2021 m. sausio 17 d. 02:12 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

Politikų ataskaitose - nuobodi statistika

(7)

Politikų ataskaitose - nuobodi statistika nuotrauka, foto

ATASKAITOS. Daugelis politikų ataskaitose tikino, kad paminėjo tik svarbiausius darbo Taryboje akcentus bei darbus ir rašė laukiantys pasiūlymų bei pastabų.

© Egidijaus Jankausko nuotr.

Reklama

Iki balandžio 1-osios miesto politikai turėjo pateikti savo veiklos ataskaitas už praėjusius metus. Dauguma tai ir padarė, tačiau kai kurie pastangų tam skyrė simboliškai - kad tik prievolė būtų įvykdyta. O vienintelė sankcija ataskaitos nepateikus - viešumas svarstant reglamento nesilaikantįjį Etikos komisijoje.

Kadangi paskutinė diena buvo šventinį savaitgalį, ataskaitos plaukė ir vakar. Tačiau iki 17 val. Savivaldybės puslapyje dar nebuvo Lilijos Petraitienės, Vidmanto Plečkaičio ir Viačeslavo Titovo ataskaitų. Meras Vytautas Grubliauskas savo ataskaitą praėjusią savaitę pristatė Tarybos posėdžio metu.

Beveik visų Tarybos narių ataskaitų turinys - vienodai nuobodus: kokiuose komitetuose ir komisijose dirba, kiek posėdžių vyko, keliuose dalyvauta, kokie klausimai posėdžiuose nagrinėti. Kai kurie pateikė ir daugiau informacijos - apie savo teiktus pasiūlymus ar inicijuotus procesus, pasvarstymus, kaip būtų galima spręsti problemines situacijas. Be to, pernai ataskaitose buvo galima rasti ir juokingų "perliukų", o šiemet ataskaitose šypseną sukelti galėjo nebent paliktos šiurkščios rašybos klaidos.

Ką rašo?

Skaitytojams pateikiame bent šiek tiek įdomių ataskaitų ištraukas.

Pats pirmasis, jau sausio 3 d., savo ataskaitą pateikė liberalas Vygantas Vareikis. Jis rašė, kad Tarybos posėdžių metu teikė pasiūlymus dėl apleistų pastatų priežiūros, miesto planavimo perspektyvų, dalyvavo rengiant paraišką Klaipėdos Europos kultūros sostinės titului gauti, dalyvavo rengiant Dangės skvero atnaujinimo projektą, inicijavo Leonido Donskio ir Petro Tarasenkos asmenybių įamžinimą Klaipėdoje, parengė Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtą leidinį. Sykiu V. Vareikis pateikė savo požiūrį į miestų-uostų bendradarbiavimą, pamąstymus, kokie turėtų būti Klaipėdos siekiai kalbant apie santykius su uostu.

Vicemeras liberalas Artūras Šulcas ataskaitoje rašė, kad nuolat pėsčiomis apeina senamiestį, parkus, skverus, aikštes, daugiabučių kvartalus ir kitas viešąsias erdves, bendrauja su miestiečiais.

Reklama

"Ne iš nuogirdų, ne tik iš valdiškų dokumentų žinau apie daugumą mieste vykstančių procesų", - rašė vicemeras ir pridėjo, kad viešoji tvarka ir saugus eismas yra vieni svarbiausių jo veiklos prioritetų, o išskirtinis pasiekimas - kad kai kurios triukšmingos senamiesčio "girdyklos" išsikraustė arba apribojo savo veiklą.

Lakoniškai savo darbą pristatė politinės partijos "Rusų aljansas" narys Vladimiras Vlasovas - labai stambiu šriftu pateiktos užimamos pareigos ir du sakiniai apie tai, kokiuose posėdžiuose dalyvauta.

Su partija "Tvarka ir teisingumas" išrinkta Aldona Staponkienė, be statistikos, ataskaitoje išsakė pastabą apie Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos darbą - esą ji pernai dirbo neaktyviai.

Liberalas Arvydas Cesiulis nurodė, kad jo, kaip politiko ir Tarybos nario, veikla yra labai įvairialypė ir intensyvi, kad jis stengiasi būti aktyvus miesto bendruomenės narys ir pilietis, pagal galimybes reaguoja į esamas problemas ir negeroves, palaiko kontaktus su bendruomene ir padeda spręsti jai opius klausimus.

