2020 m. lapkričio 27 d. 10:25 val., penktadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Sveikata

Sveikata

Panika dėl antenų nepagrįsta. Ar tikrai?

(19)

Panika dėl antenų nepagrįsta. Ar tikrai? nuotrauka, foto

Žibininkų kaimo gyventojų atviras laiškas Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai

Reklama

Perskaičius internete išplatintą Klaipėdos VSC pranešimą, apima pasipiktinimas.

Citata: „Visai neseniai buvo kilusi nerimo banga dėl elektromagnetinės spinduliuotės poveikio Žibininkų kaimo (Kretingos raj.) gyventojų sveikatai. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pavedimu Valstybinis aplinkos sveikatos centras atliko išsamų tyrimą. Įvertinus tyrimų duomenis ir sukauptą informaciją apie Žibininkų kaimo,   Kretingos rajono, Klaipėdos apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumą nustatė, kad judriojo ryšio bazinės stoties skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė neturėjo įtakos Žibininkų kaimo ir Kretingos rajono gyventojų sveikatai.“

Beje, po šiuo raštu niekas neišdrįso pasirašyti.

Norime papasakoti tikrąją Žibininkų antenų istoriją.

Plintant mobiliajam ryšiui, mūsų kaime esančiai visiems gerai žinomai užeigai taip pat prireikė šių paslaugų. 2002 m. vienos bendrovės antena buvo užkelta ant 9 metrų aukščio vandentiekio bokšto neatsižvelgus net į tai, kad jis stovėjo vidury privačios valdos (bokšteliui buvo išskirti keli kvadratiniai metrai valstybinės žemės). Valdos savininko neatsiklausus buvo įsibrauta į jo ūkinius pastatus ir prijungta elektra.

Parvažiavęs namo, kaimynas buvo nemaloniai nustebintas. Jis pamėgino įsibrovėlius iškraustyti. Tačiau jam buvo atsakyta, jog bendrovė sudarė sutartį su „Kretingos vandenimis“ ir turi visus reikiamus leidimus. Kad kaimynas neprieštarautų, jam buvo padovanotas mobilusis telefonas. Savininko dviaukštis namas stovi vos už 20 metrų nuo bokšto su antena, antrojo aukšto langai - antenos lygyje.

Reklama

Kitos bendrovės antena 2004 m. pastatyta taip pat maždaug 9 metrų aukštyje ant metalinio angaro pačių užeigos savininkų žemėje, aplink taip pat dviejų aukštų namai.

Trečioji bendrovė pasistatė 34 metrų aukščio bokštą atokiau, artimiausios sodybos už 100 metrų .

Dabar apie Žibininkus: dauguma gyventojų (jų apie50) kaime apsigyveno 1960 -65 metais. Per visą kaimo gyvavimo istoriją nė vienas žmogus nesirgo onkologinėmis ligomis. Viena moteris 2000 metais atvyko gyventi iš miesto jau po onkologinės operacijos.

2006 m. vienas vyriškis susirgo plaučių vėžiu, 2007 m. mirė. Tais pat metais 2007 vasarą žarnyno vėžys nustatytas 70 m. moteriškei, 2008 sausio mėn. ji mirė.

2007 m rudenį kraujo vėžys (Waldenstromo makroglobulinemija) nustatytas 60 m. moteriškei.

Reklama

Kitai 47 m. moteriai diagnozuotas limfmazgių vėžys - Hodžkino limfoma.

Pradėjus aiškintis kaimą užpuolusių ligų priežastis, mūsų akys nukrypo į mobiliojo ryšio antenas, esančias prie pat namų. Nuspręsta kreiptis į visuomenės sveikatos centrą Kretingoje ir išsiaiškinti, ar arčiausiai namų esančios antenos veikia legaliai, t, y. ar jų skleidžiama spinduliuotė neviršija normų. Ar 9 metrų aukščio vandens bokštas yra aukštasis inžinerinis statinys (tik ant tokių galima statyti antenas).

Gautas atsakymas: bendrovės keletą metų dirbo be leidimų -higienos pasų, nevykdė stebėjimų. Per tuos metus tik po 1 kartą matavo spinduliavimą.

Svarbiausia - 9 metrų vandens bokštas yra inžinerinis statinys (antenas higienos normos leidžia statyti tik ant aukštųjų inžinerinių statinių). Išvada: čia ji NIEKUOMET negalėjo būti statoma, tačiau stovėjo nuo 2002 m.

