2021 m. sausio 19 d. 05:29 val., antradienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Klaipėda

"Memelio miestui" - 13 architektų pasiūlymų

(20)

"Memelio miestui" - 13 architektų pasiūlymų nuotrauka, foto

© Projektuotojų nuotr.

Reklama

Verslo centro Naujojoje Uosto g. 3 atviram projekto konkursui pateikta 13 darbų.

Vieša konkurso darbų ekspozicija vyks rugsėjo 23 - spalio 15 d. darbo dienomis 8.30 - 17 val. Naujojoje Uosto g. 3, Klaipėda. Įėjimas A, 209 kab., 2 aukštas.

Viešas darbų aptarimas numatomas spalio 15 d., 17.30 val.

Konkurso darbus vertins specialistai: architektai Aurimas Sasnauskas, Vaidotas Dapkevičius, Mantas Daukšys, kultūros paveldo ekspertė, architektė Margarita Ramanauskienė ir tvarių pastatų vertinimo bei sertifikavimo ekspertas Evaldas Savickis.

TAT111

Pasak projekto autorių, administracinis pastatas yra savotiški vartai į "Memelio miestą", tad turi tapti kviečiančiu kvartalo akcentu ir tuo pačiu atrasti dialogą su Danės upe bei Klaipėdos senamiesčiu už jos.

Reklama

"Istoriškai upės erdvinį kanalą formavo krantinės, aikštės ir lygiagrečiai arba statmenai statomi pastatai. Manome, kad stambus tūris istorinių gretimybių atžvilgiu neturi dominuoti, todėl jis skaidomas interpretuojant archetipinę Danės išklotinę. 3 suglausti žemėjantys tūriai orientuojami statmenai upei ir lygiagrečiai N. Uosto gatvei.

Vidurinysis tūris - ažūro kevalu dengtas kiemelis, suteikiantis pastatui lengvumo ir gylio. Jis tarnauja kaip šviesos šulinys gretimiems korpusams ir pagrindinio įėjimo simbolis. Simetriški dvišlaičiai stogai su frontonais tęsia kvartalo ir senamiesčio tūrinę stilistiką. Funkciškai lankstus pasagos formos planas palankus atgręžti didžiąją dalį patalpų į upę ir senamiestį.

Vilnijanti vertikali fasadų grafika suteikia pastatui šiuolaikiškumo ir grakštumo, o apdailos medžiagos asocijuojasi su industrine kvartalo praeitimi", - teigiama projekto aprašyme.

DRAMBLÖ

Šio projekto kūrėjai nurodo, kad norint išlaikyti pastato vientisumą, pasirinktas vieno tūrio įvaizdis, kuris plastišku įlinkiu sukuria trauką į naujai vystomą „Memelio miesto“ teritoriją.

"Žemėjančiu pastato aukštingumu išlaikomas pagarbus santykis su senamiesčiu. Tūris iš Naujosios Uosto gatvės pusės skaidomas dviem įpjovomis, formuojant atviras terasas antrame aukšte. Smulkesnių proporcijų tūriai įsikomponuoja istoriškai susiklosčiusioje gatvės išklotinėje su saugomais pastatais: šalia esantis statinys N. Uosto g. 5 ir priešingoje gatvės pusėje Teismo rūmų ir kalėjimo pastatas.

Reklama

Pastato siluetas, tai Klaipėdos miesto istorinės vertybės interpretacija. Dramblio namas – 1818 m. pastatytas fachverkinis sandėlis dar vokiečių buvo įtrauktas į saugotinų pastatų Klaipėdoje sąrašą, o antrojo pasaulinio karo metu jis buvo nugriautas. Fasado pasirinktas raštas yra aliuzija į interpretuojamą fachverko motyvą", - projektą pristato autoriai.

DANGĖS TERASOS

Trečiojo projekto koncepcija supina kraštovaizdžio, šiuolaikinės architektūros ir funkcionalių erdvių idėjas.

"Dviejų lakoniškos formos tūrių, sujungtų terasuota holo erdve kompozicija reaguoja į vietos mastelį, panoramas, natūralią šviesą, srautų ir funkcijų cirkuliaciją. Tūrių laiptavimas kuria pagarbų santykį su aplinkinių pastatų masteliu.

