2019 m. sausio 23 d. 16:11 val., trečiadienis

Komentarai

2018-08-15, 11:36

Rasa PAKALKIENĖ, "Lietuvos žinios"

medis

2018-08-19   09:21

IP: 95.90.217.23

Jai pradedam kapstytis kas giliau, tai Krymas priklauso graikams...

Kelmanas to vermisažui

2018-08-18   22:20

IP: 85.232.128.59

Ką tu čia pasakoji baikas. Kai CCCP subyrėjo atsirado jos vietoje naujos valstybės tame tarpe Rusija ir Ukraina. Kai susikūrė nauja valstybė Rusija ji Krymo savo sudėtyje neturėjo. Krymas buvo Ukrainos sudėtyje TEISĖTAI. Ką patvirtino sutartimis ir pati RUSIJA. Jeigu dabar pradėsime pasaulyje atiminėti vieni iš kitų kas kam priklausė, tai kiltų KARAI. Gal mums Lietuviams pasiimti Rusų žemes , kurios mums priklausė šimtai metų. Mes taip gerbiame tavo Putiną kad per fudbolo rungtines dainuojame Ukrainiečių Liaudie dainą Putin X... LA LA LA LA. O kodėl tu myli Putka? Papasakok, kaip Jūsų žmonės jį myli.

> Kelmanas

2018-08-18   17:38

IP: 5.135.136.191

tai va, ponas, jokiam Kryme tu ne buvai, filmo apie jį nežiūrėjai, dabar kažkokias Kiseliovo kliše man kabini, tuoj pasirodys kad ir apie Kiseliovą girdėjai tik iš savo nepriklausomos žiniasklaidos interpretacijų. Tarp kitko, gal žinai už ką Kiseliovas buvo apdovanotas Lietuvos valstybės per jos nepriklausomybės atkūrimą? Ar kai jis kovojo už jūsų laisvę, jums jis buvo didvyris, o kai kovojo už Krymo žmonių apsisprendimą - tai jums jis staiga tapo "propagandistu" ? Tai kas čia per dvigubi standartai demokratinėje valstybėje?
Grįžtam prie temos. Krymą be jokio referendumo atplėšė nuo Rusijos ir prijungė prie Ukrainos Socialistinės Respublikos 1954m. Nikita Chruščiovas (arba Malenkovas - esmė ne tame). Ši dovana nuo Rusijos Ukrainai įvyko švenčiant Perejaslavlio Rados 300-metį (1654m - Rusijos ir Ukrainos Susijungimas). Įstatymiškai, pagal Konstituciją, tai negalėjo būti padaryta be RSFSR sutikimo, kurio nebuvo. Jeigu pažiūrėt į žemėlapį, tai kiek priaugo Ukraina nuo 1654m., kai ji buvo savo didumu panaši į Lietuvą? Kieno deka jos teritorija taip išaugo? Tik Rusijos carų deka, o taip pat Lenino, Stalino ir Chruščiovo.
Dabar grįžtam prie Krymo pripažinimo. Kodėl ESBO atsisakė nuo Krymo vadovybės pakvietimo į Referendumą? Kodėl ESBO ir visa kita pažangi ir demokratiška Europa ( išskirus Austriją ir Šveicariją) tylėjo kai 1999m JAV bombordavo Belgradą urano bombomis? Kodėl Jugoslavijos skaldyme surengti referendumai buvo teisėti, nors juose dalyvavo ne visi žmonės, o "išrinktieji", kuriuos lengva papirkt, o Krymo referendumas - žmonių apsisprendimas, kuriame dalyvavo visi žmonės ir į kurį buvo kviečiami VISI - ir ESBO ir bele kas, buvo viešas ir atviras - bet vistiek neteisėtas? Tai kodėl, ką atsakysit?
Galima daug diskutuot kas atsirado anksčiau - višta ar kiaušinis, kas yra svarbiau - šalies vientisumas, ar žmonių apsisprendimas ir valios išreiškimas. Bet esant konkrečioms sąlygoms ir įvykiams, o taip pat istorinėms aplinkybėms, manau, žmonių apsisprendimas yra svarbesnis.
Dar, ponas melagėli, priekaištavot apie tai, kad Krymo totoriai neturi aukštojo mokslo, bet kai sužiniojot, kad Kryme jau neužilgo atsidarys valstybinis musulmonų tarptautinis universitetas, tai neatsakėt į klausimą, ar buvo koks totorių universitetas prie Kijevo valdžios ir kodėl tamsta nekėlėt šito klausimo per tiek metų? Dabar prakalbot apie totorių nepriklausomybę? Tai atsakykit, kada Krymo totoriai buvo nepriklausoma šalis?
O kas liečia jūsų masalą, tai kaip sako - ačiū už tokį masalą, gal dar turit? :) Kokios tautos buvo pavergtos Rusijos? Kodėl jums staiga parūpo Jakutijos turtai? taigi jūs ,lietuviai , jau seniai "nešeriat Maskvos" savo pasakiškomis dešromis, tik kažkodėl vis dar negyvenat kaip Emiratuose, na bent jau ne visi. Todėl, linkiu jums abiems su elfu išsigydyti, nes matau, kad marazmas yra užkrečiamas. O Lietuvai linkiu vienybės ir stiprybės, kad atsilaikytų prieš tokius besmegenius šiaudinius patriotus ir pradėtų realiai žiūrėt į pasaulį ir užsiiminėti savo žmonių gerove. Visų žmonių, o ne t.v. buvusio partinio "elito".
P.S. Girdėjau kad agresorius Putinas pakeliui į Vokietiją pagal asmeninį pakvietimą turi "užvažiuot" į kažkokias tai vestuves, lygtai pas pas Austrijos URM . Matai kaip nekenčia Putiną Europoj :) arba tai kremliaus propaganda, paaiškinkit... :D