"Didele dalimi mano pastangomis ir indėliu pajudėjo Melnragės bendruomenės namų-bibliotekos remonto bei rekonstrukcijos darbai, taip pat Klaipėdos "Žolyno" progimnazijos projektavimo ir statybos planai", - rašė A. Cesiulis.

Liberalas Algirdas Grublys ataskaitos pradžioje akcentavo, kad pernai sustabdė savo narystę Liberalų sąjūdžio partijoje, bet Taryboje liko dirbti liberalų frakcijoje. Jis nurodė dalyvavęs ir pasitarimuose pristatant visuomenei miesto plėtros ir investicinius projektus, konferencijose korupcijos prevencijos tema, domėjosi seniūnaičių veikla, dalyvavo keturių bendruomenių susirinkimuose ir sulaukė 9 rinkėjų asmeniškų pasiūlymų ar skundų.

Reklama

"Tradiciškai skiriu dėmesį miesto bendruomenės aktyvinimui naujais renginiais. Kartu su V. Čepu įtraukėme buriuotojų bendruomenę ir pirmą kartą organizavome buriavimo sezono uždarymo šventę. Ėmiausi iniciatyvos organizuoti akciją "Uždek žvakutę ant savanorio kapo", - rašė A. Grublys.

"Rusų aljanso" atstovas Andrejus Kugmerovas, be vardijimo, kokiuose posėdžiuose dalyvavo, pridėjo, kad dalyvavo įvairiuose renginiuose ir susitikimuose su rinkėjais. Jo partietė Tatjana Fedotova teigė, kad pernai pavyko skatinti švietimo įstaigų renovaciją.

Laisvūnas Kavaliauskas konsultavo interesantus paveldosaugos, istorinių pastatų tvarkybos ir renovacijos klausimais, o pernai gegužę kartu su Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakaliene atstovavo Klaipėdai Suomijoje vykusiame Baltijos miestų sąjungos Darnaus vystymosi darbo grupės posėdyje.

"Tvarkietis" Artūras Razbadauskas teigė, kad Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose teikė pasiūlymus dėl globos namų paslaugų prieinamumo gerinimo, siūlė į strateginės veiklos dokumentus įtraukti fiziniam aktyvumui skatinti tinkamos infrastruktūros miesto mokyklose užtikrinimą. Taip pat jis teigė asmenine iniciatyva prisidėjęs organizuojant sveikatinimo konferenciją Vydūno atminimui. A. Razbadauskas pabrėžė, kad nuo kadencijos pradžios 2015 m. yra atsisakęs Tarybos nario atlyginimo ir naudojasi tik veiklai skiriamomis lėšomis.

Pagal socialdemokratų sąrašą išrinktas Jonas Sąlyga rašė, kad šiuo metu nepriklauso jokiai Tarybos frakcijai, tačiau dirba valdančiojoje koalicijoje. Jis nurodė, kad pernai pakartotinai žodžiu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl išorinių defibriliatorių panaudojimo tinklo Klaipėdos mieste. Taip pat aktyviai dirbo dėl naujos poliklinikos statybos. Į J. Sąlygą kaip Tarybos narį pernai kreipėsi 11 interesantų, dažniausiai kreiptasi dėl sveikatos priežiūros, gydymo klausimų.

Opozicijoje dirbantis visuomeninio rinkimų komiteto "Puteikis plius" atstovas Alfonsas Vildžiūnas, be posėdžių statistikos, parašė, kad pernai pateikė pasiūlymą 2018-2020 m. strateginiam planui dėl mažųjų laivų prieplaukos įrengimo ir šiemet gavo atsakymą, kad tai bus įtraukta į planą.

Reklama

Socialdemokratas Valdemaras Anužis teigė, kad per Seimo narį Simoną Gentvilą inicijavo įstatymo pataisą, reglamentuojančią juridinių asmenų el. kontaktų tvarką, kuriai buvo pritarta pirmuoju skaitymu Seime. Taip pat pridėjo, kad inicijavo Pirminės sveikatos priežiūros centro renovacijos procesą pritraukiant išorės finansinius instrumentus. "Procesas vyksta", - reziumavo V. Anužis.

