2019 m. birželio 27 d. 13:15 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Nuomonės  >  Nuomonės

Nuomonės

Patikimiausias gydytojas - mirtis?

(2)

2018-09-03, 14:44

Ferdinandas KAUZONAS, „Respublikos“ apžvalgininkas

Patikimiausias gydytojas - mirtis? nuotrauka, foto

Ministras Aurelijus Veryga.

© Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ne, aš nė vieno pikto žodžio negaliu pasakyti apie Lietuvos medikus. Ką ten aš. Net JAV prezidento Trampo patarėjas medicinos klausimais žavisi mūsų valstybės gydytojų profesionalumu. O mūsų „išskridėlių“ (žodis išeiviai seniai neatitinka tikrovės) periodiški sugrįžimai iš Europos, ir ne vien jos, susitvarkyti dantų ar kitų kūno dalių, o pakeliui dar aplankyti tėvų ir mokyklos draugų, argi nepatvirtina mano ir Amerikos prezidento patarėjo žodžių? Kartais į galvą net ateina mintis: tai gal ir ta „dvigubos pilietybės“ idėja mūsų „išskridėlių“ galvose taip tvirtai įsikūrė ne tiek dėl galimybės labiau rūpintis Lietuva, kiek dėl lengviau prieinamos galimybės rūpintis savo dantimis?..

Sutrypta idėja Lietuvai

Visai neseniai bičiulio gimtadienyje susipažinau su vienu Santaros klinikų gydytoju. Besišnekučiuojant išaiškėjo, kad mudu - beveik giminės: su jo tėvu, žemaičiu, 1961 metais, būdami pirmakursiai, gyvenome ant kalno, Kauno medicinos instituto bendrabučio viename kambary. Šis „giminystės“ saitas leido mudviem paatvirauti.

Iš pradžių, kad santykiai dar labiau sušiltų, išdėsčiau jam savo nerealizuotą ketinimą prezidentei siūlyti originalią „idėją Lietuvai“: kadangi Lietuvos medikai aukščiausiai kotiruojami pasaulyje, tai kodėl mums Lietuvoje neįsteigus kažkokio Medicinos studijų centro, rengiančio gydytojus iš pradžių visai Europai, o paskui galbūt jau ir kitiems kontinentams. Žinoma, lietuviai vieni viso pasaulio gydyti neturi šansų - mūsų paprasčiausiai nepakaktų. Be to, jau ir taip nemažą dalį savo gydytojų, ypač jaunų, pasauliui atiduodame. Nemokamai. Net ačiū nepasako. Tai lai tas visas sergantis pasaulis siunčia į būsimą mūsų Medicinos studijų centrą savo jaunimą. Ir mes iš jų pagaminsime geriausius gydytojus. Žinoma, ne už ačiū. Paverskime, sakau įsiazartinęs, gydytojų „gamybą“ mūsų planetai pelningiausiu Lietuvos verslu!

Dar pridūriau, kad iėja labai reali. Ir papasakojau jam apie mūsų liaudies dainų atlikėją Veroniką, kurią, sunkios būklės atvežtą į vieną Kauno ligoninių, gelbėjo ir išgelbėjo jaunutis gydytojas, vardu Ali, regis, libanietis, puikiai šnekantis lietuviškai, nuoširdžiausiai mylimas ir ligonių, ir ligoninės personalo.

Mano naujasis „giminaitis“ į mane smeigė tokį žvilgsnį, kad aš kaipmat užsičiaupiau. Ir tuomet kalbėti ėmė jis. Ir to, ką pasakė, neužmiršiu visą gyvenimą. O kad tikrai neužmirščiau, vos jis baigė, puoliau pro duris, išsitraukiau diktofoną, su kuriuo nesiskiriu niekada, ir įsišnabždėjau visą man tik ką atskaitytą pamokslą:

„Apie tą jūsų ir Veronikos Ali aš irgi esu girdėjęs, tačiau jis - greičiau išimtis, o ne taisyklė. Santaros klinikose mes susiduriame su Vilniaus universitete mediciną studijuojančiais svetimšaliais. Jie čia atlieka praktikos darbus ir mūsų auditorijose klausosi paskaitų. Jos, žinoma, skaitomos angliškai, ir tas paskaitas už grašius skaitantys mano kolegos joms turi ruoštis nepalyginamai ilgiau. Ir įsivaizduokite, kaip jiems tenka jaustis, kai iš 6 užsieniečių grupių į paskaitą ateina 2 ar 3... studentai. Vieni nemoka angliškai, kitiems dėl pagerėjusio ar pablogėjusio oro neliko noro. Pasiklausiau kolegų, o kaip tie svetimšaliai egzaminus po to laiko. Tai, kad, sako, egzaminatoriai gauna išankstinę rekomendaciją: „Pasistenkite, kad išlaikytų“.

Tai dabar pabandykite įsivaizduoti, kokį medikų rengimo lygio pavyzdį kai kurie iš Lietuvos parveš į savo tėvynes? Bet yra ir antrasis šios lazdos galas: pasklidus pasaulyje gandui, kad Europoje yra valstybė, kurioje be vargo už pinigus galima įsigyti mediko diplomą, ir be jūsų idėjos, į Lietuvą gali imt plūsti jauni įvairių rasių „pirkėjai“...


Tačiau tai nėra baisiausias dalykas, egzistuojantis mūsų sveikatos apsaugos sistemoje. „Permainos“ ir „pokyčiai“ joje sukūrė tokią darbo atmosferą, kad mes patys priverčiami diskredituoti save Lietuvos žmonių akyse. Su „e.sveikata“ sistemos atėjimu į mūsų gyvenimą mes, gydytojai, į tuos prakeiktus kompiuterių monitorius priversti žiūrėti vos ne ištisą savo darbo dieną. O kompiuteriai stringa ir sminga. Nuolat juos turime perkrauti. Ir jaučiame, kaip silpsta mūsų pačių akys. Nervai - taip pat. JAV, kuriose panaši sistema įvesta anksčiau, jau ima atsikvošėti, nes jų gydytojai, nebepajėgdami ištverti nuolat patiriamo streso ir išaugusio darbo krūvio, vis dažniau prieina iki savižudybių. Ten elektroninės informacijos sistemos gydymo įstaigose jau ketinama atsisakyti. O mūsų ministeris kovo mėnesį viešai pareiškė: „Kelio atgal nėra ir nebus. Nuo kitų metų visos šalies gydymo įstaigos privalo naudotis e.sveikatos sistema!“

O inteligentiškas senukas sėdi priešais tave ir žiūri, kaip tu žiūri ne į jį, o į kompiuterį. Ir mato, kad tu neturi laiko jam, atvykusiam iš Lietuvos pakraščio konsultacijai į patį Vilnių. Ir dar mato, kad tu dėl kažko nerviniesi. O jis taip ruošėsi susitikimui su tavim. Ištisus du mėnesius laukdamas eilėje, kad patektų pas tave, jis net sąrašėlį savo ligos simptomų pasidaręs. Ir nė vieno nespėja tau išsakyti... Tai ką apie mane jis pasakys sugrįžęs į savo kaimą.“


Būtent po šių jo piktai graudžios prakalbos žodžių mano kantrybė - tik pykšt, ir aš sprukau pro duris, kad visa tai įsišnabždėčiau į mikrofoną...

Bet negalėjau sau leisti tokių minčių atiduoti „Respublikos“ skaitytojui, nesuderinęs jų su autoriumi. Šį tekstą išsiunčiau jam (turėjau e-pašto adresą). Paprašiau leidimo publikuoti. Gaunu atsakymą: „Galite, tačiau be mano pavardės“. Rašau atgal: „Bijote Verygos“? Gaunu atsakymą: „Ne Verygos, o Karbauskio - esu jo partijos narys“. Rašau jam: „Dėkui. Didžiuojuosi, kad galų gale aptikau partietį, kuriam valstybė ir žmogus yra aukščiau už partiją“.

