2020 m. lapkričio 26 d. 08:48 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Lietuvos naujienos

Lietuvos naujienos

Klaipėdos politikams reikia arbitro

(43)

Dabartinės Klaipėdos valdžios laivas dar niekada nebuvo taip siūbuojamas - vienas po kito seka oponentų skundai, liejasi arši kritika. Todėl Advento metu "Vakarų ekspresas" ėmėsi misijos: pakvietė prie apskrito stalo skirtingose barikadų pusėse esančius Tarybos narius ir bandė išsiaiškinti, ar nebūtų įmanoma gyventi draugiškai bei bendrai dirbti Klaipėdai.

Labiausiai norėjosi prie vieno stalo neformalioje aplinkoje susodinti miesto merą Rimantą Taraškevičių ir kone aršiausią jo oponentą Naglį Puteikį. Net ir po ilgų įkalbinėjimų miesto vadovas niekaip nesutiko akis į akį pasikalbėti apie nesutarimus, nors N. Puteikis ir pritarė šiai idėjai.

Šį kartą pakviesti "Vakarų ekspreso" redakcijoje padiskutuoti keturi Tarybos nariai: valdantiesiems priklausantys liberaldemokratas, vicemeras Benas Šimkus (B. Š.), Tarybos sekretorius, liberalcentristas Vidmantas Plečkaitis (V. P.) bei opozicijoje esantys konservatorius N. Puteikis (N. P.) ir liberalas Artūras Šulcas (A. Š.).

Visi mielai sutiko dalyvauti diskusijoje, tačiau juoda katė perbėgo vos tik į redakciją įžengus A. Šulcui: politikas demonstratyviai rankos nepaspaudė ją ištiesusiam B. Šimkui. Kodėl - skaitykite gyvoje diskusijoje.

Kaltina ignoravimu

Klaipėda - specifinis miestas, o klaipėdiečiai - miesto patriotai. Kas įvyko, kad tie patys patriotai miesto Taryboje kone metus riejasi, grasina teismais, interpeliacijomis? Gal N. Puteikis iš Vilniaus atsivežė kitokią politinę kultūrą?

N. P.: Čia ne Vilniaus politinės kultūros klausimas. Tikro miesto tikri patriotai pirmiausiai kalbasi tarpusavyje. Iškart po rinkimų, kai mes pasakėme, kokią politinę situaciją įsivaizduojame tarp dešiniųjų politinių jėgų, gavome atsakymą per spaudą. Dabartiniai valdantieji pasakė, kad su tokiais, kaip mes, į jokias kalbas jie nenori leistis. Mes iš anksto buvome pavadinti labai blogais.

Gal čia net ne kultūros problema. Pavyzdžiui, ar meras buvo mus, opoziciją, nors kartą pasikvietęs pasikalbėti? Arba frakciją. Kviečiasi tuos, kas yra valdžioje. Nė karto mūsų nesikvietė!

V. P: Apie čia nesančius nenoriu kalbėti. Klaipėda išties specifinis miestas. Nepasakyčiau, kad Klaipėdos valdžia miegojo letargo miegu. Opozicija egzistavo ir prie kitų merų. Buvo karštų diskusijų. Ramesnė Taryba buvo tik praėjusią kadenciją, tačiau gal miestiečiams dabar susidarė įspūdis, kad kaip buvo prieš ketverius metus, taip ir dabar bus. Nieko panašaus.

Man patiko vieno dailininko, kurį buvau susitikęs, mintis: "Aš nenoriu būti kapitonu, noriu būti paprastu jūreiviu. Jūs, esantys valdžioje, kartais nulipkite ant denio ir pabūkite paprastais jūreiviais". Taigi mums išties kartais reikėtų nusileisti iš padebesių. Nemetu akmens niekam į daržą, tai galioja ir man pačiam, ir visiems mūsų Tarybos nariams. Nusileiskime ant denio, paspauskime vieni kitiems rankas.

A. Š.: Aš apskritai nedramatizuočiau situacijos todėl, kad Klaipėda gyvena normalaus pliuralizmo sąlygomis. Tai - normali diskusija. Kaip viskas atsispindi žiniasklaidoje - antrinis dalykas.