Konservatorius Rimantas Didžiokas vardino savo teiktus pasiūlymus Tarybos sprendimų projektams, pvz., dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų, maitinimo mokyklose ir darželiuose organizavimo, 2017-2019 m. strateginio veiklos plano ir kt. R. Didžiokas nurodė pernai parengęs ir pateikęs du sprendimų projektus: pasiūlymą dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo bei pasiūlymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą sumažinimo.

7 puslapių ataskaitą parengusi "Puteikis plius" atstovė Nina Puteikienė kaip vieną pagrindinių 2017 metų darbų įvardijo miestiečių subūrimą vadinamajam Balandžių paštui išsaugoti bei Tarybos priimtą sprendimą, kad miesto moksleiviai galėtų nemokamai lankytis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje bei Klaipėdos kultūros komunikacijų centre ir kt. Politikė rašė, kad kartu su Paupio bendruomene teikė medžiagą ir paklausimą Aplinkos ministerijai ir Seimo Aplinkos komitetui dėl krematoriumo statybos miesto centre. Ji išvardijo ir savo teiktus 15 pasiūlymų Tarybos sprendimams, pvz., dėl 2017-2019 m. reprezentacinių miesto festivalių sąrašo, miesto kultūros 2017-2030 m. strategijos įgyvendinimo priemonių plano, Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimo, neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo, kultūros ir meno projektų finansavimo ir kt. Taip pat politikė parengė ir prašymą merui sudaryti komisiją potvynio Klaipėdoje priežastims ištirti.

Liberalas Saulius Liekis teigė dirbęs kartu su bendruomene, atstovavęs gyventojų interesams sprendžiant klausimus dėl eismo pakeitimų Baltijos pr., seniūnaičių, socialinių darbuotojų veiklos, prisidėjęs prie laisvės gynėjų dienos organizavimo ir laužų kūrenimo Klaipėdos bendruomenėse, pateikęs pasiūlymą, kad valstybinės ir kitos miesto šventės būtų verčiamos į gestų kalbą. Jis įvardijo 8 savo paklausimus bei kreipimusis reaguojant į gyventojų skundus bei 11 iniciatyvų.

Su "Klaipėdos" visuomeniniu rinkimų komitetu išrinktas Rimantas Taraškevičius teigė Taryboje dirbantis jau aštuntą kadenciją, o pernai panaudojęs 60 proc. vadinamųjų kanceliarinių išlaidų metinio limito. Pernai į R. Taraškevičių kreipėsi per 30 miestiečių, o gyventojus politikas tikino priimantis ir savo darbovietėje.

Vicemerės pareigas einanti liberalė Judita Simonavičiūtė rašė, kad aktyviai dalyvavo pristatant miestą Europos sporto miesto titului gauti, taip pat kuravo socialinę sritį, prisidėjo prie ekonominio proveržio strategijos rengimo.

Reklama

Rusų aljanso atstovė Jolanta Skrabulienė rašė, kad pernai aktyviai dirbo dėl socialinėje srityje dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo, dėl socialinės paramos skyrių pritaikymo patogiau lankytojams priimti, aktyviai bendravo su gyventojais, dalyvavo miestiečių organizuojamuose susirinkimuose.

Liberalė Jurgita Choromanskytė nurodė, kad jos iniciatyva biudžete buvo numatyta lėšų vystymo stalams sumontuoti Savivaldybės ir jos įstaigų viešuosiuose tualetuose ar kitose specialiose erdvėse. Kartu ji kritikavo visuomeninių tarybų veiklą - esą jų diskusijos dažnai yra tuščios, be realių veiksmų.

Liberalė Vaida Žvikienė teikė siūlymus dėl viešosios pirties veiklos optimizavimo plano, švietimo įstaigų pastatų apsaugos, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, viešojo transporto autobusų valymo kontrolės ir kt.