Bajerčius ir jo kardinolai

Stasiys Bajerčius

Įtardamas, kad mano naujasis pažįstamas gali turėti kažkokių sąskaitų su savo ministru, pabandžiau patyrinėti kitų pažįstamų gydytojų nuomones. Ogi jos visiškai panašios. Bet jie irgi nepanoro būti cituojami. Tuomet paskambinau į Molėtus chirurgui Stasiui Bajerčiui, kuris nei anuomet, nei šiuomet nebijojo sakyti, ką galvoja. O svarbiausia turiu pagrindo juo tikėti. Ir todėl, kad seniai pažįstu, ir todėl, kad jis yra puikiai perkandęs visas sveikatos apsaugos sistemos plonybes: ilgai vadovavo Mažeikių, paskui Molėtų rajonų ligoninėms. Jaučiu, kad ir skaitytojas patikės jo žodžiais:

„Jaunystėje skaičiau „Tris muškietininkus“. Ten buvo toks kardinolas Rišelje. O paskui „muškietininkų“ tęsinyje, pavadintame „Po dvidešimties metų“, dauguma veikėjų, pamenu, liko tie patys, bet Kardinolo rūmuose sėdėjo jau tik Rišelje šešėlis. „Tas Rišelje šešėlis buvo Mazarinis“.

Ir dabar, „po penkiasdešimties metų“ darbo gydytoju, kai atsigręžiu atgal ir pasižiūriu į plejadą sveikatos apsaugos ministrų, su kuriais teko turėti reikalų, liūdnai atsidūstu. Paskui bandau šalia Vytauto Kleizos, buvusio mūsų medicinos „kardinolo“, pastatyti, pavyzdžiui, „kardinolą“ Verygą... Neee, nieko nebus... Mano fantazija nėra tokia laki, kad pajėgčiau juodu lyginti. O jeigu vis dėlto kartais bandau, tuoj pat imu kvatotis. Paskui riebiai nusikeikiu. Man galima - aš chirurgas.

Kaltas - neturiu fantazijos. Užtat šiandieninio „kardinolo“ fantazija nepažabojama. Skaičiau, kaip jis nuvažiavo į Druskininkus ir sufantazavo, kad reikia uždaryti Lazdijų, Druskininkų ir Varėnos ligonines, o gydymui ligonius iš šio regiono vežti į Alytų! Jau ir esant tokiam, kaip šiandien, sumautam finansavimui, šios ligoninės, ministro „nužiūrėtos“ uždarymui, išsilaiko. O į Lazdijus dar ir Lenkijos piliečiai operuotis važiuoja.

Ką reiškia vežti į Alytų? Tokie atstumai... Molėtai jau veža. Čia jau liko tik vidaus ligų ir slaugos skyriai. Greitosios pagalbos automobiliai virto taksi, kursuojančiais tik dviem maršrutais Molėtai-Utena-Molėtai ir Molėtai-Vilnius-Molėtai. Vienas automobilis per parą sukaria apie 700 kilometrų. Kituose rajonuose, girdėjau - ir iki 1000 susuka. O tuo metu kaimo žmonės, ištikti nelaimės, skambina į Molėtus, šaukiasi pagalbos. O pagalbos nėra. Pagalba - pakeliui į Vilnių. Arba Uteną.

Tai dabar pabandykime įsivaizduoti, kas dėsis, jeigu naujojo sveikatos apsaugos „kardinolo“ fantazija, gimusi Druskininkuose, virs realybe. Į Druskininkus šimtai tūkstančių žmonių, dažniausiai ne pačios stipriausios sveikatos, suvažiuoja iš Lietuvos bei daugelio pasaulio šalių ir sveikatą paremontuoti, ir pailsėti. Ne vienam jų gali staiga prireikti skubios stacionarinės pagalbos - chirurginės, ginekologinės, kardiologinės ir kitokios. Greitosios pagalbos mašinomis dardės iki Alytaus ar Vilniaus? Atstumai didoki. Pora tragiškų garsių baigčių - ir kas po to važiuos į Druskininkus?

