2021 m. kovo 8 d. 02:14 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Stilius

Stilius

Mergvakariai: tradicijos atgimsta ar išsigimsta?

(1)

2013-05-25, 10:05

Simona PUŽAITĖ, skrastas.lt

Mergvakariai: tradicijos atgimsta ar išsigimsta? nuotrauka, foto

© Asmeninio archyvo nuotr.

Reklama

At­si­kąs­ti vy­riš­ką or­ga­ną imi­tuo­jan­čio tor­to, pa­si­puoš­ti trum­pu si­jo­nė­liu ir cent­ri­nė­se gat­vė­se ka­bi­nė­tis prie praei­vių, pa­si­va­ži­nė­ti li­mu­zi­nu – toks daž­no merg­va­ka­rio vaiz­das. Et­no­lo­gai ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad grįž­ta tra­di­ci­niai merg­va­ka­riai. Bern­va­ka­riai vis dar reiš­kia ne­var­žo­mą šė­lio­ji­mą ir al­ko­ho­lį.

Merg­va­ka­ris su­grau­di­no jau­ną­ją

„Te­ko ne kar­tą su­si­grau­din­ti, bu­vo la­bai šil­tas, jau­kus ren­gi­nys. Be vy­rų – vien se­se­rys, ge­riau­sios drau­gės“, – pa­sa­ko­jo pa­go­niš­ka­me merg­va­ka­ry­je da­ly­va­vu­si šiau­lie­tė Ne­rin­ga Ka­tu­tie­nė.

„Ka­dan­gi tu­riu tris vy­res­nes se­se­ris, ku­rios tik­rai liū­dė­jo, kad iš­te­ku, vis­kas vy­ko na­tū­ra­liai. Bu­vo dai­nuo­ja­mos rau­dos. Ta­da su­si­mąs­čiau, kad iš tik­rų­jų at­si­svei­ki­nu su mer­gys­te“, – pri­si­mi­nė Ne­rin­ga.

Merg­va­ka­rio me­tu mer­gi­nos py­nė rū­tų vai­ni­kė­lį, nuo­ta­ka prau­sė­si šal­ti­nio van­de­niu, šluos­tė­si li­ni­niu rankš­luos­čiu, atei­tį spė­jo įvai­rūs bū­ri­mai. Ren­gi­nys vy­ko kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je su se­no­vi­niu svir­nu.

Ne­rin­ga pa­ti pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti pen­kis merg­va­ka­rius, bet vi­si jie bu­vo la­bai šiuo­lai­kiš­ki. „Šven­tė­me iš­si­pus­čiu­sios, trum­po­mis su­kne­lė­mis ir pa­na­šiai“, – skir­tu­mą api­bū­di­no N. Ka­tu­tie­nė.

Reklama

Tra­di­ci­jos kin­ta

Et­no­lo­gė, Šiau­rės Lie­tu­vos ko­le­gi­jos ren­gi­nių vers­lo va­dy­bos dės­ty­to­ja Rū­ta Stan­ku­vie­nė sa­ko, jog kon­ser­va­ty­viau­si, ma­žiau­siai kin­tan­tys vi­sa­me pa­sau­ly­je – lai­do­tu­vių pa­pro­čiai.

Džiu­ge­sio šven­tės kin­ta la­biau­siai – vei­kia ki­tų ša­lių kul­tū­rų įta­ka, ma­da, ma­si­nės kul­tū­ros ten­den­ci­jos.

Anks­čiau kai­me šven­tę lė­mė na­tū­ra­laus gy­ve­ni­mo rit­mas. Mer­gi­na nu­te­kė­da­vo į jai ne­pa­žįs­ta­mą pa­sau­lį, į ki­tą kai­mą, to­dėl bu­vo dau­giau grau­de­ni­mo, at­si­svei­ki­ni­mų su vai­kys­tės drau­gė­mis, na­mais. Jau­ni­mas pa­dė­da­vo ruoš­tis ves­tu­vėms.

„Da­bar daž­na po­ra jau iki ves­tu­vių gy­ve­na san­tuo­ki­nį gy­ve­ni­mą, o ves­tu­vės tam­pa tik vie­šu, ofi­cia­liu su­tvir­ti­ni­mu. To­dėl ir merg­va­ka­riai įga­vo nau­jo­viš­kus pa­pro­čius. Kuo to­liau, tuo la­biau, jie tam­pa imp­ro­vi­za­ci­niai, te­ma­ti­niai, žai­dy­bi­niai“, – at­krei­pia dė­me­sį et­no­lo­gė.

Pa­sak jos, merg­va­ka­ris pir­miau­sia – mo­te­riš­ku­mo, mo­te­riš­kos vie­ny­bės šven­tė, at­si­mi­ni­mų, lin­kė­ji­mų va­ka­ras. Da­bar esa­ma ke­lių merg­va­ka­rių ti­pų: re­konst­ruo­ti – pa­gal se­no­vi­nius pa­pro­čius, pu­siau tra­di­ci­niai, mo­der­nūs.

