2020 m. gruodžio 2 d. 14:38 val., trečiadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Ver­s­le išliks tie, kurie buvo pasi­ruo­šę kri­zei

(1)

2020-03-31, 18:29

Jur­ga PET­RO­NY­TĖ, "Savaitės ekspresas"

Ver­s­le išliks tie, kurie buvo pasi­ruo­šę kri­zei nuotrauka, foto

© Redakcijos archyvo nuotr.

Reklama

Kelis dešimt­me­čius gyvuo­jan­čios Klai­pė­dos įmo­nės išgy­ve­no ne vie­ną kri­zę. Jų vado­vų klau­sia­me, kaip išsi­lai­ky­ti kovo­je su koro­na­vi­ru­su ir tap­ti nuga­lė­to­ju.

Tris dešimt­me­čius gyvuo­jan­čios Sau­liaus Joku­žio leidyklos-spaustuvės savi­nin­kas paste­bė­jo, jog kova su koro­na­vi­ru­su nepa­na­ši nei į Rusi­jos blo­ka­dą, nei į eko­no­mi­nę kri­zę.

"Šįsyk  situ­aci­ja - kito­kia. Man regis, kad ji turi tre­čio­jo pasau­li­nio karo požy­mių. Visi kariau­ja­me su koro­na­vi­ru­su. Šia­me kare prie­mo­nių, kurias tai­kė­me anks­čiau, nepa­kan­ka. Šįsyk nepa­kaks tik susi­verž­ti dir­žus", - prog­no­za­vo S. Joku­žys ir para­gi­no liau­tis pani­kuo­ti, kri­ti­kuo­ti, ar tin­ka­mų veiks­mų imta­si, ar lai­ku ir pan.

"Svar­bu netruk­dy­ti dirb­ti kitiems ir patiems dary­ti tai, ką pata­ria kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai. Apmau­du, kad situ­aci­ja Lie­tu­vo­je koor­di­nuo­ja­ma tik iš Vil­niaus, manau, kad atri­šę ran­kas savi­val­dai lai­mė­tu­me dau­giau.

Kokia vers­lo tem­pe­ra­tū­ra?

Vis dėl­to net ir dabar­ti­nė­mis aplin­ky­bė­mis mes, klai­pė­die­čiai, turi­me vie­ny­tis, komu­ni­kuo­ti ir veik­ti, nes nuo mūsų taip pat labai pri­klau­so šalies eko­no­mi­ka.

Reklama

Supran­tu, kad dabar esa­me susi­rū­pi­nę išgy­ve­ni­mu, medi­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, testais, kau­kė­mis ir t. t., tačiau taip pat svar­bu jau dabar pareng­ti atsi­ga­vi­mo po kri­zės pla­ną.

Tam pir­miau­sia jau dabar turi­me matuo­ti vers­lo tem­pe­ra­tū­rą, dia­g­no­zuo­ti, kokia yra padė­tis, išsi­aiš­kin­ti, kurios įmo­nės gyvos, kurios - užda­ry­tos. Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rūmai, Pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja ir kitos pana­šios orga­ni­za­ci­jos galė­tų būti tie tar­pi­nin­kai, kurie padė­tų komu­ni­kuo­ti su vers­lo bend­ruo­me­ne.

Vie­tos savi­val­dy­bėms surink­ti šią infor­ma­ci­ją daug papras­čiau negu vals­ty­bi­niu lyg­me­niu. Be to, joms tai yra svar­bu, nes nuo surink­tų mokes­čių pri­klau­sys biu­dže­tas", - ste­bė­ti ir ana­li­zuo­ti situ­aci­ją kvie­tė spaus­tu­vi­nin­kas.

Mokes­čių ir ant­sto­lių vir­vė

Anot S. Joku­žio, šiuo metu labai svar­bu atkreip­ti dėme­sį į mokes­čių poli­ti­ką. "Jei­gu "Sod­ra" dėl nedi­de­lių vėla­vi­mų be atsi­klau­si­mo ims nubrau­ki­nė­ti lėšas ir įšal­dys įmo­nių sąskai­tas, mažas ir vidu­ti­nes įmo­nes tai užs­maugs.

Labai svar­bu šiuo metu būtų paža­bo­ti ir tokių finan­si­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų kaip ant­sto­liai ape­ti­tą, grei­tų­jų kre­di­tų įmo­nių veik­lą. Kri­zės metu apie juos nie­kas negal­vo­ja, o nuo jų labiau­siai nuken­čia silp­niau­si.

Reklama

Tie, kurie dabar pate­ko į ant­sto­lių aki­ra­tį, turė­da­mi vos kelių šim­tų eurų sko­lą, po kri­zės jau turės kelių tūks­tan­čių sko­lą, o kitus ir visiš­kai paskan­dins. Mes netu­ri­me tiek vie­tų nak­vy­nės namuo­se..." - svars­tė pašne­ko­vas.

S. Joku­žys siū­lė jau dabar uos­ta­mies­ty­je įkur­ti fon­dą, kuris padė­tų vers­lui. "Ava­ri­ja įvyks­ta per kele­tą sekun­džių, o auto­mo­bi­lį po jos ten­ka remon­tuo­ti kele­tą mėne­sių. Nerei­kia gal­vo­ti, kad įvei­kę viru­są taip leng­vai atsi­gau­si­me. Ypač jei­gu nesu­si­telk­si­me ir nepa­dė­si­me vie­ni kitiems.

Manau, jau dabar rei­kia Klai­pė­do­je įkur­ti fon­dą. Dau­giau per­tek­li­nių pini­gų turin­čios įmo­nės per šį fon­dą galė­tų padė­ti toms, kurioms sun­kiau, kad šios neįklimp­tų į sko­las ir neat­si­dur­tų ant­sto­lių aki­ra­ty­je", - vylė­si pašne­ko­vas.