Elfas

2018-08-18   13:58

IP: 90.131.34.200

Šitas trolis su sovietinėm lakierkom ir yra titovininkas-tituška,penktoji kolona Lietuvoje ir jokia normali diskusija prieš skiedalus neįmanoma.

Kelmanas to vermisažui

2018-08-18   12:40

IP: 85.232.128.59

Tu kalbi propagandisto Kiseliovo klyšėmis . Įdėk ir savo minčių. Atvažiavo TITOVAI -TITUŠKOS iš : Ispanijos , JAV, Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Ukrainos, Latvijos, Bulgarijos, Vengrijos, Graikijos, Belgijos, Lenkijos be tų valstybių įgaliojimų ir nei viena iš tavo išvardintų šalių Krymo referendumo nepripažino. Pagal kokios valstybės įstatymus vyko referendumas? Oi jums šitas Krymas užstryks gerklėje. Puiku, kad jus ji pasiėmėte, tai jums specialiai paruoštas masalas. Jūsų laukia CCCP likimas. Sėkmės subyrant į dar kokių 50 naujų valstybių. Linki Rusijos pavergtoms tautoms išsilaisvinti. Ir kad totoriai turėtu ne tik Universitetą , bet ir savo valstybę ir jiems nereikėtų Maskvos malonių. O Jakutijai kuri turi pasakiškus turtus ne šerti Maskvos TINGINIŲ, o patiems gyventi ,kaip Emyratuose.

> Kelmanas

2018-08-18   02:09

IP: 5.135.136.191

tai va, draugužį, pagautas meluojant vis šokinėji prie kitko?
Nepaisant to, kad Krymo Vyriausioji Taryba nusiųntė pakvietimą į ESBO, šiai atsisakius, Krymo referendume dalyvavo stebėtojai - Europarlamento deputatai, profesoriai, žurnalistai, politiniai veikėjai ir kt.( viso apie 100 žmonių) iš įvairių šalių : Ispanijos , JAV, Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Ukrainos, Latvijos, Bulgarijos, Vengrijos, Rusijos, Graikijos, Belgijos, Lenkijos ir kt. Nei vienas jų neužfiksavo jokių pažeidimu, o atvirkščiai stebėjosi žmonių vieningumu.
Ta pati situacija pasikartojo ir šiemet, kai Krymas balsavo rinkimuose dėl šalies prezidento - atsisakius ESBO, dalyvavo stebėtojai iš 20 šalių- JAV, Vokietija ir t.t - ir vėl visi pripažino balsavimų atitikimą tarptautinėms normoms ir t.t..
Kas liečia pripažinimą ir sankcijas - tai neakivaizdus pripažinimas jau įvyko, gali pasižiūrėt pvz. Google žemėlapyje ties kur ir su kuo yra Krymo siena. :) Vieningos pozicijos dėl sankcijų jau taip pat seniai nėra. Apskritai, vieningos Europos jau nėra, ką netyčia parodė organizuotas Putino Brexitas. Vokietija nepaisant Amerikos tiesia sau kartu su rusais dar vieną vamzdį, kol nepriklausomi Lietuviai maitina savo plaukiančią bačką ir t.t. Todėl apie visokias sankcijas futbolui, bankams, aviakompanijoms gali stipriai nesidžiaugt, viskas būs gerai, kol Rusijos oligarchai maitina Anglijos čempionatą :)
Dar apie totorių universitetą. O ką prie Ukrainos jis toks egzistavo, o Putinas uždarė? Krva melagėli tu! Tiek to, žinok, kad iki 2020m. pabaigos Krymo Respublikoje planuojamas atsidaryt tarptautinis musulmonų universitetas, kuris turės valstybinę akreditaciją. Prie Ukrainos apie tai galima buvo pasvajuot.
Na ir pabaigai, melagėlį. Krymas nei mano nei tavo, bet buvimo/nebuvimo jame klausimą pakėliai būtent tu, senas kelme.
P.S. Idiotui elfui neturiu ką atsakyt, su pasakiškais dalbajobais stengiuosi nebendraut.

