2018 m. rugsėjo 23 d. 23:03 val., sekmadienis

ve  >  Žinios  >  Visuomenė  >  Žmonės

Žmonės

Augustinas Žemaitis: „Tolimos lietuviškos vietos – mums artimos“

Augustinas Žemaitis: „Tolimos lietuviškos vietos – mums artimos“ nuotrauka, foto

SUSITIKIMAI. Augustinas Žemaitis ir tėvas Jonas Bacevičius Kenebunko pranciškonų vyrų vienuolyne - Kennebunkport, Maine. Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuviško paveldo, esančio užsienyje, tyrinėtojas Augustinas Žemaitis yra lankęsis Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Australijoje, Brazilijoje ir kitur, o pernai rudenį jis su žmona Aiste aplankė 11 JAV valstijų ir užfiksavo 301 lietuvišką vietą 106 miestuose ir miesteliuose. Susitiko su beveik 200 vietos lietuvių. Padarė beveik 9000 lietuviškų vietovių nuotraukų. Rugpjūčio 25 d. jie tęs ekspediciją: išvyksta į šešias Vidurio Vakarų valstijas, kur yra ir Amerikos lietuvių sostinė Čikaga.

Augustino ir Aistės tyrimų rezultatas šiuolaikiška interaktyvaus žemėlapio forma su GPS koordinatėmis yra prieinamas visiems puslapyje http://www.tikslasamerika.lt

Lietuvos paveldas JAV

Augustinai, žemėlapis dar nepabaigtas?

Ekspedicija dar nebaigta! Žemėlapis apima 11 JAV valstijų, kur gyvena per 40 proc. Amerikos lietuvių ir yra per 50 proc. Amerikos lietuviškų vietų. Tai Šiaurės Rytų JAV (Niujorko, Vašingtono, Filadelfijos, Bostono apylinkės), bet tai toli gražu ne visas lietuviškas JAV paveldas.

Šiais metais ekspediciją "Tikslas - Amerika" tęsime. Žemėlapis iki lapkričio išsiplės antra tiek! Kitų metų planuose - ir Kanada.

Lietuvos paveldas JAV. Kokia jo padėtis?

Daug lietuviško paveldo vietų JAV labai įspūdingos. Gaila, kad jos Lietuvoje pamirštos. Tai mėginame keisti, skatiname keliautojus JAV aplankyti ir šias vietas, o kartu visai naujai pažinti Lietuvos ir JAV istoriją.

Kurios vietos įspūdingiausios ir turistui įdomiausios?

Lietuviškas parkas-kurortas su didingomis skulptūromis žuvusiesiems už Lietuvos laisvę Kenebunkporte, Meine. Ten galima ir apsistoti.

Didžiausias JAV lietuvių meno muziejus ALKA Putname.

Lietuviško modernaus architektūros stiliaus bažnyčios (šį stilių pokariu sukūrė į JAV nuo sovietų okupacijos pasitraukę architektai) bei dar prieškariu statytos lietuvių bažnyčios.

Didingi lietuvių klubų rūmai Baltimorėje ar Filadelfijoje (100 metų senumo).

Lietuvių auditorija Pitsburge, kurią Amerikai dovanojo tarpukario Lietuva.

Lietuvių koplyčia didžiausioje JAV katalikų bažnyčioje Vašingtone (vientisas didelis meno kūrinys, kuriame - ne tik religiniai, bet ir Lietuvos istorijos vaizdai).

Pensilvanijos Anglies regionas. Kai kuriuose miesteliuose per 20 proc. žmonių - lietuviai. Čia radome apie šimtą lietuviško paveldo vietų. Vien Šenandoriaus miestelyje, kadaise pravardžiuotame Amerikos Vilniumi, yra šešerios lietuvių kapinės, pilnos didžių antkapių. Beje, Šenandoriuje išleistas ir pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas - radome tą vietą!

Kodėl, jūsų manymu, svarbu atkreipti dėmesį į lietuvišką paveldą JAV?

Deja, dalis Amerikos lietuvių paveldo nyksta. Todėl ir svarbu atkreipti dėmesį. Jei to nepadarysime dabar, tai ateityje gali sunykti ir tos įspūdingiausios vietos.

Kultūros ministerijos tinklapyje yra sąrašas "Lietuvai reikšmingi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai JAV". Kai kurių objektų iš šio sąrašo realybėje jau nebėra. Pavyzdžiui, Šenandoriaus Šv. Jurgio bažnyčia krito dar 2010 m., Skrantono Švč. Trejybės bažnyčia - 2015 m., Niujorko Vilniaus Dievo motinos bažnyčia - irgi 2015 m., Čikagos Šv. Jurgio bažnyčia - dar 1990 metais... Ir taip toliau. Kita vertus, kai kurios reikšmingos ir tebeegzistuojančios vietos į tą sąrašą nė neįtrauktos.

Savo akimis

Kaip jūs ruošėtės tokiai ekspedicijai?