Laiptuotuose zonose sukurtos terasos leidžia pastatui atverti unikalias Dangės krantinės, istorinio centro, marių ir uosto panoramas. Pastato tūriai formuoja Naujojo uosto gatvės ir aikštės perimetrą, sukurdami vertikalios dominantės įspūdį iš pagrindinių apžvalgos taškų. Pastatas tampa traukos objektu, akcentuojančiu patekimą į "Memelio miestą“ viename svarbiausių krantinės mazgų.

Reklama

Projektuojama promenada stiprina erdvės pralaidumą ir gyvybingumą. Vertikalaus skaidymo, reaguojančio į saulės kontrolę, vario fasado tūriai įsilieja kovertuojamos industrinės teritorijos bei senamiesčio sandūroje, raudonų plytų, fachverkų konstrukcijos pastatų kontekste", - rašo projekto autoriai.

KAMPU

Pastato idėja - trys pastatai šlaitiniais stogai apsijungia į vieną tūrį. Pastatų galiniai fasadai atsukti į Danės upę formuoja trikampių stogų siluetą.

"Pastatų siluetas būdingas senųjų Europos Hanzos miestų - uostų architektūrai ir Klaipėdos senamiesčio pastatams. Vienas ilgesnis iš sujungtų tūrių, einantis palei Naujojo uosto gatve, formuoja gatvės perimetrą.

Pastato viduje formuojamas įstiklintas vidaus kiemas atriumas, kuriame planuojama uždara viešoji erdvė pastato klientams ir svečiams.

Reklama

Pirmo aukšto fasadai įtraukti nuo fasado kontūro pagal užduotus rengiamo detalaus plano projekto sprendinius, taip išplečiant viešąsias erdves prie pagrindinių žmonių srautų.

Architektūrinė idėja – pastatui suteikti senamiesčio siluetą panaudojant šiuolaikiškus fasadus. Vieningas tūris „sujungtas“ iš trijų pastatų, kurie kiekvienas turi savo šlaitinio stogo siluetą", - pristato projektuotojai.

AD | HOC

"​Projektuojamas verslo centras yra vienas pirmųjų konvertuojamos teritorijos pastatų ir pradedantis formuoti teritorijos užstatymo parametrus. Vienas pagrindinių urbanistinės idėjos uždavinių buvo rasti bendrą morfologinį vardiklį tarp kieto esamo perimetrinio užstatymo rytų pusėje ir naujai formuojamo „Mėmelio“ kvartalo su gyvesniu šlaitinių stogų ir humaniškesnių tūrių charakteriu vakaruose.

Reaguojant į aplinkinių pastatų architektūrą, objektas perima kietą sankryžos perimetrą rytų dalyje ir dantytą šlaitinių stogų charakterį vakariniame fasade. Tokiu būdu naujai projektuojamas pastatas išlaiko vietos identitetą ir sklandžiai įsilieja tiek į Senamiesčio, tiek į naujamiesčio panoramas.

Reklama

Pastato kontūras formuoja praėjimus ir funkcinius bei vizualinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Sukuriamos atraktyvios viešosios erdvės priešais pastatą. Teritorijos sprendiniai pratęsiami ir integruojami į Danės upės krantinės atkarpos regeneravimo viziją", - nurodo kūrėjai.

FACHVERKAS

Projekto idėja grįsta 2 konceptualiais tūrio ir fasadinės išraiškos formavimo metodais. Pirmasis - formos kontekstualumas.

"Analizuojant vietinį kontekstą išryškėja sklembtos formos tūriai, įstrižos / zigzaginės linijos. Šie motyvai sutinkami Danės krantinių aplinkoje: Hanza tipo senamiesčio šlaitiniai stogai, laivų korpusai, burės, vandens paviršiaus atspindžiuose ir bangavime, pilies kazematuose.

Kūrybiškai interpretuojant šiuos Klaipėdos identitetą atspindinčius elementus ir derinantis prie jų tūrinės erdvinės kompozicijos sumodeliuojama nauja, išraiškinga, šiuolaikiška pastato forma", - teigia projektuotojai.

Reklama

Antrasis - fasado kontekstualumas.