Patikrinimo metu mūsų butuose buvo matuojama spinduliuotė. Visur (netgi per antro aukšto langą iškištas prieš anteną už 20 metrų) matuoklis rodė 0,00. Matuotojai sakė, kad taip rašyti negalima ir užrašė 0,1.

Po patikrinimo antena ant vandens bokšto 2008 02 14 buvo išjungta. Kitą anteną ant angaro kovo mėn. išjungė patys užeigos savininkai.

Reklama

Visos gyventojus persekiojusios ligos tiksliai sutampa su ligomis, kurias sukelia elektromagnetinė spinduliuotė: onkologiniai susirgimai, akių pažeidimai (2 žmonėm teko operuoti kataraktą), širdies ir kraujagyslių ligos, galvos skausmai, nuovargis, nemiga, kraujospūdžio svyravimas.

Nuo įvairių auglių gaišo ir naminiai paukščiai.

Norėdami viską iki galo išsiaiškinti, su skundu kreipėmės į Seimo sveikatos reikalų komitetą. Skundas buvo persiųstas Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Iš šios institucijos gavome atsakymą : "Jūsų skunde minimi gyventojų susirgimai neturėtų būti siejami su šiomis judriojo radijo ryšio sistemų bazinėmis stotimis, nes šių stočių gyvenamojoje aplinkoje sukuriamas leidžiamas mikrobangų elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankis, kuris pagal Lietuvos higienos normos: HN 81 :2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“ 5,7.punktą, veikdamas neribotą laiką nesukelia žmogaus sveikatos sutrikimų ar ligos ir neturi įtakos paveldimumui.“

Pasirašė direktorius Vytautas Bakasėnas.

Kilo klausimai :

Reklama

1. Kokia spinduliuotė buvo mūsų gyvenamojoje aplinkoje? (ji matuota tik tą vieną kartą prie galimai išjungtų antenų - matuokliai rodė 0,00)

2. Kur ir kada atlikti bandymai su žmonėmis, įrodantys, kad leidžiama spinduliuotė (iki 10 mikrovatų į kv. cm) per ilgą laiką tikrai nesukelia jokių sveikatos sutrikimų?

3. Ar tikrai ne vietoje pastatyta antena (kad ne vietoje, rodo jos išjungimas po patikrinimo) negali pakenkti?

Supratę, kad tas biurokratinis popiergalis nieko vertas, dar sykį kreipėmės į Seimo sveikatos reikalų komitetą su prašymu, kad būtų atliktas išsamus tyrimas, ar antenos sukėlė mūsų susirgimus.

Kovo 13 d. gautas raštas, pranešantis, kad Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui pavesta išsiaiškinti:

1. Mobiliojo ryšio antenų galimo poveikio Kretingos rajono Žibininkų kaimo gyventojų sveikatai vertinimą ;

Reklama

2. Išanalizuoti gyventojų sergamumo ir mirtingumo rodiklius, onkologinių susirgimų santykinę dalį jų struktūroje bei jų dinamiką laikotarpyje nuo mobiliojo ryšio antenų įrengimo iki dabar .

Pasirašė komiteto pirmininkas Antanas Matulas.

Valstybinio aplinkos sveikatos centro atsakymas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui DĖL MOBILIOJO RYŠIO ANTENŲ GALIMO POVEIKIO GYVENTOJŲ SVEIKATAI

Pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-03-06 raštu Nr.(7.3)V4-473 pateiktą informaciją, Žibininkų k. prie UAB „Bitė“ ir UAB „Tele2“ judriojo ryšio sistemų bazinių stočių 2004−2008 m. atliktų matavimų, tarp jų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus 2008-02-06 matavimų prie gyvenamųjų sklypų ribos ir gyvenamosiose patalpose rezultatai parodė, kad elektromagnetinio lauko tankio vertės yra mažesnės negu 0,1 µW/cm2, t.y. apie 100 kartų mažesnės negu leidžiamos (10 µW/cm2) Lietuvos higienos normoje HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje.

Parametrų leidžiamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz – 300 GHz dažnių juostose“ (Žin., 2000, Nr. 53-1548) ir Lietuvos higienos normoje HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“ (Žin., 2005, Nr. 153-5654). UAB „Bitė“ ir UAB „Tele2“ neturėjo leidimų-higienos pasų judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių veiklai, todėl Klaipėdos visuomenės sveikatos centras jiems taikė administracinio poveikio priemones.