Visą straipsnį skaitykite savaitraščio "Savaitės ekspresas" numeryje.

"Manau, kad, virusui atslūgus, ekonomika labai greitai atsigaus", - optimistiškai nuteikia "Limarko" direktorius Vytautas Lygnugaris. Ką apie pasaulį ištikusios pandemijos pasekmes galvoja ne vieną krizę jau išgyvenę uostamiesčio verslininkai ir didelių įmonių vadovai, skaitykite naujame "Savaitės ekspreso" numeryje.

Koronaviruso ir karantino tema šį kartą vyrauja ir savaitės apklausoje. Sužinosite, kaip karantino sąlygomis gyvena žinomi klaipėdiečiai. "Dabar darau viską, ko anksčiau rankos nepasiekdavo", - sako dainininkė Violeta Riaubiškytė-Tarasovienė.

Reklama

Besidomintiems sporto garsenybėmis - išsamus interviu su neseniai 75-ąjį gimtadienį atšventusiu Modestu Paulausku. Sužinosite, kokia olimpinio, pasaulio ir Europos čempiono kasdienybė ir dėl ko jam yra tekę verkti.

Kol kas negalime keliauti, bet galime dalintis įdomių kelionių prisiminimais. Šį kartą "Savaitės eksprese" reportažas apie Vietnamą, krokodilienos ir ryklienos valgius su kobrų užpiltine.

Savaitraštyje gausu istorinių temų. "Mažosios Lietuvos" priede rasite Mindaugo Milinio straipsnį "Raudonarmiečių gaujos plėšikavo, žudė ir prievartavo". "Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota, ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometinės sovietinės respublikos vadovams..." - straipsnį pradeda M. Milinis.

"Mažosios Lietuvos" priede taip pat galėsite sužinoti, kuo ypatingi buvo konfirmacijos drabužiai.

Priede "Kultūros uostas" tradiciškai rasite naują skaitytojų pamėgtų žurnalistės Gražinos Juodytės "Akvarelių" pasakojimą.

Taip pat daug dėmesio skiriama teatralams, nes kovo 27-ąją švenčiama Teatro diena.

Reklama

"Savaitės eksprese" ir psichologų patarimai, kaip išbūti su nerimu, kaip padėti jį įveikti savo vaikams, taip pat galėsite išbandyti ne vieną maisto tinklaraštininkų siūlomą receptą.

Kartu su savaitraščiu gausite ir specialų priedą „TV publika“ su TV programa visai savaitei.

Naujo savaitraščio „Savaitės ekspresas“ ieškokite visose spaudos platinimo vietose visą savaitę - nuo šeštadienio iki penktadienio.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Mantukas

2020-03-31   22:23

IP: 162.158.134.10

As nemanau kad virusui atslugus ekonomika atsigaus. Ekonomika atsigauna ir greiteja kai yra vartojimas. Zmones per siuos kelis menesius isleis visas savo santaupas. Atsigavimo reiks palaukti. Bet, taip pat manau, kad si krizer yra naudinga siai islepusiai visuomenei, netik Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Baigsis laikai kai pinigai buvo gaunami ir uzdirbami lengvai, nuo siol pinigu verte bus kitokia. Norint juos gauti, reiks dirbti - tai reiskia kad nuo supuvusio socializmo mes pagaliau griztame prie klasikinio nuogo kapitalizmo, kas yra pats sveikiausias vaistas bet kuriai ekonomikai pasaulyje. Tas kas turi rankas ir pasiruoses lenkti nugara - tures duona ir sviesta. Kitiems, su ale inovatyviu mastymu - bus liudna. Patykekite - laukia labai idomus ir issivalymo laikai.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Šis savaitgalis buvo paskutinis, kai 5-ojo maršruto autobusas savaitgaliais užsukdavo...

5 autobusu Tilžės turgaus nebepasieksime nuotrauka, foto

Vakar vakare kalėdinėmis šviesomis įsižiebė viena charakteringiausių ir gražiausių uostamiesčio vietų –...

Klaipėdos universiteto miestelyje jau šviečia KU KALĖDOS nuotrauka, foto

Prieš ketverius metus klaipėdiečiai stojo piestu prieš planus netoli miesto centro...

Šalia Klaipėdos tyliai dygsta du krematoriumai nuotrauka, foto

Kiekvienais metais vykdavusios nemokamos eglišakių dalinimo akcijos šiais metais nebus. Tačiau Valstybinė...

Eglišakiai dalinami nebus nuotrauka, foto

Per nuotolinį Kultūros komiteto posėdį už Petro Gražulio nugaros pasirodė pusnuogis vyras nuotrauka, foto

Lietuva, Politikas Petras Gražulis (62 m.) ir vėl atsidūrė dėmesio centre. Trečiadienį nuotolinį...

5 autobusu Tilžės turgaus nebepasieksime nuotrauka, foto

Klaipėda, Šis savaitgalis buvo paskutinis, kai 5-ojo maršruto autobusas savaitgaliais užsukdavo...

Griežtinamas karantinas nuotrauka, foto

Lietuva, Nuspręsta viešose vietose leisti būriuotis ne daugiau kaip po du asmenis (dabar...

Klaipėdos universiteto miestelyje jau šviečia KU KALĖDOS nuotrauka, foto

Klaipėda, Vakar vakare kalėdinėmis šviesomis įsižiebė viena charakteringiausių ir gražiausių uostamiesčio vietų –...

Klaipėda, Paskelbta prieš 36 min.

Lietuva, Paskelbta prieš 53 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...