Viską reikėjo pradėti nuo nulio arba nuo pusiaukelės. Aš informaciją rinkau nuo 2012 m. Iš knygų apie užsienio lietuvius, iš senų laikraščių, interneto straipsnių ir komentarų prie jų, iš užsienio lietuvių pokalbių forumuose, mėginau įžvelgti lietuviškus užrašus "Google Street View" ar "Google Earth"... Darbą, žinoma, palengvina XXI a. technologijos, bet, pavyzdžiui, dėl Škėmos kapo tikslios vietos milžiniškose Cypress Hill kapinėse Niujorke susirašinėjau su kapinių administracija.

Rinkote žinias po gabalėlį.

Viskas, ką surinkau, atradau, aplankiau ir užfiksavau apie daugelį lietuviškų vietų Amerikoje yra tinklalapyje "Gabalėliai Lietuvos" (http://www.gabaleliailietuvos.lt), jį kuriu jau nuo 2012 m. Tai tinklalapis, kuriame į vieną vietą surinkta informacija apie lietuvišką paveldą iš keliasdešimties valstybių.

Visa informacija - surinkta jūsų, viskas pamatyta savomis akimis?

Ekspedicijos "Tikslas - Amerika 2017" metu viskas pamatyta savomis akimis, nufotografuota, istorijos išgirstos iš konkrečių žmonių. "Gabalėliai Lietuvos" svetainėje dalis informacijos yra surinkta iš kitų šaltinių, tačiau, kai tik nuvažiuoju į kokią šalį, iš karto patikrinu viską vietoje, atnaujinu informaciją. Štai nuo šiemet dar šešių JAV valstijų aprašymai bus iš pirmų lūpų. Praeityje lankiau lietuviškas vietas Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Australijoje, Brazilijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje...

Pribloškė didybė

Nežinojau, kad Niujorko centriniame parke stovi paminklas Jogailai...

Su Vyčiais ant apsiausto, iškeltais dviem ginklais... Prieš eidamas ten buvau kiek skeptiškas: statė lenkai, tad rašoma "Jagiello, Poland" ir tik mažom raidelėm minima Lietuva. Bet skulptūra šiam Lietuvos karaliui, lietuviui, per daug išraiškinga, kad gilintumeis į detales!

Kas dar buvo tokio visiškai nelaukto, netikėto?

Pribloškia JAV lietuviškų vietų mastai, didybė. Tarkime, Čikagos lietuvių kapinėse - tarsi būtų palaidotas visas miestas. Kai kurios JAV lietuvių bažnyčios didesnės ir puošnesnės už Lietuvos katedras.

Nustebino paminklų lietuviams skaičius: apie juos beveik nėra informacijos knygose ar internete, todėl pamačiau tik nuvykęs į vietą. Štai vien Broktono mieste - Panevėžio dydžio - stūkso net trys paminklai žuvusiesiems už Lietuvos laisvę ir dar vienas lietuviams, žuvusiems už JAV Antrajame pasauliniame kare.

Maloniausi nustebimai - kai spėjai, kad tai, kas sugriuvę, prarasta, dar puikiai gyvuoja. Štai Vilniaus Aušros Vartų bažnyčia Vusterio mieste dabar priklauso vietnamiečiams - bet kai vietnamietis klebonas įleido vidun, net nustebau - viskas išlikę taip, kaip lietuviai pastatė tarpukariu: lietuviški užrašai, nuostabūs lietuviški vitražai... Šventoriuje - paminklas lietuviams, greta - Gedimino gatvė.

Vilniaus Aušros Vartų bažnyčia Vusterio mieste..?

Bažnyčios statybų metu Lietuva iš Lenkijos reikalavo grąžinti Vilnių, todėl ir bažnyčios pavadinime, ir aplinkoje - su Vilniumi susijusios detalės. Štai taip Amerikoje atsispindi Lietuvos istorija.

To Lietuvoje nesuprantame

Ar Amerikos žiniasklaida atkreipė dėmesį į jūsų viešnagę, veiklą?

Interviu davėme tiek Amerikoje, tiek jau grįžę. Rašė įvairių Pensilvanijos miestų ir sostinės Vašingtono spauda. Komentaruose po straipsniais atsiliepė daug lietuvių kilmės žmonių, kurie norėtų apie savo kilmę sužinoti daugiau. O faktas, kad Amerikoje išspausdintas pirmasis pasaulyje lietuviškas romanas, nustebino ir vietos koledžo dėstytojus.

Jūsų sudarytas žemėlapis skirtas ne tik lietuviams.

Žemėlapis "Tikslas - Amerika" - ir lietuviškas, ir angliškas, todėl griauna sienas tarp lietuvių ir amerikiečių.

Darote didžiulį darbą tinklalapyje "True Lithuania" - didžiausiame tinklalapyje apie Lietuvą užsieniečiams. Jums rašo žmonės, kurie nebemoka lietuviškai, nebežino savo šaknų, bet labai nori atrasti nutrūkusią giją. Bendraujate su kiekvienu asmeniškai, su kai kuriais net pasiginčijate istorine tematika... Kokių įdomių istorijų atradote taip bendraudamas?

Pajutau tą išeivijos dvasią, jos dydį, visus skirtumus, kurie yra senojoje išeivijoje ir kurių čia, Lietuvoje, nesuprantame...