Elfas

2018-08-18   01:07

IP: 90.131.34.200

Trolis Igariokas,tam ir trolis,kad meluotų,trolintų,kurtų išgalvotas istorijas prieš Lietuvą,kaip ir visi kremliniai propogandistai praradę sążines,keisdami IP adresus,pasivogę kitų nikus,juodindami Lietuvą ir lietuvių tautą.Keista,kad tokie antivalstybiniai individai dar nesusemti.

Kelmanas to vermisažui

2018-08-18   00:32

IP: 85.232.128.59

Kas pripažino Krymo balsavimus? Už ką Rusijai sankcijos? Kodėl Rusijos bankai vengia ten dirbti? Kodėl ten neskraido ir neplaukia civilizuoto pasaulio laivai ir lėktuvai. Kodėl Krymo fudbolo komandos nepriėmė net Rusijos Lyga. Tikri vietiniai gyventojai yra Krymo totoriai kodėl neturi savo universiteto? Prie Ukrainos Krymas turėjo autonomija, o dabar prarado kodėl? O tu Kryme buvai melagėli. Rojų matei. Meluok toliau išsijuoses.

Elfas-troliui ir sovietinei lakierkai

2018-08-17   23:32

IP: 90.131.42.8

Trys valstybinės kalbos,o valstybingiausia rusų:) Kažin kam putinoidams prisireikė dotacinio Krymo,kai pas save nesusitvarko su dotaciniais regionais cha cha cha:),dienos anekdotas pas trolį Igarioką gavosi,arba kaip lenkai sako: cirk na drote:)

> Kelmanas

2018-08-17   23:03

IP: 5.135.136.191

ponas, kaip tik melagys esat jūs, ką aš jau ne kartą esu įrodęs. Tęskim tradicijas. Karinė operacija buvo Ukrainos prezidento Janukovičiaus išgelbėjimas, tai yra Putino žodžiai, ir jeigu jūs tikrai matėt tą filmą, tai negalėjot to nežinot. Kas liečia Krymą, tai žmonės nusprendė savo likimą TEISĖTU viešu referendumu , į kurį buvo kviečiiami VISŲ valstybių atstovai, kas nepabijojo, tas atvažiavo ir įsitikino jo skaidrumu. Banderovcais vadinami bandito Stepano Banderos gerbėjai, kuris šiuo metu yra Ukrainos nacionalinis herojus, kartu su Šuchevičiu, Orliku ir kt.. Banderovcai 2014m. paliko Krymą be elektros ir vandens, galvodami,kad taip sugražins Krymo gyventojų "pasitikėjimą". Kaip supratau, Kryme jūs nebuvot, filmo nežiūrėjot, tai liko tik klausimas apie jūsų srėbalinę - ar tikrai skani buvo? Kas dėl teisių, dabar Kryme trys valstybinės kalbos: rusų, ukrainiečių, totorių, taip pat - teisė nevadinti buvusius vokiečių pakalikus ir savo tautos naikintojus herojais. Visas kitas, kaip gyveno taip ir gyvena žmonės, ne blogiau nei prieš tai, nes prie ukrainiečių Krymas buvo apleistas ir netvarkomas dotacinis regionas.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Skaityk dabar

Ištaškyta 1,3 mln. eurų nuotrauka, foto

Be solidžios algos kiekvienas Seimo narys pernai turėjo teisę išleisti ir po...

Naują vadovų komandą formuojantis Registrų centras pradeda organizuoti pačios aukščiausios grandies vadovų...

Registrų centras rinkoje ieško finansų, IT centro ir strategijos vystymo direktorių nuotrauka, foto

Neseniai Lietuvoje nuskambėjusi išskirtinė byla, kai klaipėdietė iš automobilio pardavėjo prisiteisė pinigus...

Dabar automobilių pardavėjams reikia būti atidesniems nuotrauka, foto

Startuolio „Revolut“ vadovo Nikolajaus Storonskio tėvas - vienas iš aukštų Rusijos...

Slaptose pažymose apie „Revolut“ - ryšiai su Kremliumi? nuotrauka, foto

Rengs pastabas potvynių programai nuotrauka, foto

Klaipėda, "Akmenos-Dangės upės potvynių prevencijos ir jų padarinių šalinimo priemonės respublikinėje programoje šiuo...

Klaipėdiečių lūkesčiai: renovuoti namai, daug jaunimo, pigesni autobusų bilietai nuotrauka, foto

Skaityk dabar, Likus mažiau nei porai mėnesių iki savivaldybių tarybų rinkimų, klaipėdiečių nuotaikos įvairios:...

Skolas už šiukšles nusineša į kapus nuotrauka, foto

Ūkis, Politikų prašoma leisti pripažinti beviltiškomis mirusių asmenų ir bankrutavusių įmonių skolas už...

"Gladiatorius" prisivažinėjo - vyrui atimta teisė vairuoti nuotrauka, foto

Kriminalai, Klaipėdos gatvėmis važinėjantis taksi „Škoda Superb“, ant bagažinės dangčio pasidabinęs užrašą „Gladiator“,...

Klaipėda, Paskelbta prieš 1 val.

Skaityk dabar, Paskelbta prieš 1 val.

Ūkis, Paskelbta prieš 2 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...