Man labai patiko, kai į Savivaldybę atėjęs buvęs darbuotojas sakė, kad iš šalies atrodo, jog mes vos ne su peiliais švaistomės. Tačiau pusdienį pabuvęs Tarybos posėdyje konstatavo, kad diskusijos vyksta labai korektiškai. Nėra keiksmų, riksmų.

Tai - parlamentarizmas. Tarybose nuo amžių būdavo diskusijų. Jose gimsta tiesa. Tai, kad diskusijos būtų karštos ir įtemptos lėmė patys rinkėjai. Jie taip apsisprendė, todėl šiandien Taryboje yra 8 frakcijos. Tad mažų mažiausiai girdime 8 nuomones. Maža to, Taryboje - 31 narys, tad ir nuomonių tiek pat.

Teoriškai diskusijos vyksta apie tai, kaip elgtis, kad visiems būtų geriau gyventi. Tik, mūsų nuomone, pastarąjį metą tas negeras kvapas iš Savivaldybės pastato pradėjo sklisti todėl, kad pradėjo į dienos šviesą lįsti tie dalykai, apie kuriuos anksčiau tik patyliukais kalbėdavome. Daugelis naudojasi mandatu savo privačių interesų tenkinimui.

Rankos nepaduos

Vicemere, jūs, du liberaldemokratai, labai sąlyginai lyg ir esate dabartinės situacijos kaltininkai, nes paskutinę minutę perbėgote į kitą stovyklą.

B. Š. Aš kaltininku nesijaučiu, nes mes esame iš tų žmonių, kurie į Savivaldybę visada žvelgė kritiškai. Mūsų partija niekada Klaipėdos taryboje neturėjo valdžios, tad miestui taip pat nieko blogo nepadarėme. Dabar viskas geriau matyti iš šalies, kad dirba žmonės, dirba daug metų ir yra nepakeičiami valdytojai.

O dėl porinkiminių derybų galiu pasakyti, kad mes iškart tarėmės, kad mūsų delegatai eis dirbti ten, kur bus dauguma. Jei būtume likę su A. Šulco suburta Permainų koalicija, būtume turėję vos vieno balso persvarą Taryboje. Kitas dalykas, gavome partijos prezidiumo rekomendacijas. Niekas nebuvo nusistatęs nei prieš A. Šulcą, nei prieš R. Taraškevičių ar N. Puteikį. Pasirinkome stipresnę pusę.

A. Š.: Aš nepaduosiu rankos dviejų kategorijų žmonėms: žmogžudžiams ir išdavikams. Nekenčiu išdavikų. Kada žmogus tau per pietus sako, kad viskas tvarkoj, rytoj, per pirmąjį Tarybos posėdį būname vienoje politinėje pusėje, o vakare paaiškėja, kad jis jau buvo išdavęs tave, įvykdęs sandėrį. Nepasakė tiesos gal net dėl to, kad skaudžiau būtų. Tokiems žmonėms niekad nepaduosiu rankos.

Antra vertus, aš suprantu tuos žmones, valdžios troškulį, ėjimą prie lovio, tai - taip lietuviška. Visgi turiu pripažinti, kad džiaugiuosi nebūdamas valdančiojoje daugumoje. Neslėpsiu ir to, kad mūsų Permainų koalicija formuojant valdžią pavasarį turėjo per mažai patirties.

Pakalbėkime apie opoziciją. Ji yra gera, kai būna konstruktyvi, o Klaipėdos atveju gal ji destruktyvi?

N. P.: Pozicija turi savo pareigas, o opozicija - savo. Visi žmonės iš prigimties yra truputį tinginiai, todėl opozicija - ne mūsų išradimas. Tai atėjo kartu su europine civilizacija. Mūsų pareiga yra klausinėti, kritikuoti, prižiūrėti, stebėti, skųsti, tikrinti, abejoti. Pozicijos pareiga - kviestis, klausti, tartis, sužinoti nuomonę.