Pažymėtina, kad Lietuvoje yra nustatyta 100 kartų griežtesnė elektromagnetinio lauko tankio ribinė vertė 900 MHz ir didesniems dažniams, kuriais spinduliuoja judriojo ryšio sistemų bazinės stotys, negu pagal Europos Tarybos 1999 m. liepos 12 d. rekomendaciją 1999/519/EC dėl elektromagnetinių laukų (nuo 0 Hz iki 300 GHz) poveikio žmonėms, kurioje nustatyta leidžiama vertė yra 1000 µW/cm2.

Pagal Vilniaus Universiteto Onkologijos instituto 2008-04-14 raštu Nr.R3-395 pateiktą informaciją, 2004-2007 m. Kretingos r., Žibininkų k. gyventojams 2004-2007 m. buvo diagnozuoti du piktybiniai navikai: plaučių vėžys ir Hodžkino limfoma, t.y. vėžio lokalizacijos, kurios medicininėje mokslinėje literatūroje nesiejamos su elektromagnetinės spinduliuotės įtaka.

Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato, Europos Sąjungos mokslinio komiteto esančioms ir naujoms rizikoms įvertinti (angl. SCENIHR), Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (angl. INCIPR) paskelbtais pranešimais ir ataskaitomis, galima teigti, kad skelbtų epidemiologinių tyrimų duomenų kol kas nepakanka, kad būtų galima sieti judriojo ryšio bazinių stočių ir mobiliųjų telefonų naudojimą su nepalankiu poveikiu vartotojų sveikatai, o turimi laboratorinių tyrimų duomenys dėl galimų vėžinių susirgimų išsivystymo neteikia pagrindo riboti mobiliųjų telefonų išspinduliuojamos energijos lygių.

Atsižvelgę į turimą tarptautinę informaciją, atliktų elektromagnetinio lauko tankio matavimų Žibininkų k. duomenis, Vilniaus Universiteto Onkologijos instituto informacija, galime teigti, kad bendrovių UAB „Bitė“ ir UAB „Tele2“ eksploatuojamos judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys Žibininkų k. negalėjo turėti įtakos gyventojų sveikatai

Direktorius Erikas Mačiūnas

Šis, net užpakalio iš šiltos kėdės nepakėlus “nuotoliniu būdu” atliktas “išsamus tyrimas” sukėlė teisėtą mūsų pasipiktinimą. Supratome, kad norima nuslėpti tikrąją padėtį nuo visuomenės ir sveikatos reikalų komiteto.

Vėl siuntėme raštą, kad nesutinkame su tokiu ,,išsamiu tyrimu“ ir dar kartą reikalaujame tikro tyrimo.

Gegužės mėn. į mūsų kaimą atvyko ekspertas Marius Urbonas. Vadinamasis ekspertas pusvalandį padiskutavo su susirinkusiais žmonėmis, net nenuėjo iki vietos, kur stovėjo antenos, sėdo į automobilį ir išvažiavo. Tiesa, jam spėjome paduoti dar dviejų vėžio aukų ligos išrašus.

Nors po to tyrimo praėjo jau nemažai laiko, jokios žinios nebesulaukėme.

Klausimai, kuriuos norime užduoti:

Reklama

1. Kodėl po antenų pastatymo iki 10 procentų padaugėjo gyventojų, sergančių onkologinėmis ligomis (Lietuvoje sergamumas maždaug 2 procentai)?

2. Kodėl po to, kai apie mūsų bėdas parodė televizija ("Srovės“, "Gamtos patruliai“), net neatlikus jokio tyrimo (gal tikrai tos antenos per žemai ir per arti stovėjo) visuomenės sveikatos centrai mūru stojo mobiliojo ryšio bendrovių pusėn (jau kitą dieną buvo išplatinti gyventojus raminantys pranešimai)?

3. Kodėl niekas neatsižvelgia į tai, kad pasaulio mokslininkai vis dar ginčijasi dėl mobiliojo ryšio, tyrimų dėl ilgalaikio silpnos spinduliuotės poveikio žmonėms nėra atlikta, Lietuvoje net nėra aparatūros suminei spinduliuotei matuoti.

4. Kodėl visuomenės sveikatos centrai taip stengiasi sutaupyti mobiliojo ryšio bendrovių pinigus (bokštai kainuoja) kad mus, visuomenės narius, kuriuos turėtų ginti, paverčia bandomaisiais triušiais prieš mūsų valią?

