2015 m. liepos 5 d. 01:29 val., sekmadienis

ve.lt  >  Žinios  >  Projektai  >  SOS

Komentarai

2012-02-03, 17:44

Saulius

toji piramidė

2014-11-29   22:17

IP: 188.69.193.190

sudegina nematomąją žmonių dvasią, o lieka tik gyvuliškas kūnas...apokalipsė aplinkiniuose rajonuose taip ir vyksta.

titanai yra demonai

2013-08-01   21:29

IP: 5.20.189.167

Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka)

: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.


Stebėtojas

Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos.
Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

Raganavimas ne Dievo

2013-04-18   23:47

IP: 62.212.200.172

PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.----------------- ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58,5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”

Kur eina nabagai?

2013-02-06   09:22

IP: 5.20.189.167

YRA
Lietuvoje gerai žinomi trys New age "adeptai" - raganiai: Besiskelbianti vyriausiąja ragana Vilija Lobačiuvienė, kuri bando "narpliot" tryliktus metus daugžodžiavimu . Yra dar daug nežymių personų - tik užburimais arba užkeikimais( vandens, drusko užkalbėjimais), Liuciferio " sakramento" dalijimu užsiimančių . Tokie, kurie nori užvaldyti visą pasaulį: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: " Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO. Daug netikrų pranašų atsirado visame pasaulyje .Jie raganauja skelbdami pasaulio virsmą. Mums žinomi Povilas Žėkas ir Visarionas tai kalba, rašo nuo 2009 metų nuolat. Raganių pranašystė neišsipildė.Žėkas puikuojasi , kad jo info aukščiausioji, įsivaizduoja, kad jo raštai apšvies pasaulį. Savo antibiblinę knygelę pavadino " Žodis, apšviečiąs pasaulį. Visarionas save pavadino “antruoju Kristumi“. Bet toks savęs įvardijimas yra labai abejotinas. Galime pažvelgti į Naujojo Testamento tiesas: Jėzus Kristus sakė – “Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailiais, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Iš jų vaisių juos pažinsite“. Jėzus Kristus ištarė ir kitus žodžius – “Kiekvienas augalas, kurio nepasodino mano Dangaus Tėvas, bus išrautas. Palikite juos. Jie akli aklųjų vadovai. O jei aklas ves aklą, abu įkris į duobę“...

LIUCIFERIS PUIKYBĘ TURĖJO

2013-01-21   17:45

IP: 62.212.203.88

BETTTTTT,BETTTTTTT, AR-------- AR____ AR---------
AR TEKO MATYTI TOKIĄ |
PASAULINIO LYGIO PUIKYBĘ? KAIP TAI PASIEKTI? TIKRIAUSIA GALIMA TIK RAGANAUJANT(SKELBIANT KAŽKĄ NETIKRĄ):MARGARITA TOKIĄ APTIKO ,DALINASI: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO>