Grįžtu prie to paties, nuo ko pradėjau. Pavyzdžiui, Tarybos Kolegija yra instrumentas, kurio dėka valdantieji tariasi su opozicija. Pas mus nėra Kolegijos posėdžių. Nesikviečia, nesitaria. Maža to, ateina vicemerė į komiteto posėdį, pasėdi, paklauso ir sako: "Jūs čia uždavinėjate visokius klausimus, nesusijusius su šilumos kaina". Todėl ji mano, kad gana kalbėtis, reikia dirbti. Dirbti - vadinasi, pakelti ranka Tarybos posėdyje ir balsuoti "už". Jie smerkia diskusijas, kalbėjimąsi, reikalaudami aklai balsuoti.

Nekenčia skundikų

V. P.: Pagal Naglį, opozicija yra skundikai, tad jei atsidurčiau tokioje opozicijoje, pasitraukčiau iš politikos. Po žmogžudžių, išdavikų, trečioje vietoje rikiuojasi skundikai. Skųsti auklėjo dar sovietmečiu. Dabar šitaip kalbėdamiesi mes, užuot buvę santarvėje advento metu, vėl išliejame savo skausmus. Nematau tikslo kalbėti.

A. Š.: Išpažinčiai visai neblogas metas.

V. P.: Bet mes vėl apie tą patį kalbame.

A. Š.: Norėjau pridurti, kad nesutikčiau su Naglio apibrėžta opozicijos misijos formuluote. Manau, kad opozicijos prigimtis - siūlyti alternatyvius sprendimus, geresnius, jos nuomone, variantus. Turiu pasakyti, kad per šiuos nepilnus metus opozicija pasiūlė sprendimų daugiau nei per 18 metų, kiek egzistuoja Klaipėdos taryba.

Dėl skundimo. Tai pastebėjimai. Juk niekas R. Taraškevičiaus nevertė eiti balsuoti už savo įmonės reikalus. Atvirkščiai, aš gi sakiau: "Rimai, ką darai, negali taip elgtis." Per Tarybos posėdį tą patį visi vos ne choru šaukė. Ne mes jį įstūmėme į nepatogią padėtį. Ne mes siūlėme Savivaldybės administracijos direktoriui Aloyzui Každailevičiui pažeidinėti teisės aktus.

Dėl pačios skundo sąvokos. Kiekvieno piliečio konstitucinė pareiga ir prievolė yra pranešti apie neteisėtus veiksmus. Žmogus net baudžiamas už tai, kad nepranešė apie nusižengimus. Niekas neįstūmė kai kurių Tarybos narių į balą ar purvą.

V. P.: Reikia nemaišyti sąvokų: viena - pranešti, o kita - skųsti.

N. P.: Noriu replikuoti - opozicijos darbas yra valdančiųjų priežiūra. Ar buvo taip, kad meras tyliai ramiai soduose statėsi namelį, o opozicija gulėjo krūmuose su naktinio matymo žiūronais ir aiškinosi, ar kas nors daroma ne taip? Viskas vyko absoliučiai priešingai: viduryje baltos dienos meras iš Tarybos tribūnos proteguoja savo įmonę ir daro tai viešai. Mes mero klausėme, ar daug jis bendrovės akcijų turi, o jis atšovė, kad nesakys.

Patys valdantieji kiša sau pagalius į ratus. Vicemerė Judita Simonavičiūtė, svarstant klausimą dėl šilumos kainų, turėjo nusišalinti, bet to nepadarė. "Klaipėdos energijoje" dirba jos vyras, tiesa - vairuotoju, tačiau įstatyme aiškiai parašyta, kada politikas turi nusišalinti. Kiekvienas Tarybos narys pats turi eiti prie tribūnos ir pranešti apie galimus savo interesus.

V. P.: Jei taip mąstysime, nukeliausime iki absurdo. Vadinasi, kai reikės balsuoti dėl švietimo klausimų, turės nusišalinti visi Tarybos nariai, kurių vaikai lanko mokyklas arba darželius. Jei vartoji alkoholį, tuomet turi nusišalinti nuo balsavimo dėl alkoholio akcizų?

Trūksta diskusijų

Opozicija B. Šimkų apkaltino pareigų neatlikimu ir paprašė darbų ataskaitos. Ar ketinate, vicemere, ją įteikti?