Konservatorius Tomas Meškinis ilgiausioje - 9 puslapių - ataskaitoje daugiausiai vardino komitetų ir komisijų, kuriose dirba, nuveiktus darbus ir jų veiklos principus. Priminė, kad organizavo ekskursijas žmonėms į Klaipėdos įmones, kurių veikla trikdė gyventojus triukšmu, kvapais, kietosiomis dalelėmis. Jis ragino miestiečius kreiptis pagalbos į opozicijoje dirbančius politikus ir išvardijo 18 pernai gautų prašymų padėti.

Pinigai

Klaipėdos miesto tarybos nariams kas mėnesį mokamas atlyginimas pagal faktiškai dirbtas valandas. Pernai politikams iš viso buvo išmokėta 6 882,62 eurų.

Savivaldybės mero fondui 2017~m. buvo skirta 15~700 eurų. 2017 m. iš mero fondo panaudota - 11~401,9 Eur, liko nepanaudota - 4~298,1 Eur.

Reklama

Taip pat politikams yra skiriama po 300 eurų išlaidų Tarybos nario veiklai vykdyti, pvz., mokėti už ryšio paslaugas, transportą ir kt.

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

Praeivis

2018-04-07   13:24

IP: 78.62.150.6

O kiek kainavo mero ir merienes portretas ant namo sienos pilies gatveje

Vilius

2018-04-05   09:40

IP: 78.62.40.172

O kam tos ataskaitos iš viso reikalingos, ten gali prirašyti velniai žino ką, Pvz. kad nuo ryto iki vakaro vaikštai po miestą ir bendrauji su miestiečiais, arba - kad labai rūpiniesi skurstančiais, arba, kaip Nina Puteikienė, kad tai ji suorganizavo balandžių pašto atidavimą menininkams, nors nereikėjo nieko organizuoti ar agituoti, visi ir taip buvo už tai, kad miestas perimtų tą pastatą, nors taip ir neperėmė. Popierius viską pakenčia . Kuo greičiau bus atsisakyta šio sovietinio relikto juo bus geriau.

Jonas D.

2018-04-04   19:12

IP: 86.38.7.159

Panele Virginija,kodėl Tamstai nuobodi statistika? Statistika yra pagrindas viskam: ir veiksmam ir darbam.Gal norėtum,kad per posėdžius būtų pasistumdymų,pasidraskymų,kad viešame gyvenime būtų kokių nors aferų ar barjerų...Yra tokių pageidautojų,kad žiniasklaida pavirstų į purvasklaidą.Užtenka to purvo ir taip...

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Prie Tiltų g. 13 namo esantys grindinio šviestuvai ne tik kad nebeatlieka...

Senamiesčio šaligatvių ypatumai: elektra kratomi keturkojai nuotrauka, foto

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL), organizuojančioje sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos teikimą...

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sėkmingai baigtas pirmasis vakcinacijos etapas nuotrauka, foto

Minint Laisvės gynėjų dieną, norisi priminti kitą ypač svarbią datą ir visus...

Arvydas Vaitkus sveikina su Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos diena nuotrauka, foto

Apie 20 tūkst. turistų per sezoną plukdydavęs greitaeigis Kuršmarių katamaranas "Smiltynė" jau...

"Savaitės eksprese"- ar tikrai kruizai katamaranu virsta miražu? nuotrauka, foto

Permainos sostinėje: skiriasi Vilniaus „Ryto“ ir Donaldo Kairio keliai nuotrauka, foto

Sportas, Po neįveikto Citadele KMT ketvirtfinalio barjero Vilniaus „Rytas“ ėmėsi rimtų pokyčių. Sostinės...

Vytautas Landsbergis niekam pasiduoti neketina nuotrauka, foto

Lietuva, Trečiadienį minint Sausio 13-osios įvykių trisdešimtmetį, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas...

Pandemijos iššūkiai italo ir lietuvės meilei nebaisūs: karantino įkarštyje atvėrė restoraną Rietave nuotrauka, foto

Žmonės, Ilgai brandintą idėją – įkurti savo verslą Rietave – Virginijos ir Fabio...

Negeros žinios iš Norvegijos: vakcinos gali būti pavojingos pacientams, vyresniems nei 80 metų nuotrauka, foto

Sveikata, Norvegija teigia, kad COVID-19 vakcinos gali būti per daug pavojingos labai seniems...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...