5. Kodėl antenos stovi net ant ligoninių, nors įstatyme parašyta: "draudžiama statyti ant gydymo paskirties statinių“?

6. Kodėl mobiliojo ryšio bendrovės gali metų metus veikti be higienos paso-leidimo, nors įstatymai to reikalauja? Kodėl visiems verslininkams higienos pasai privalomi, o mobiliojo ryšio bendrovėms - ne?

7. Kodėl, išjungus antenas, vėžiu sergančių žmonių kraujo tyrimų duomenys ir kiti sveikatos rodikliai akivaizdžiai pagerėjo?

8. Kada bus pakeisti Lietuvos Respublikos įstatymai atsižvelgiant į rugsėjo mėn. Europos Parlamente priimtą rekomendaciją dėl bevielių ryšių?

9. Kada bus atliktas RIMTAS tyrimas Žibininkų kaime ir nustatyta - kas kaltas?

Žibininkų kaimo gyventojai

AdomavičienėAldona - našlė,vyras mirė nuo plaučių vėžio
Brunienė Arimalda -Waldenstromo makroglobulinemija
Jankus Kazimieras - našlys, žmona mirė nuo žarnyno vėžio
Šunokienė Genovaitė - Hodžkino limfoma

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Pilietis

2010-05-02   07:41

Jungėnų kaimo centre, prie traukinių stoties statomas GSM-R ryšio bokštas, kuris galimai bus 30 metrų aukščio ir užtikrins mašinisto ryšį su dispečeriu. Bendruomenė neinformuota. Manau mums reikia vienytis kokiame nors tinklapyje. Kad ir čia :
antenos. blogas. lt (pašalinkit tarpus)

Bubis

2010-05-02   07:36

Išjungė - tik nei Pilipavičius, anei Giedraitis prie to neprisidėjo. Privatus sargdinimo centras.

pažadas

2010-05-02   07:36

Tarnybos vadovo teigimu, ateityje bus draudžiama virš mokyklų kelti spinduliuotę skleidžiančias antenas.

"Bus keičiama higienos norma. Nebebus antenų nei ant mokyklos stogų, nei ant gyvenamųjų namų, nes gyventojai piktinasi. Kitus objektus reikia antenoms pasirinkti. Šiuo metu negali jos būti ant medicinos įstaigų, nes trikdo prietaisų darbą", - paaiškino V.Bakasėnas.
tai ištrauka iš lapkr 12 d .VAKARO ŽINIŲ straipsnio .
VALIO, LEDAI PAJUDĖJO dabar svarbiausia sekti to įstatymo priėmimą ir neleisti mobiliojo ryšio bendrovėms prastumti sau palankių ,,nupirktų "įstatymų .
po tokio p. Bakasėno pareiškimo gal jau galima išjungti labiausia triukšmo sukėlusią anteną Verpėjų gatvėj? Ponas GIEDRAITI IR PILIPAVIČIAU AŪŪŪŪ ,IŠJUNKIT

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Sveikata

Uostamiesčio ugdymo įstaigose nuo kitų metų nebeliks bendrosios praktikos slaugytojų - juos...

Vietoj slaugytojų - visuomenės sveikatos specialistai nuotrauka, foto

Vienišas žmogus, susirgęs vėžiu, pasidavė darbdavio spaudimui ir išėjo iš darbo savo...

Vėžininko likimas - numirti skurde nuotrauka, foto

Klaipėdos miesto ir Kretingos rajono savivaldybės ketina dalyvauti bendrame projekte, pagal kurį...

Ketina renovuoti sveikatos kabinetus nuotrauka, foto

Sinoptikai perspėja, kad liepos 28-30 d. Lietuvoje numatoma kaitra. Aukščiausia temperatūra dienomis...

Atsargiai: karštis atakuoja sveikatą! nuotrauka, foto

Sergančiojo koronavirusu dienoraštis (12) nuotrauka, foto

COVID-19, Tęsiame rašinių ciklą, kuriame savo mintimis ir išgyvenimais dalinasi koronavirusu sergantis 36-erių...

KRATC informacija Klaipėdos miesto gyventojams nuotrauka, foto

Klaipėda, Nuo lapkričio 30 dienos, siekiant sumažinti užsikrėtimų COVID-19 riziką, karantino metu laikinai...

Rekonstruos kelio Šiauliai-Palanga ruožą nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Darnios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ kitų metų pavasarį imsis...

Koronaviruso statistika nedžiugina - dar 2339 atvejai ir 22 mirtys nuotrauka, foto

COVID-19, Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 2339

COVID-19, Paskelbta prieš 24 min.

Klaipėda, Paskelbta prieš 25 min.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 39 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...