"Klaipėdos miestovaizdis ryškiai išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų miesto-uosto charakteriu, būdingu Hanza miestams, kurį formuoja ažūrinės/santvarinės konstrukcijos: fachverkinių pastatų fasadai, uosto kranai, tiltai, laivų statyklos. Šis motyvas inspiruoja fasadų architektūrą.

Suprojektuotas pastatas yra akcentinis, tačiau darniame santykyje su aplinka. Architektūrinė išraiška pagrįsta kontekstualaus integralumo principais, tačiau aiškiai atpažįstamo administracinės tipologijos charakterio", - nurodo autoriai.

HANZA

"Remiantis istoriniais šaltiniais, dėl įvairių geopolitinių priežasčių Klaipėda niekada nepriklausė Hanzos sąjungai, nors nuo 1257 m. miestas buvo gavęs Liubeko teises (o Liubeko teises turėję miestai sudarė Hanzos lygą), tačiau savo archetipine miesto tapatybe, kuri pasireiškia per urbanistinį audinį, gatvių tinklą, istorinio – senojo miesto erdvių mastelį bei istorinį miestovaizdį, Klaipėda labai artima Hanzos miestų analogams. Ir nors šis tikslas - tapsmas niekada nebuvo įgyvendintas, savo esmine savastimi Klaipėda gali būti laikoma hanziškuoju miestu", - teigia šio projekto kūrėjai.

"Ši tapatybinė prieštara ir yra projekto koncepcine ašimi, išreikšta pavadinimu „Hanza“, kurią lemia lūkesčiai pastato išskirtinumui, simboliškumui ir jo santykio su Klaipėdos miesto istorine – kultūrine plotme aktualumas.

Nagrinėjama teritorija yra savita ir kultūriškai daugiasluoksnė tiek gretimybių (Pilies ir bokšto), tiek ir vystomos teritorijos istorinės raidos prasme. Todėl ankstyvojo (viduramžiškojo) kultūrinio – istorinio miesto klodo aktualizavimas naujomis priemonėmis grindžiama projekto koncepcija.

Tuo siekiama kultūrinio pastato integralumo ir glaudaus santykio su kontekstu.

Vienas iš svarbių istorinių nagrinėjamos teritorijos savitumų pastebimas 1839 m. Klaipėdos (Memel) miesto plano ištraukoje, kur matyti projektuojamo pastato vietoje bei gretimybėse buvę keli sodai bei gatvės trasa – alėja.

Siekiant tvarios nagrinėjamos teritorijos formavimo ir minėto istorinės jos praeities aktualizavimo šiuolaikinėmis priemonėmis, projektuojamo pastato aplinkoje siūloma plėtoti sodų temą, ją įgyvendinant viešose erdvėse želdiniais ir derinant juos su pagrindinėmis viešųjų erdvių funkcijomis aplink verslo centrą", - akcentuoja projektuotojai.

DEBESYJE

"Krante susilieja dangaus žydrynė, debesys, jūros horizontas ir miestas, kuriame verda kasdienis gyvenimas", - sako projekto "Debesyje" autoriai. Jų pastato architektūros koncepcija – šių sudėtinių dalių kompozicinė jungtis.

"Senamiesčio pastatų archetipams būdingi tūriai su dvišlaičiais stogais, apjuosti „debesies“ vainiku, kuris kartoja ir formuoja sklypo perimetrą. Šį „debesį“ laiko Klaipėdai būdingo tradicinio fachverko moderni interpretacija. Sprendimas traktuojamas laisvai, vadovaujantis ne tik konstruktyvo logika, bet ir menine intuicija.

Du pagrindiniai tūriai, tarpusavyje artimi savo siluetu yra skirtingo aukščio. Tokiu būdu kompozicija reaguoja į gatvės silueto charakterį, įtvirtintą detaliojo plano reglamentuose. Link įspūdingų aplinkos vaizdų atvertos dvi viršutiniuose aukštuose esančios terasos.

Virš pirmojo aukšto esantis tūris, suprojektuotas kaip konsolė, formuoja būdingus Klaipėdai dengtus pasažus, saugančius praeivių srautus nuo vyraujančių atšiauraus pajūrio klimato kritulių", - rašo projekto autoriai.