Kokius skirtumus turite galvoje?

Senojoje išeivijoje dar išlikęs tarpukario susiskaldymas į "kairiuosius", "tautininkus" ir "krikdemus". Voterberio mieste, pavyzdžiui, toje pačioje gatvėje veikė trys lietuvių klubai, susiskaldę pagal politines pažiūras.

Konfliktas tarp lietuvių ir lenkų prieškariu Amerikoje buvo gal net aršesnis nei Lietuvoje, ir tik dabar pradedama bendradarbiauti.

Yra daug Lietuvos patriotų, kurie beveik nemoka lietuviškai, jų proseneliai ar seneliai emigravo į JAV dar XIX a., tačiau jie švenčia lietuviškas šventes, aukoja Lietuvai. Bet lygiai taip pat buvo tokių lietuvių emigrantų, kurie vaikams drausdavo domėtis savo kilme, augino amerikiečiais - ir tik dabar, senatvėje, jie tą kilmę atranda, rašo mums, klausinėja apie Lietuvą.

Didelio atotrūkio esama ne tik tarp dabartinių ir "senųjų" išeivių, tačiau ir tarp pokario bei prieškario išeivių - net iki šiol jų palikuonys linksta prie skirtingų organizacijų.

Įdomi, turtinga išeivijos kultūros specifika...

Užsienio lietuvių - gerokai per milijoną, tai prilygsta ištisai tautai, ir toji "tauta" turi savo paveldą, lankytinas ir turistines vietas, kurios yra toli nuo Lietuvos, bet kartu mums artimesnės nei daugelis kitų užsienio vietų. Linkiu jas atrasti - tikrai verta.

PAGARBA. Vilniaus Aušros Vartų bažnyčia Vusterio mieste dabar priklauso vietnamiečiams. Viduje - viskas išlikę taip, kaip lietuviai pastatė tarpukariu. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

NYKSTA. Apleista lietuvių mokykla Maunt Karmelyje (Konektikutas) su lietuvišku užrašu, Vyčiu fasade; kai kuriais duomenimis, tai seniausia lietuviška mokykla JAV. Kitoje nuotraukoje - sugriautos lietuvių bažnyčios Šenandoriuje, Pensilvanijoje, vieta. (Nuotraukos iš asmeninio archyvo)

ALKA - Amerikos lietuvių meno muziejus. Maloniai su eksponatais supažindino Mirga ir Ramūnas Girniai. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

NIU BRITENE gimė Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Lietuviška bažnyčia, kur jis buvo pakrikštytas, ir koplytstulpis priešais ją. (Nuotraukos iš asmeninio archyvo)

IMIGRACIJOS muziejus Elio saloje, Niujorko Aukštupio įlankoje. Buvę vartai į Jungtines Valstijas milijonams imigrantų. 1892-1954 m. čia veikė imigrantų patikros postas. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

JOGAILA Niujorko centriniame parke. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

DIDYBĖ. Kai kurios JAV lietuvių bažnyčios didesnės ir puošnesnės už Lietuvos katedras. Baltimorės Šv. Alfonso šventovėje lietuviai po sekmadienio pamaldų. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Žmonės

Danijoje mokslus baigusi lietuvė Eglė Budrytė dirba danų kompanijoje DFDS, turinčioje padalinius...

Olandijoje dirbanti lietuvė pasiilgsta lietuviškų Kalėdų nuotrauka, foto

Aukščiausius pirmosios ir antrosios vietos apdovanojimus iš didžiulio tarptautinio muzikos konkurso "Orfėjo...

Jaunieji pianistai garsina Klaipėdą nuotrauka, foto

Lietuvos irklavimo federacijos prezidentui Dainiui Pavilioniui šiandien sukanka 60 metų. Kartu su...

Dainiui Pavilioniui šiandien sukanka 60 metų nuotrauka, foto

Vaidmuo režisieriaus Zaza Urushadzės filme - man geriausia gimtadienio dovana. Taip...

Vaiva Mainelytė švenčia 70-metį nuotrauka, foto

Popiežiaus vizitas Lietuvoje baigėsi maldomis už kankinius ir palinkėjimu Lietuvai nuotrauka, foto

Lietuva, „Šiurpas nukrečia vien tik ištarus žodį Sibiras arba getai Vilniuje, Kaune ir...

„Neptūnas“ sezono starte pranoko „Nevėžį“ nuotrauka, foto

Sportas, Penki naujokai pelnė dviženklį taškų skaičių ir atvedė Klaipėdos „Neptūną“ į pergalę...

Klaipėdiečių jachtos „Defiance“ tragedija: du dingę, viena žuvusi nuotrauka, foto

Klaipėda, Sekmadienį po pietų sporto klubas „Ostmarine“, organizavęs Kapitono Stepono Kudzevičiaus regatą,...

"Kapitonai patys priėmė sprendimą, plaukti ar ne" nuotrauka, foto

Klaipėda, Organizatoriai sunkiai dėlioja žodžius ir gedi nelaimės ištiktų kolegų. Kas ir...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...