Ir tokiems žmonėms „valstiečiai“ ir žalieji patiki sveikatos apsaugos reformą? Kurios ligoninės bus uždarytos, kurios liks? Kuo reforma virs provincijai, kaimo žmonėms, VALSTIEČIAMS, kurių vardą ši politinė jėga pasisavino? Daug kas mano, kad viskas paaiškės po savivaldybių rinkimų. Matyt, bijoma, kad tai, kas sumanyta, sukeltų visuomenės, ypač kaimo žmonių, pasibaisėjimą ir rinkimai būtų prapilti
.

Rašinio autoriaus pastabėlė


Š.m. gegužės 25 d. Seime surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos sveikatos sistemos efektyvumas ir tvarumas“ ministras Veryga negausiai dalyvaujančiuosius guodė, kad viskas „pas juos“ programoje (galbūt tai ir yra reformos gairės) sudėliota:

„Skaičiuojama yra. Net gyvybėm skaičiuojama - kiek galime išgelbėti, jeigu mes laiku atvešim, o nenuvešim ten, kur nereikia... Viską galima net ir taip suskaičiuoti. Tiktai paprastai norima ne šitą išgirsti. Gyvensim ilgiau ir sveikiau. Žmonės, kurie pateks į ligoninę, kuri gali suteikti kokybišką paslaugą, liks gyvi. Tai čia bus rezultatas.“ (!!!)

Argi nenuostabiai susišaukia Molėtų greitosios pagalbos automobiliai, intensyviai kursuojantys už savo rajono ribų, su ministro fraze: „Net gyvybėm skaičiuojama - kiek galime išgelbėti, jeigu mes laiku atvešim“. Man tik liko neaišku, ką jis turėjo galvoje, pridurdamas „o nenuvešim ten, kur nereikia...“. O kur nereikia? Į kapines? Atleiskite, ministre, bet tai, man regis, jau išvažiuoja už jūsų kompetencijos ribų. Į kapines paprastai veža visai kitos tarnybos. Nebent jūs manote, kad mirtis, geriausias vaistas, nes išgydo absoliučiai visas ligas. Jeigu taip, tai stambiai pokštaujate, ministre.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

NU JO

2018-09-04   08:45

IP: 86.100.16.238

Cia,kaip pas Moljera-gydysim ar leisim gyventi.

išvada

2018-09-03   16:52

IP: 78.62.41.149

Mirė nuo ....gydymo....

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Nuomonės

Tikiu šventą Petrą, pradėtą šventos Mergelės Marijos, kuris kentėjęs prie Grybauskaitės, buvo...

Susimovei, Petrai! nuotrauka, foto

Dažnai atrodo, kad tikrų problemų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje...

Nevadinkit moterų gražiomis - būsite „suėsti“ nuotrauka, foto

Fanatikai visada buvo pavojingi. Kai fanatikas  prasibrauna į aukščiausius valdžios postus, tai...

Apsaugok Viešpatie nuo Verygos varškėčių nuotrauka, foto

Artėja stebuklingoji Joninių naktis. Ir galvoju, - kuo tie Jonai nusipelnė turėti...

Joninių reikaliukai nuotrauka, foto

Policijos dviračiams ir riedžiams - tūkstančiai eurų nuotrauka, foto

Klaipėda, 17,5 tūkst. eurų - tiek Klaipėdos miesto savivaldybė skyrė policijos pareigūnų patruliavimo...

„Klaipėdos ateitis - jaunimo rankose“ nuotrauka, foto

Klaipėda, "Vakarų ekspresas" pradeda pristatyti kandidatus "Klaipėdos švyturio ateities" stipendijai gauti.

Susipažinkite: Jūros šventės programa nuotrauka, foto

Klaipėda, 2019 metų Jūros šventės RENGINIŲ PROGRAMA:

Kas išspręs perpildytų konteinerių problemą? nuotrauka, foto

Klaipėda, Klaipėdos gyventojai be perstojo siunčia laiškus į "Vakarų ekspreso" redakciją su perpildytų...

Klaipėda, Paskelbta prieš 14 min.

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 2 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...