2020 m. liepos 9 d. 08:19 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Ko direktorė Jolanta Girdvainė nepasakė politikams

(1)

2020-05-11, 09:53

Vitalija VITKAUSKIENĖ, pajurionaujienos.com

Ko direktorė Jolanta Girdvainė nepasakė politikams nuotrauka, foto

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė

© Pajurionaujienos.com, Eimanto Chaclovo ir Egidijaus Jankausko nuotr.

Reklama

Gegužės 15 d. sukanka vieneri metai, kai Kretingos rajono savivaldybės administracijai vadovauja Jolanta Girdvainė, kurią į šį postą pasiūlė rajono gyventojų meru tiesiogiai išrinktas Antanas Kalnius, priklausantis visuomeniniam rinkimų komitetui „Kretingos kraštas“.

J. Girdvainė nėra šio komiteto narė, nepriklauso jokiai politinei partijai, tačiau yra tapusi kai kurių tarybos narių ir opozicijos, ypač socialdemokratų kritikos taikiniu – jie nepritarė ir 2019 metų Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir jos vadovės veiklos ataskaitai. Balsų dauguma taryba ataskaitą patvirtino.

– Svarstant ataskaitą neišgirdome jūsų pozicijos, jūs nesivėlėte į politikų diskusiją. Kodėl? – „Pajūrio naujienos“ klausė J. Girdvainės. – Turėjau paruoštą kalbą.

– Kodėl jos nepasakėte?

– Meras neleido, – atsakė juokdamasi.

– Ko nepasakėte tarybos nariams?

– Žarstant kritiką buvo akcentuojamas vienerių metų mano veiklos ataskaitinis laikotarpis, kai 2019 metais administracijai vadovavau 7 su puse mėnesio. Atėję radome ankstesnės Savivaldybės valdžios suplanuotą 2019 metų biudžetą, patvirtintą strateginį planą, pradėtus darbus.

Su politine tarybos dauguma sutarėme sutelkti pastangas pradėtiems darbams pabaigti. Praėjusiais metais pavyko padaryti daugiau negu buvo suplanuota. Strateginio plano 2019 metų užduotis įvykdėme 97,4 proc., kai 2018 m. šis rodiklis buvo 91,5 proc.

Sėkmingai panaudojome visas Savivaldybei skirtas Valstybės investicijų programos (VIP) lėšas. Pirmuosius metus po savivaldos rinkimų galima vadinti pereinamaisiais dėl Savivaldybės valdžios pasikeitimo.

Prie Savivaldybės valdžios vairo stojome naujokai: meras Antanas Kalnius, vicemeras Dangiras Samalius, aš, tik mano pavaduotojas Povilas Černeckis liko toje pačioje, kaip ankstesnėje kadencijoje, pozicijoje.

Tokiu pereinamuoju laikotarpiu nesklandumų, nesėkmių tikimybė išauga, tačiau Kretingos rajono savivaldybei praėję metai prasti nebuvo. Ir tai didelis viso 224 žmonių Savivaldybės kolektyvo darbo nuopelnas.

Pakalbėsiu apie svarbesnius nuveiktus darbus. Darbo grupė, kuriai vadovavau, parengė Savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planą, taryba jį patvirtino. Pertvarka susijusi su 10 įstaigų. Daug dirbome su šių įstaigų kolektyvais, jų bendruomenėmis, aiškindami pertvarkos būtinybę, tikslus. Pertvarka leis geriau įgyvendinti ugdymo tikslus, efektyviau naudoti lėšas. Daugumą savivaldybių šią pertvarką buvo padariusios anksčiau, mes buvome atsilikę.

Reklama

Vykdant vaikų globos institucinę pertvarką pavyko susiderėti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl namo J. K. Chodkevičiaus gatvėje nuomos vaikams, dabar gyvenantiems Socialinės paramos centre. Name J. K. Chodkevičiaus gatvėje kaip šeimyna įsikurs 5 vaikai. Turime pagaliau ir budintį globėją, kai vaikams globos prireikia netikėtai.