PASTATAS-NU3

Šiame projekto pastato tūris padalintas į dvi dalis - "pagal Klaipėdos senamiesčiui būdingą išdėstymą statmenai Dangės upei, laikantis Naujojo uosto gatvės užstatymo, mėginant įsiterpti į urbanistiką jos nesudarkant, tačiau išlaikant esamo konteksto vientisumą".

Pasak projektuotojų, ieškoma modernios išraiškos pagal senus pastatų kanonus.

"Fasadai suskirstyti į tris juostas, apatinę, vidurinę ir šlaitinio stogo. Apatinį aukšta sudaro kolonada (kur reikalaujama atsitraukti padidinant įtraukimą į „Memelio miestą“), kaip būdinga kai kuriems Klaipėdos miesto pastatams. Ieškant kelio kitaip perteikti pusiau arkas virš kolonų, jos įgilinamos stačio kampu į pastatą – o ne į aukštį, kaip įprasta", - nurodo projektuotojai.

TAI YRA TAI

Siūloma verslo centro idėja yra pagrįsta noru išlaikyti vystomos „Memelio miesto“ teritorijos vientisumą. Stiprinamas perimetrinio užstatymo principas.

"Projektuojamas akcentinis pastatas tapsiantis „vartais“ į konvertuojamą teritoriją. Ypatingas dėmesys skiriamas komplekso siluetui nuo Danės upės pusės.

Tūris skaidomas į atskirus korpusus vertikalios akcento proporcijos išlaikymui. Stačiakampiai korpusai dengiami ne tipiniais šlaitiniais stogais, taip virsdami modernia tradicinio senamiesčio pastato interpretacija su Klaipėdai būdinga architektūrine išraiška.

Įgilintos jungtys tarp formuojamų korpusų bei įtrauktos pirmo aukšto galerijos suteikia fasadams erdviškumo bei gylio. Pastato monumentalumą pabrėžia masyvios arkinės kolonos. Visi šie sprendimai suteikia kompleksui išskirtinumo, kuris neabejotinai taps viso „Memelio miesto“ teritorijos vizitine kortele", - tikisi šio projekto autoriai.

KAMPUOTAS KAMPAS

Pastato architektūrinė idėja remiasi keliais pagrindiniais principais. Vienas jų – sukuriama tvirta, ekspresyvi ir skulptūriška forma, kuri pabrėžia vietos svarbą Klaipėdos centrinės dalies ir kuriamo "Memelio miesto" kontekste.

"Pastatą sudarančių elementų mastelis artimas greta planuojamai gyvenamajai architektūrai, todėl skirtingos apdailos ir formų tūris natūraliai įsilieja į formuojamą Danės upės išklotinę.

Kitas architektūrinės idėjos principas – atvirumas. Skirtingo pobūdžio ir funkcijų viešųjų erdvių išdėstymas pastate ir aplink jį neatsiejamai sujungia kompleksą su jį supančia aplinka ir sukuria stiprų traukos tašką.

Pakėlus ir atvėrus formą ties įėjimais, kuriamos jaukios dengtos erdvės restorano terasai, konferencijų centro svečiams, praeiviams ir lankytojams. Pasirinkta cortan apdailos medžiaga šiuolaikišku būdu sustiprina uostamiesčio įvaizdį, o laiptuota viršutinė pastato dalis formuoja išraiškingą pastato siluetą ir sukuria galimybes įrengti net keletą terasų", - teigia projektuotojai.

MEMEL CITY DOK

"Memelio miesto" teritorijos vizitinė kortelė Klaipėdos Dangės upės krantinėje.

"Tvarių sprendimų rėmimusi kuriama ilgaamžė ir įkvepianti aplinka, kuri kviečia lankytis visus visuomenės narius daugiafunkcėje teritorijoje. Tai pavyzdys naujų ekologijos iššūkių sprendimams, užtikrinantiems švaresnę bei sveikesnę aplinką.

Prisitaikantis ir lankstus komercinės paskirties pastato dizainas atveria galimybes keistis pagal poreikius. Užtikrintas holistinis požiūris į tai, kaip architektūra veikia ir formuoja mūsų visuomenę - vienas svarbiausių vyraujančių aspektų", - nurodo projektuotojai.