B. Š.: Būtų labai įdomu, jei kiekvienas Tarybos narys vienas kitam pateikinėtų ataskaitas. Pateikti ataskaitą dar nieko nereiškia, čia principo reikalas. Gali per tris dienas surašyti, nes viskas fiksuojama: kiek lankytojų aplankė, kiek procentų žmonių padėta, kiek ne. Pirmiausiai, aš siūliau įsteigti kompleksinį jūrinių reikalų komitetą. Bet buvo įsteigta jūrų komisija. Jei mes bėgsime ir skaičiuosime kiekvieną žingsnį, tai jau nebe darbas.

V. P.: Išties galima pripažinti, kad visi tik ir laukia, kada mes baigsime rietis. Gal net "Vakarų ekspreso" redakcijos parodyta iniciatyva išspręstų problemas, kartą per mėnesį surinkti frakcijų atstovus, savaitę prieš posėdį štai taip padiskutuoti, o tada eiti balsuoti. Tokiu būdu parodytume miestelėnams, kad mes ne tik pešamės, tampome vienas kitą už skvernų, kaip dabar atrodo, bet ir dirbame klaipėdiečių labui. Juk abi pusės tai ir deklaruojame. Išties reikėtų tarpininkų.

A. Š.: Noriu pastebėti, kad per 18 metų Klaipėdos savivaldybėje nėra buvę tiek daug politinio pasitikėjimo pareigūnų, kiek yra dabar - 8. Daugiausiai buvo 6. Jei 8 politinio pasitikėjimo pareigūnai nesugeba suorganizuoti dialogo be redakcijos pagalbos, tai yra apgailėtina. Absoliutus nesugebėjimas organizuoti darbo.

Miesto Tarybos pagrindinė funkcija ir yra dialogas su skirtingų pažiūrų žmonėmis. Ne gatves valyti, ne orus spėti, o kalbėtis ir ieškoti optimalių sprendimų. Didžiausia šios Tarybos bėda - dialogo nebuvimas. Jis vyksta tik miesto Tarybos posėdžių metu.

Diskusijų tarp frakcijų, partijų nėra. Skandalinga yra tai, kad sudaryta Kolegija, kuriai atstovautų visos frakcijos ir joje vyktų diskusijos, būtų paruošti geresni sprendimai Tarybai, kurioje vyktų mažiau diskusijų, keturis mėnesius nesirenka. Meras kažkada yra pasakęs, kad ne tie žmonės į Tarybą susirinko.

V. P.: Vyks tie Kolegijos posėdžiai, tačiau esmė - kitokia. Šiandieninėje situacijoje privalo būti koks nors arbitras. Už uždarų durų kalbama vienaip, o prie arbitro - kitaip, pasveriamas kiekvienas žodis. Aš linkęs apie tai kalbėti. Surinkti žmones nėra taip paprasta.

A. Š.: Pritariu dėl arbitro, o jis - klaipėdietis. Viešumas gali padėti. Pavyzdžiui, detalieji planai paskelbiami anksčiau, nei jie pradedami svarstyti Teritorijų planavimo komitete. Šia linkme ir turime judėti. Spėliojimai, gandai vyksta tuomet, kai nėra informacijos. Jos stygius iš valdančiosios daugumos yra pats didžiausias. Man kartais atrodo, kad galėtume remti valdančiuosius, bet jie patys savęs bijo, bijo diskutuoti apie sprendimus.

V. P.: Priminsiu, kad mes šiandien susirinkome pakalbėti, kaip vienam kitą girdėti, susikalbėti?

A. Š.: Aš manau, kad niekiniai susitarimai yra susitarti dėl valdžios. Tai patys šlykščiausi susitarimai. Susitarti galima dėl veikimo būdų. Kelčiau vieną sąlygą - viską darykime skaidriai.