Nustatėme švietimo įstaigų remonto tvarką. Atrinkome kriterijus, pagal kuriuos įvertinome visų švietimo įstaigų būklę ir sudarėme investicijų prioritetų sąrašą. Tai padės racionaliau tvarkyti šį ūkį, efektyviau, skaidriau naudoti tam skiriamus pinigus, kuriuos iki tol, kaip galima nuspėti, pirmas gaudavo tas, kuris pirmas paprašė ar buvo įtakingesnis.

Reikia pokyčių Savivaldybės administracijos struktūroje. Tam užsakėme administracijos vidaus auditą, kurį jau baigia atliktį ir birželio mėnesį Savivaldybės tarybai svarstyti pateiksime administracijos struktūros pakeitimų projektą.

Be audito, pagal gyventojų kreipimosi srautus, darbų apimtis akivaizdu, kad didžiulis krūvis tenka Vietinio ūkio ir turto valdymo, Statybos skyriams, kuriuos reikia stiprinti. Nepelnytai į veiklos paraštes išstumtas turizmas, kuriam mūsų Savivaldybėje yra suteiktas prioritetas.

Nenormalu, kad Kretingos turizmo informacijos centras (TIC) pavaldus yra rajono Švietimo centrui. TIC turėtų kažkuriam Savivaldybės administracijos skyriui priklausyti.

Vos pradėjusi vadovauti administracijai, pamačiau gyventojų aptarnavimo Savivaldybėje problemas. Savivaldybės padaliniai išsimėtę po visą Kretingą, žmonės aptarnaujami ne vien pirmuose aukštuose.

Reklama

Pirmiausia pasirūpinome, kad Socialinės paramos skyrius interesantus priimtų pirmame aukšte. Parengėme projektą, kaip optimizuoti Savivaldybės Kretingoje valdomų administracinių pastatų naudojimą.

 

 

Buvo nuspręsta atlaisvinti ir nugriauti avarinės būklės pastatą Vilniaus g. 18, dvaro sodybą darkantį sovietmečio svetimkūnį. Čia be šilto vandens glaudėsi 10 socialinės rizikos šeimų. Su gyventojais sutarėme dėl jų iškraustymo.

Šiandieną likę 2 šeimos yra pažadėję persikelti kitur, kai tik jų atžalos baigs šiuos mokslo metus. Ruošiamės šio pastato nugriovimui.

Reklama

Iš pastato Vilniaus g. 8 į naujus rūmus išsikrausčius Kretingos Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai, čia likusį administracijos Švietimo skyrių ir Kretingos miesto seniūniją irgi iškeldinsime, o pastatą ruošiamės parduoti.

Pagal parengtą projektą, kuriam pritarė tarybos politikai, nemaža dalis Savivaldybės administracijos bus įkurdinta Kretingos miesto centre, Jurgio Pabrėžos gatvėje esančiuose pastatuose. Ten, manau, turėsime visus svarbiausius gyventojų aptarnavimo skyrius, kurie bus pirmuose aukštuose.

Daugėja viešųjų pirkimų: 2019 metais jų buvo 181, kai 2018 m. – 104. Siekiant skaidrinti viešuosius pirkimus, administracijos darbuotojų iniciatyva įsigijome ir įdiegėme elektroninę viešųjų pirkimų sistemą, kuri leis efektyviau kontroliuoti pirkimo procesus, sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

Pavyko susitarti su dviračių takui iš Kretingos į Vydmantus nutiesti reikalingų žemių savininkais: žemė jau nupirkta iš 36 savininkų, liko 2 sklypai, dėl kurių laukiame Nacionalinės žemės tarnybos sprendimo, dėl dar 2 sklypų laukiame teismo sprendimo. Dviračių tako tiesimo procesas per praėjusius metus sparčiai pasistūmėjo ir esame jo finišo tiesiojoje.