INDIA

"Konkurso projekto tikslas - architektūra, kuri darniai suderina miesto plėtros, verslo ir viešojo gyvenimo interesus, kuria pridedamąją vertę ir tvarią aplinką. Projektuodami pastatą orientuojamės į vietos charakterio išsaugojimą, pagarbų santykį su kontekstu. Daug dėmesio skiriame upės ir viešųjų erdvių aktyvavymui, pastato įtraukimui į aktyvų miesto gyvenimą.

Tikimės, kad čia kursis perspektyvūs verslai, bursis įdomūs žmonės, kurie išnaudos pastato funkcinį potencialą savo sėkmingai ir prasmingai veiklai.

Savo pasiūlyme siekiame atliepti tarptautines, sėkmingų požiūrių tendnecijas, kurios būtų aktualios ne tik šiandien, bet ir žvelgiant į ateitį.

Projekto vertybiniai kriterijai: kontekstualumas, inovacija, viešoji vertė, tvarumas", - savo darbą pristato autoriai.

Išsamiau peržiūrėti visus pasiūlymus galima ČIA.

Žymos: memelio miestas

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

2020-09-27   07:33

IP: 185.11.26.161

Hansa 1,debesyse 2,kapmu 3, as taip galvočiau

-

2020-09-26   14:21

IP: 172.69.190.14

Visi beskoniai stiklainiai.

2020-09-24   23:17

IP: 86.100.120.30

Visaip bandžiau pažvelgti į tuos kūrinius ir prašau nesupykti gerbiami architektai.
Savo jaukumu vakare - papirko DEBESYJE, o dienos metu jis tikrai verslu pakvimpa - žaisminga.
KAMPU - jis toks lyg modernus , lyg ir labai artimas savo minimalistiniu skandinaviškumu ar protestantiškumu - net nežinau kaip tiksliau išsireikšti...
TAI-YRA-TAI - labai gera pirmo aušto mintis - labai . Man patinka jaukūs skliautai...
Pabaigai - Gerbiamieji ! - gal galima tas pastatų įdėjas kažkaip sujungti?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Tik­riau­siai nėra mies­tie­čio, kuris neži­no­tų, kur yra Klai­pė­do­je sena­sis tur­gus, kuo ten...

Sena­sis tur­gus - kaip laga­mi­nas be ran­ke­nos? (1) nuotrauka, foto

Vienas didžiųjų Klaipėdos prekybos centrų "Banginis" ruošiasi rekonstrukcijai, po kurios pasikeis ne...

Klaipėdos "Banginis" taps "Mega" nuotrauka, foto

Nauja parduotuvė turėtų artimiausiu metu iškilti sklype, esančiame adresu Laukininkų g. 15.Pastato...

Klaipėdoje iškils dar viena „Maxima“ nuotrauka, foto

Šeštadienį klaipėdiečius džiugina reto grožio žiemiškas oras – per naktį gausiai prisnigo,...

Pajūrį nuklojęs sniegas klaipėdiečius vilioja iš namų: beslidinėjančius nuo kopų stebi policija nuotrauka, foto

Laukia leidimo statyboms nuotrauka, foto

Ūkis, Trečiadienį buvo pakartotinai pristatyti Turgaus aikštės techninio projekto sprendiniai. Pasak Klaipėdos savivaldybės...

Sena­sis tur­gus - kaip laga­mi­nas be ran­ke­nos? (1) nuotrauka, foto

Klaipėda, Tik­riau­siai nėra mies­tie­čio, kuris neži­no­tų, kur yra Klai­pė­do­je sena­sis tur­gus, kuo ten...

Klaipėdos ligoninėje mirė legendinis girininkas: COVID-19 smogė žaibiškai – ėmė mėlynuoti ir dusti nuotrauka, foto

In Memoriam, Penktadienį Klaipėdos ligoninėje mirė buvęs ilgametis Smiltynės girininkas 65-erių metų Algimantas...

Klaipėdietis apie pasirodymą Dakaro ralyje: "Fantastika" nuotrauka, foto

Sportas, "Super! Fantastika!" - tokie buvo pirmieji keturratininko žodžiai vos nusiėmus šalmą po...

Ūkis, Paskelbta prieš 5 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...