2021 m. sausio 16 d. 05:35 val., šeštadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Patarimai

Patarimai

13 gud­ry­bių, pa­dėsian­čių leng­viau bend­rau­ti

13 gud­ry­bių, pa­dėsian­čių leng­viau bend­rau­ti nuotrauka, foto

Bendravimas.

© Etaplius.lt nuotr.

Reklama

Kar­tais nu­tin­ka taip, kad ne­ga­li­me ras­ti bend­ros kal­bos su žmo­gu­mi ar­ba no­ri­me kaž­ko pa­pra­šy­ti, bet ne­drįsta­me. Štai pa­ta­ri­mai, kaip leng­viau per­pras­ti žmo­nes ir su­si­drau­gau­ti.

Jei kas nors ant jūsų rėkia, iš­lai­ky­ki­te olim­pinę ra­mybę. Rėksnys iš pra­džių su­pyks dar la­biau, bet vėliau pa­si­jus kal­tas. Ir at­si­pra­šys.

Jei ži­no­te, kad jus už kažką bars, su­si­kaup­ki­te ir at­si­sėski­te ar­ba at­si­sto­ki­te ša­lia to žmo­gaus. Pa­ma­ty­si­te, kri­ti­ka bus ne to­kia ar­ši, nei būtų, jei sėdėtumė­te to­liau nuo jo.

Val­gy­mas vi­sa­da nu­ra­mi­na žmogų, nes tai daž­niau­siai da­ro­me sau­gio­je vie­to­je – na­muo­se. Tad jei jūs jau­di­natės, pa­kram­ty­ki­te kram­to­mo­sios gu­mos. Taip ap­gau­si­te sme­ge­nis, kad jūs val­go­te, todėl pa­si­ju­si­te ra­mes­nis.

Dau­ge­lis stu­dentų ži­no, kad, lai­kant eg­za­mi­nus, rei­kia įsi­vaiz­duo­ti, jog dėsty­to­jas – ge­ras jūsų drau­gas. Ta­da at­sa­kinė­ti būna leng­viau ir ra­miau. Šį triuką ga­li­ma pa­nau­do­ti ir svar­bio­se dis­ku­si­jo­se, pa­si­ta­ri­muo­se.

Jei kom­pa­ni­jo­je žmonės ima kva­to­tis vie­nu me­tu, tai kiek­vie­nas ins­tink­ty­viai žiū­ri į tą, ku­ris jam sim­pa­tiš­kiau­sias, su ku­riuo norėtų su­si­drau­gau­ti. Stebė­ki­te tai, kai mes­telė­si­te kom­pa­ni­jo­je juo­kelį, ir jums daug kas paaiškės.

Reklama

Su­si­ti­ki­muo­se skleis­ki­te dau­giau džiaugs­mo: švel­niai šyp­so­kitės, iš­tar­ki­te pa­šne­ko­vo vardą. Pa­ma­ty­si­te, grei­tai tap­si­te ge­rais drau­gais.

Jei dir­ba­te su žmonė­mis, ga­li­te „pri­vers­ti“ juos būti drau­giš­kes­nius. Už savęs pa­sta­ty­ki­te veid­rodį, kad jie ma­tytų sa­vo at­vaizdą, kalbė­da­mi su ju­mis. Juk nie­kas ne­no­ri ma­ty­ti savęs veid­ro­dy­je pik­to ir su­si­rau­ku­sio.

Jei no­ri­te at­kreip­ti ko­kio nors žmo­gaus dėmesį, žiūrė­ki­te į ob­jektą, esantį už jo, pe­čių aukš­ty­je. Kai tik pa­gau­si­te žvilgsnį, švel­niai šyp­telė­ki­te – tai vi­sa­da su­vei­kia.

Mes ga­li­me kont­ro­liuo­ti stresą. Jei im­si­te lėčiau kvėpuo­ti, šir­dis taip pat ims plak­ti lėčiau.

Tam, kad žmo­gus pa­justų jums sim­pa­tiją, jau pir­mo su­si­ti­ki­mo me­tu, pa­žvelgę jam į akis, pa­si­sten­ki­te nu­sta­ty­ti, ko­kia jo akių spal­va. Il­ges­nis akių kon­tak­tas ga­ran­tuos dau­giau dėme­sio.

Norė­da­mi kaž­ko pa­rei­ka­lau­ti ar­ba iš­kel­ti sąly­gas, iš pra­džių kar­telę kils­telė­ki­te aukš­čiau. Grei­čiau­siai žmo­gus at­si­sa­kys, ta­čiau su­tiks su rea­liais rei­ka­la­vi­mais, tais, ku­rių ir norė­jo­te.

Reklama

Žmo­nes trau­kia tie, ku­rie pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Todėl pa­ro­dy­ki­te jiems, kad tik­rai iš­ma­no­te darbą, apie kurį kal­ba­te.

Mūsų vei­do mi­mi­ka glaud­žiai sie­ja­si su emo­ci­jo­mis. Pa­ke­lia­me an­ta­kius, kai nu­stem­ba­me, pri­mer­kia­me akis, kai ver­kia­me. O jei pa­ban­dy­tu­me nuo­lat šyp­so­tis, pa­ma­ty­tu­me, kad ne­tru­kus ir nuo­tai­ka pa­gerės.

Žymos: bendravimas

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Patarimai

Po kelių mėnesių sueis metai, kai kilusi pasaulinė pandemija įprastą gyvenimo ritmą...

Darbas iš namų: kaip mus paveikė ir kaip prie jo prisitaikyti geriau nuotrauka, foto

Kuriant namų interjerą, svarbu ne tik atsižvelgti į vyraujančias dizaino tendencijas. Taip...

Patarimai naujakuriams: 2021 m. interjero tendencijos nuotrauka, foto

Paskutinių metų dienų atributas – fejerverkai ir sproginėjančių petardų garsai ...

Kaip apsaugoti augintinius nuo šventinių fejerverkų trenksmo ir streso šventiniu periodu nuotrauka, foto

Aplankyti savo senelių, kituose miestuose gyvenančių tėvų ir artimųjų dėl karantino per...

Virtualios Kalėdos: 3 patarimai kaip padėti pasiruošti savo seneliams nuotrauka, foto

Paskelbti „Klaipėdos miesto sporto apdovanojimai 2020“ nugalėtojai nuotrauka, foto

Sportas, Penktadienio vakarą Klaipėdos sporto bendruomenė sužinojo, kas tapo „Klaipėdos miesto sporto apdovanojimai...

Virš Baltijos jūros formuojasi ypatingas reiškinys nuotrauka, foto

Lietuva, Jei šiuo metu įsijungtumėte palydovinius vaizdus, pamatytumėte, kad virš mūsų Baltijos...

Ne vien druska kalta, kad žvėrys bėga į kelią nuotrauka, foto

Lietuva, Lietuvoje padažnėjus atvejų, kai tamsiuoju paros metu laukiniai gyvūnai iššoka...

Sausio 15-ąją – Kretingoje iškilmingai pradedami Jurgio Pabrėžos metai nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, 2021 m. sausio 15 d. Kretingoje įvyks mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...