Kretingos Rotušės aikštės atnaujinimo konkursantų darbai 5 metus išgulėjo stalčiuose nejudinami. Pernai surengėme aikštės atnaujinimo galimybių viešą svarstymą, atlikome gyventojų apklausą.

Šiandieną jau turime pagrindą projektiniams pasiūlymams ir esame pasirengę pirkti aikštės sutvarkymo techninį projektą.

Reklama

Praėjusiais metais šalies Vyriausybė pirmą kartą skyrė lėšų sodininkų bendrijų keliams tvarkyti. Daugeliui savivaldybių šios paskirties pinigų panaudoti nepavyko. Mes gavome mums skirtus pinigus ir, atsiradus galimybei (kai liko nepanaudotų pinigų), jų paprašėme papildomai.

Už 306 tūkst. eurų buvo išasfaltuota 2,329 km kelių soduose. Čia buvo toks mūsų Savivaldybės proveržis. Už Savivaldybės gatvių ir kelių tvarkymą yra atsakingas mano pavaduotojas Povilas Černeckis, jis dėl šio proveržio daug padarė.

Tęsiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo procedūras. Atnaujintą Bendrąjį planą taryba patvirtinti turėtų šių metų pabaigoje.

Iš Europos Sąjungos paramos lėšų 2019 m. Savivaldybėje buvo vykdoma 30-imt projektų, kurių vertė 16,4 mln. eurų. Tai mūsų Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbas.

Gavome 9 paraiškas smulkiam ir vidutiniam verslui remti, išdalinome beveik 7 tūkst. eurų paramos. Tai nėra dideli pinigai, bet 2018 metais tam nebuvo išleista nė cento.

Pavyko išvystyti 1 proc. dalyvaujamojo biudžeto projektą. Apmaudu, kad dėl koronaviruso sukeltos ekstremalios situacijos laikinai buvo sustabdytas jo įgyvendinimas.

Reklama

Sutarėme su Telšių vyskupija dėl Kūlupėnų bendruomenės senelių namų steigimo bendruomenei vyskupijos Nasrėnuose perduotame name. Bendruomenės senelių namuose gyventi galės 14 asmenų, jiems aptarnauti bus įsteigtos naujos darbo vietos.

Rajono kultūroje veiklos šuolį padarė į naujas patalpas persikėlusios Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos kolektyvas. Plėtojant įvairius projektus, toliau lyderiauja Kretingos muziejus: pradėti dvaro rūmų verandos atstatymo ir pritaikymo į rūmus patekti žmonėms su judėjimo negale darbai, suplanuotas Žiemos sodo-oranžerijos pastato atnaujinimas. 2019 metais senosiose Kretingos miesto kapinėse turistams buvo atidaryta grafų Tiškevičių koplyčia.

Dvaro malūne atsirado vietos saldaininei – tai sektinas kultūros įstaigų ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys.

Pateikėme paraišką Vyriausybei dėl 2,77 mln. eurų rajono keliams ir gatvėms tvarkyti. Tai papildomos lėšos toms, kurias kasmet Savivaldybė gauna iš Kelių priežiūros programos. Pretenduojame į 2,77 mln. eurų iš Valstybės programos koronaviruso plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti ir ekonomikai skatinti.

Esame sudarę kelių, kuriuos remontuotume už šiuos pinigus, sąrašą. Sąraše – 21 objektas. Tai ir Palangos gatvės Kretingoje remontas – lėšų poreikis 400 tūkst. eurų, Saulės tako Vydmantuose – 233 tūkst. eurų, Žaliosios gatvės Kurmaičiuose – 111 tūkst. eurų, Lino gatvės Kūlupėnuose – 185 tūkst. eurų, Kretingos Teresiečių gatvės – 330 tūkst. eurų, Vilniaus gatvės – 370 tūkst. eurų, Vilties gatvės Padvariuose – 178 tūkst. eurų.

Rengiame paraiškas gatvių apšvietimui atnaujinti – tam šiemet lėšų iš VIP poreikis beveik 10 mln. eurų.