Denisas NIKITENKA

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

,,,

2010-05-02   07:33

Prisigrobė taraška ,ištuko kaiip kiaulė , ką jau padorių klaipediecių nėra? Nerūpi jam nei Klaipėda. nei jos žmones

VTEK 1

2010-05-02   07:33

Meras R. Taraškevičius yra bendrovės „Klaipėdos monolitas" akcininkas. Tai nurodyta ir jo Privačių interesų deklaracijoje. R. Taraškevičiui priklauso 5 700 akcijų, kas sudaro 73,68 proc. bendrovės akcinio kapitalo. Administracinės paskirties pastato su prekybos, paslaugų ir viešojo maitinimo patalpomis statybą Naujojoje Uosto g. 7 ... vykdo rangovas - bendrovė „Klaipėdos monolitas" - pagal 2007 03 30. su užsakovu UAB „Kleta" sudarytą statybos rangos sutartį. Statybos darbų kaina su PVM – 19,1 mln. Lt. Leidimai statybos darbams vykdyti išduoti 2007 05 18. ...svarstant minėtų sklypų detaliojo plano koncepcijos klausimą savivaldybės Teritorijų planavimo komitete meras R. Taraškevičius dalyvavo ir jam pritarė 2006 04 04, 2007 10 24., 2007 07 17 ir 24 d. posėdžiuose, pats pirmininkavo ir balsavo savivaldybės tarybos 2007 09 27 d. posėdyje, kuriame priimtu sprendimu buvo patvirtintas žemės sklypų Naujojoje Uosto g. 7 ... detalusis planas.
Mero R. Taraškevičiaus, valdančio daugiau nei 73 proc. bendrovės „Klaipėdos monolitas" akcinio kapitalo, dalyvavimas Teritorijų planavimo komiteto posėdžiuose svarstant detaliojo plano projektą žemės sklypų, kuriuose statybos darbus vykdo ši bendrovė, ir jo pirmininkavimas savivaldybės tarybai priimant detalųjį planą patvirtinusį sprendimą būtent sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Meras R. Taraškevičius NEINFORMAVO tarybos narių apie turimas akcijas ir NENUSIŠALINO nuo minėto detalaus plano svarstymo.

2 :) :)

2010-05-02   07:33

3 koncervai pabego nuo ar iš 500 koncervų. Ir kas? O kiek pabėgo liberalcentristų iš Klaipėdos LICS per R.Taraškevičiaus valdymo laikotarpį? O kie dabar bėga? O kiek žmonių-Taraškevičiaus kolegų, nusivylę juo ir kaip vadovu ir kaip meru ir kaip partijos lyderiu traukėsi ir traukiasi iš aktyvios veiklos apie tai niekam nesakydami, a? Pažiūrėkite , kiek besusirenka į skyriaus susirinkimus.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Lietuvos naujienos

Atviras laiškas, skirtas Klaipėdos miesto merui ir tarybos nariams. 

Atviras laiškas: Nestabdykime Girulių draustinio steigimo! nuotrauka, foto

Vadovaudamasis Seimo Statutu, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas kreipėsi į Seimo...

„R.Karbauskio melagystes apskundžiau Seimo etikos sargams“ nuotrauka, foto

Ilgos eilės vykstantiems į Karaliaučių – ne vienintelis iššūkis, su kuriuo teks...

Nemokamų vizų į Karaliaučių tikrovė nuotrauka, foto

Valstybinės reikšmės keliuose bus išjungti 139 „inkilais“ vadinami greičio matuokliai

Keliuose bus išjungti 139 greičio matuokliai nuotrauka, foto

Jus nori atleisti iš darbo? Darbo inspekcija pataria, kokių skubių veiksmų imtis nuotrauka, foto

Lietuva, Valstybinė darbo inspekcija pastebi, kad karantino laikotarpiu į inspekciją kreipiasi daugiau žmonių,...

Tarptautinius krovinius gabenančių vairuotojų vergovė nuotrauka, foto

Skaityk dabar, Tarptautiniais reisais krovinius gabenančius vairuotojus vienijančios profsąjungos viešai prabilo apie šiame sektoriuje...

Regitroje sulaikytas BMW dėl suklastoto identifikavimo numerio nuotrauka, foto

Kriminalai, 2020-11-25 Skuodo...

Nerami "Sūduvio" senatvė nuotrauka, foto

Nuomonės, Ne, "Sūduvis" nėra buvęs piratų laivas. Tai karinis laivas, pastatytas 1958 metais...

Skaityk dabar, Paskelbta prieš 33 min.

Nuomonės, Paskelbta prieš 34 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...