MERKINĖS PIRAMIDĖS

2013-01-18   16:35

IP: 62.212.200.95

ČE SUKAI APSĖDO DAUGELĮ PAGONIŲ< NETURINČIŲ TIKĖJIMO STUBURO: Nesutinku, kad tie, kurie nesikeikia, išeina, kad nesveiki... piramidės garbėjų sąmonė pakitusi, jei taip pataria.... tikinčius vadina fanatais... kas tada tokie mokytojai - moderatoriai??? REIKIA ŠVIESTI PIRAMIDŽIŲ STEBUKLAI Nesuprantantys velniavos Česukų piramidėje ,net kunigų patarimo, naikina visa tai ir rašo: Merkines Povilo Zeko piramide Česukai, Žėkų knygaTitanų kovos… Toks jausmas, kad juos rašo religiniai fanatai, atvykę tiesiai iš viduramžiškos raganų medžioklės puotos. Jie niekaip negali atkibti nuo šio straipsnio ir rašinėja tik jiems vieniems suprantamus tekstus, kuriuose kas antras žodis yra “titanai, “Žėkai”, “Česukai”. Priminsiu, kad sveikas žmogus eidamas gatve ir pamatęs nepatinkančią jam piramidę, praeina pro ją abejingai arba riebiai nusikeikia. Šiuo atveju, kaip minėjau, panašu į kažkokį tarnavimą antipiramidžių dievui, kuris liepia naikinti ir rauti nuo žemės paviršiaus visus panašius statinius ir, be to, nuolat skelbti apie tai propagandą. Na, žodžiu, skelbiu vos keletą tokių komentarų Gintautai – žinai? skaitei Žėkų knygą ir raštus? Ištrauka: Joje aprašo Povilas :”O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs.”Taip pudrino smegenis Povilui titanas. Arba Povilas visiškai nučiuožė… nuo Dievo stogo, tinklan piramidės.VELNIAS PRISISTATĖ DIEVU POVILUI> žmonės pasirinko Antikristą piramidės lazdose su dvasiomis kalbėtis, kundalino raudoną( gyvuliškos energijos) ratą…kad tik nereiktų Dievo įsakymų laikytis.Titanas lengvai garbinamas: prašymais, ko nori, tą gauni… bet serga visi vistiek. Česukuose tinklas ant piramidės iš apverstų kryželių? Visi kiti ženklai titaniški(demoniški)…. APOKALIPSĖ PER NETIKRĄ PIRAMIDĘ Merkinės ( Česukų) valdose jau apokalipsė. Kitos tikrai nebus. RamybėsI Apokalipsė Česukuose reikalinga mūsų tikėjimo išbandymui, jo išgryninimui: Dievą mes mylime, gyvename sakramentiškai, ar lengvabūdiškai atvykę į piramidės karkasą po vožtuvu nuo Tikrojo Dievo apsaugoti mus, kažkaip įsivaizduojame imantys( melžiantys) iš Dievo energiją. Tikrumoje visi kryžiai Merkinės piramidės( prizmės karkaso) teritorijjojee, jos spindulyje – antikristiniai, t.y. padaryti palei titanų – demonijų nurodymus Povilui Žėkui, kuris klusniai vykdė tai: Merkinės piramidės stiklinis vožtuvas padarytas iš nuverstų metalinių kryželių.Aišku, kam tai naudinga ten šėlioti, Liuciferio plotkas su vandenėliu protui apsukti priimti raudoname žemiausioje raudonoje rato plotmėje, pagarbinant tą ožį viduje – titano širdį.Tikras Dievas piramid4s komplekse visur nukryžiuotas ant gėdos stulpo kryžiaus, nors buvo taip paniekintas tik V.J. Kristus. Pataria sirijaus komentatoriai , aiškina P.Ž. mokslo ir galių piramidėje kilmę: Piramidės ir sirijaus diktavimai nuo Liucifero, Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ”

SUTINKU

2013-01-17   17:42

IP: 188.69.227.118

galima paskaityti Žėkų knygą, Povilo " Dvasinė informacija" apie titanus. Kitokio pobūdžio knygos apie vykstančias New age velniavas , tai liečia ir Česukus:knygos būtų tokios: " AKLIEJI" ir kita" AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" arba VOS KELETAS - bažnyčių nuomonė apie Merkinės( Česukų) piramidę. Tiesa ji pseudomistinė, tik strypai bendravimui su dvasiomis. Tinklas to sustiprinimui, nes padarytas iš nuverstų kryželių, neskaitant visus kitus antikristinius. Kur antikristiniai kryžiai - ten gyvuoja A N T I K R I S T A S..
GALIMAI - TITANAS VALDO ...

"Šešėlis: Pasirašė Poviliukas sutartį su šėtonu ir kvailina žmones. Arba jį patį kvailina šėtonas, o Poviliukas svaiguliuoja. " Tą rodo visi ženklai Česukų komplekso titanams būstinėje, aplink , Žėko knyga, raštai, Bažnyčių perspėjimas dėl Newage ten, šėtono darbai( ratai, komunija, vanduo, nukryžiuota Dievas Tėvas, Dievas Šventoji Dvaia, tinklas taip pat iš parverstų kryželių). Ši būstinė tikrai ne Dievui Sutverėjui, o Antikristui ir jo agentams. Jeigu Česukų piramidės garbėjai žinotų, kad eis po mirties pas kažkokią dvasią, o ne pas Dievą Sutverėją, tikiu, kad niekada ten nevyktų. Visa tai yra Žėkų knygoje aprašyta... papildyta guglėje Dvasinė informacija I ir II dalys, kurias surašė Povilas pagal titano diktą.