Iš VIP prašome 773 tūkst. eurų Salantų gimnazijos modernizavimo projektui užbaigti, 1 mln. 326 tūkst. eurų Kretingos ligoninės infrastruktūrai modernizuoti, 2 mln. 88 tūkst. Kartenos pirminio sveikatos priežiūros centro ir gydymo ir slaugos ligoninės rekonstrukcijai.

Iš VIP kultūros ministerijos programos tikimės gauti 484 tūkst. Žiemos sodo-oranžerijos modernizavimui, pritaikymui neįgaliųjų reikmėms bei verandos atkūrimui užbaigti – 119,2 tūkst. eurų.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programos – 1 mln. 520 tūkst. eurų mokyklos-darželio „Žibutė“ pastatui renovuoti, Kretingos miesto stadiono ir jo statinių rekonstrukcijai – 1 mln. 300 tūkst. eurų.

Pateikėme Pranciškonų gimnazijos sporto aikštyno modernizavimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektą.

Bendra šio projekto vertė – 609 tūkst. eurų, Savivaldybė prisidės 45 proc. Savivaldybė įsipareigojo nuo 20 iki 50 proc. kofinansuoti ir kitus išvardytus projektus, kofinansavimui pritarė taryba. Iš VIP šiemet siekiame gauti apie 6,6 mln. eurų.

 

 

– Didžiausias vadovaujant Savivaldybės administracijai jums tekęs iššūkis?

– Šitie du ekstremalios situacijos mėnesiai. Teko per kelias valandas surasti, kur apgyvendinti vaikus, kurie liko vieni, nes jų tėvą išvežė į ligoninę. Kartenoje per vieną parą suradome komandoms, kaip aš vadinu, tuos baltuosius karius, kurie pakeitė tenykščius slaugos ligoninės darbuotojus.

Prisiminkime, kas darėsi hospise Klaipėdoje, kai trūko darbuotojų. Pirmieji regione įsteigėme karščiavimo kliniką, čia lyderystę parodė ir atsakomybę prisiėmė Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas Arnas Juškys.

– Ne kartą akcentavote, kad nesate politikė. Ar įmanoma vadovauti Savivaldybės administracijai ir atsiriboti nuo politikos?

– Žinojau, kur einu, kad mano darbe svarbiausias kryptis brėš tarybos valdančioji dauguma. Žinojau, kokia pažeidžiama yra administracijos vadovo pareigybė, nes mero nepajudinsi.

Meras išrinktas tiesiogiai, o direktorių atstatydinti gali. Bet buvau ir tebesu įsitikinusi, kad, jei dirbsi sąžiningai, kūrybingai, ir opozicijoje esantys politikai tą norom nenorom pripažins, įvertins. Suprantu ir tai, kad politika yra nenuspėjamas procesas, turiu to patirties, ne vienerius metus dirbau ir savivaldoje. Todėl administracijos veiksmai turi būti suderinti su politikais.

– Kaip manote, kodėl iš Savivaldybės vadovų jums kritikos kliūna daugiausia?

– Sunku pasakyti. Gal dėl to, kad esu Savivaldybėje visiškai naujas žmogus. Pradžioje turėjau įeiti į vėžes, susipažinti su Savivaldybe, tą laikotarpį buvo lengva kritikuoti, kad direktorė to ar ano nežino. Kas naujai beateitų į šią vietą, iškart visažiniu, manau, netaptų.

Reikia turėti daug informacijos, kad galėtumei drąsiai ir neklysdamas komentuoti. Kita vertus iš prigimties esu taikus žmogus. Galvoju, kad kiekvieną klausimą, koks painus, sudėtingas jis bebūtų, galima išspręsti geranoriškai.

Gal yra ir kokių užslėptų dalykų, dėl kurių aš buvau puolama. Kai kuriems žmonėms, tarp jų ir politikams, gal tapau kluviniu, nes teko nutraukti abejotino skaidrumo sandorių. Opozicijos pareiga kritikuoti valdančiuosius. Objektyvi, konstruktyvi kritika yra pažangos variklis. Labiausiai skauda dėl įžeidinėjimų, patyčių.