Reklama

Bū­da­vo daug sim­bo­liz­mo

R. Stan­ku­vie­nė ak­cen­tuo­ja – merg­va­ka­rio kon­cep­ci­ja tu­ri pri­klau­sy­ti nuo jau­no­sios no­rų, gy­ve­ni­mo bū­do, vi­di­nio pa­sau­lio. Kas tin­ka vie­nai, ga­li vi­siš­kai ne­tik­ti ki­tai. Bern­va­ka­riai ir merg­va­ka­riai tu­rė­tų ne­per­ženg­ti ele­men­ta­raus pa­do­ru­mo ri­bų.

Tra­di­ci­nia­me merg­va­ka­ry­je bu­vo daug sim­bo­liz­mo. Iš­kil­min­gos apei­gos su­si­ju­sios su plau­kais: merg­va­ka­rio da­ly­vės iš­py­nu­sios jau­no­sios ka­sas paei­liui plau­kus šu­kuo­da­vo, no­rė­da­mos pa­ša­lin­ti ne­ga­ty­vius da­ly­kus. Tai reiš­kė dar­nes­nį pe­rė­ji­mą iš vie­no eta­po į ki­tą. Po ri­tua­lo šu­kas svies­da­vo per pe­tį – ku­ri pa­gau­da­vo, ta pir­ma iš­te­kės.

Iki šiol iš­li­ku­si tra­di­ci­ja merg­va­ka­rio pa­bai­go­je jau­ną­ją ap­da­lin­ti do­va­no­mis, sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis šei­my­ni­nį gy­ve­ni­mą.

Nau­jo­se tra­di­ci­jo­se at­si­ra­do siurp­ri­zo ele­men­tas – jau­na­mar­tė ne­ži­no šven­tės sce­na­ri­jaus. „Svar­bu su­gal­vo­ti is­to­ri­ją. Pa­vyz­džiui, jei jau­no­ji gy­ve­no bend­ra­bu­ty­je ir ten su­si­pa­ži­no su bū­si­mu vy­ru, ga­li­ma pra­dė­ti švęs­ti ten, ei­ti jau­nų­jų pa­žin­ties ta­kais. Svar­biau­sia, kad is­to­ri­ja tik­tų konk­re­čiai jau­na­jai, o ne tūks­tan­čiui ki­tų“, – siū­lė R. Stan­ku­vie­nė.

Re­ko­men­duo­ja­ma merg­va­ka­ry­je su­pin­ti int­ri­gos, sen­ti­men­tų, ro­man­ti­kos, jau­ku­mo ele­men­tus.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

...

2013-05-25   20:31

IP: 110.86.185.70

manau kad issigimsta

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Stilius

Šių dienų žmogų visur lydi reklama, rodos, sunku išsiskirti originalumu. ...

Mindaugas Jonušas: modelių namai tapo geriausia mano gyvenimo versija nuotrauka, foto

„Moteris - tikras įkvėpimas kūrybai. Sezonas po sezono stengiuosi jas ne tik...

„Moteris - tikras įkvėpimas kūrybai“ nuotrauka, foto

Tarptautinis madų festivalis Klaipėdoje "Fashion Week Klaipėda" šiemet palietė visuomenei aktualias socialinių...

Madų šou Klaipėdoje - pasaulinio žinomumo dizainerių pasirodymai nuotrauka, foto

Klaipėdoje startavus jau 4-ajai mados savaitei, į uostamiestį atvažiavo garsūs mados pasaulio...

"Mada - ne pokalbiai apie "šmutkytes" ir "skuduriukus" nuotrauka, foto

"Dragūno" jaunimas nuskynė pergalę Lietuvos čempionate nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos „Dragūnas“ sekmadienį pasiekė dar vieną pergalę Lietuvos rankinio čempionate. Savoje...

Klaipėdietės balerinos šokiai ant namų sienų gniaužia kvapą nuotrauka, foto

Klaipėda, Pamatę tai, ką išdarinėja Klaipėdoje gyvenanti baleto artistė ir choreografė Inga Briazkalovaitė,...

Ko nori moterys? nuotrauka, foto

SE, Artėjant Kovo 8-ajai, Tarptautinei moters dienai, teiravomės klaipėdiečių vyrų, ar jie žino,...

Subyrėjęs Klaipėdos „Neptūnas“ krito Prienuose nuotrauka, foto

Sportas, Ketvirtajame kėlinyje vos 7 taškus įmetęs Klaipėdos „Neptūnas” (8-14) antrą kartą šiame...

SE, Paskelbta prieš 6 val.

Sportas, Paskelbta prieš 8 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...