– Dėl įžeidinėjimų jūs neatsikirtote nei tarybos nariams, nei žiniasklaidai, kuri jus irgi ne kartą žemino. Kodėl? Turite viešųjų ryšių nemažą patirtį.

– Manau, kad beprasmiška ginčytis su neobjektyviais, meluojančiais žmonėmis. Aš jų negerbiu, nusisuku. Ir, užuot kariavusi, dirbu. Esu įsitikinusi, kad ateina laikas ir ta lazda atsisuka kitu galu.

Yra mūsų valstybėje žmogaus garbę ir orumą ginantys įstatymai, nesakau, kad jais niekada nepasinaudosiu. Kai įžeidinėjamas ar šmeižiamas valdžios žmogus – yra diskredituojama valstybė. O dėl viešųjų ryšių – jie atima daug laiko, jo pirmais metais tam neskyriau. Tarybai irgi pripažinau, kad mažai komunikavau.

– Ko labiausiai trūksta Kretingai ir rajonui?

– Strateginės vystymosi krypties. Visų sričių nepatempsime, todėl turime nuspręsti, kam suteiksime pirmenybę – pramonės plėtrai ar turizmo, rekreacijos objektų vystymui, o gal gyvenamosios aplinkos gerinimui, kad turėtume daugiau naujakurių.

Tą turime nuspręsti nedelsdami, nes artėja naujas ES paramos etapas, rengsime Strateginį planą, baigiame atnaujinti Bendrąjį planą.

– Politikai jums priekaištauja dėl per lėto sprendimų priėmimo.

– Biurokratiniam aparatui greičio visada trūksta, nes stabdo nustatytos procedūros, terminai. Skubių sprendimų pavojus – po metų kitų juos gali tekti taisyti. Ne administracijos direktorius priima svarbiausius sprendimus Savivaldybėje, o politikai.

 

 

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

va

2020-05-11   11:59

IP: 172.69.190.72

Čia Braukylienė ?

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Per Lietuvos valstybės dieną kiaurai šlapių berniukų choro fone po skėčiu stovintis...

G. Nausėda sveikino Lietuvą po skėčiu, jam už nugaros šlampant berniukams nuotrauka, foto

Darbėniškių seserų Chajos ir Esteros Chaimaičių nuo nacių genocido išgelbėjimo istorija –...

Seserų Chaimaičių gelbėjimo istorijos užmaršties dulkes nupūtus nuotrauka, foto

Adomas Zubė - jaunasis kultūros žurnalistas, kurio balsą galima išgirsti LRT radijuje...

Jaunasis klaipėdietis taip ir nepamilo žurnalistikos studijų nuotrauka, foto

Birželio 16-ąją kartu su skaitytojais dalijomės skaudžia žinia – mirė tūkstančius lietuvių...

8-metį sūnų palaidojęs klaipėdietis prakalbo apie netektį nuotrauka, foto

Ką ketvirtadienį veikti Klaipėdoje ir aplink? nuotrauka, foto

Renginiai, 10 val. studija "Jogos dvasia" kviečia prasimankštinti, prasitampyti, pakvėpuoti grynu oru prie...

„Narbutas“ baldų salonas Klaipėdoje įsikūrė naujuose namuose nuotrauka, foto

Ūkis, Atsinaujinęs didžiausio Lietuvoje baldų gamintojo „Narbutas“ uostamiesčio salonas nuo liepos lankytojų laukia...

Š. Vaitkus: už Šventosios namelius – kompensacijos nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Svarstoma galimybė Šventojoje esančius legendinius namelius nugriauti, o jų savininkams išmokėti...

Lietuvos konservatoriai sparčiai didina apsukas nuotrauka, foto

Nuomonės, Artėjant Seimo rinkimams, mūsų vietinis partinis skiedrynas jau net ...

Renginiai, Paskelbta prieš 13 min.

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 28 min.

Nuomonės, Paskelbta prieš 34 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...