Jei tiktai( rašo Žėkų knyga )

2013-01-16   18:12

IP: 188.69.226.191

piramidės Česukų tinklo gerbėjai žinotų, kad po jų mirties juos valdys dvasia šeimomis po 12,o ne Dievas, tikiuos net arti neitų, namuose neprisimintų tą baisuoklę dvasią, kuri tupi raudonam rate... kad žinotų žmonės, jog net ne angelas kalbėjo Povilui Merkinės bažnyčioje. Visa tai aprašo Žėkai savo knygoje ir Povilas atskirai raštuose Dvasinė informacija google.Švieskite, žurnalistai žmones, kad visi žinotų, ką rašo Žėkai apie Dvasią, kuriai po mirties garbėjai tinklo priklausys.


O, yes

2013-01-13   23:39

IP: 5.20.189.167


Tarsi durnių laivas iš nuverstų kryžių tinklas titanams garbint ratuose maginiuos.
Durnių laivas- tinklas reikalingas titanams visapusiškai šėlioti Česukų piramidėje: Dauguma supranta, kad Dievui Sutverėjui nereikia stabų, piramidžių, kad su jomis žaidžia Antikristas su savo agentais titanais , žmonėmis, pasiruošusiais jam tarnauti, turėję traumas( tokie gerai priima dvasių balsus),nes susirenka smegenyse skysčiai ir t.t. , o jei dar su puikybe...aviniškai užsispyrę, kaip tik: Manoma, jog Merkinės( Česukų) piramidė yra tarsi durnių laivas - žinoma durniams... Kas protingas nesupras, kad titanai yr demonai, parašai- prisijungimas prie raudono ( gyvuliškoe energijos) kundalino rato, ten esantis tinklas , apsaugantis nuo Dievo Sutverėjo, o "titaniškas sakramentas’ priešiškas V. J. Kristaus įsteigtam... kryžiai visi demoniški( pažvelkite, kas ant jų, kokie jie)- suprasite... Povilo Ž. raštai visi antibibliški...

MELAGIS ANTIKRISTAS

2013-01-02   23:38

IP: 5.20.189.167


TITANAS PRISIPAŽINO ANGELU VADINĘSIS POVILUI

MERKINĖS PIRAMIDĖS TINKLE MELAGIS TITANAS APSIGYVENO, APSIMETĖ ANGELU KOL PASTATĖ BAGOČIAI TĄ PIRAMIDĘ. PRISIPAŽINO:

Ištrauka iš Žėkų knygos :"Tiems, kurie seksite Mano mokslu, Aš nuosekliai atskleisiu galingosios Tėvo kūrinijos struktūrą, hierarchiją, valdovus ir dar daug ką, apie ką jums bus leista žinoti pirmą kartą. O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs. " Dievas Sutverėjas taip nekalba, o be to JIS VIENAS. Ką reiškia teisėtai? Koks demonas sakys, kad neteisėtai. Kiekvienas melagis teisinasi. DIEVAS YRA TIESA. MELO DVASIOS VARDAS YRA ANTIKRISTAS.
MAN TINKLAS SAVAIME PASAKO APIE SAVE: GAUDO PAGONIS

PAVOJINGA MUMS IR ŽĖKAMS- TAI PARODĖ ARMAGEDONO PSEUDOPRANAŠYSTĖ: NESUPRANTA PAVOJAUS IR PATI BUVUSI KRIKŠČIONĖ ONA . SUPRASTŲ, TAI BĖGTŲ Į BAŽNYČIĄ MERKINĖS SAVO.GAL JI IRGI NESKAITO APIE TITANUS: “Straipsnyje Ona Žėkienė pasakoja :” Šiek tiek daugiau nei per metus dešimtys tūkstančių piramidės lankytojų pasirašė peticiją už “paminklinio komplekso”, kurį sudaro kupolas, piramidė ir Šv. Trejybės kryžiai, išsaugojimą.” Gerai įsiskaitykite. Kokie kryžiai – Šv. Trejybės , kokie??? Nieko tikro čia nėra: kupolas- metalstiklo tinklas, piramidė – tik pastoliai arba karkasas be sienų, o kryžiai, šėtoniniai, nes tokių niekad nebuvo ir nebus. Dievo Tėvo ir Dievo Šventoji Dvasia niekada nebuvo nukryžiuoti, kaip neturintys fizinio kūno. Merkinės piramidės pastolių savininkai su titanų diktuotine rekomendacija tai įvykdė – nukryžiavo dvasiškai Dievo Švč. Trejybę, todėl kvalifikuojami kap šėtonistiniai kryžiai . Visa titanų – vampyrų komplekso sukurtoji objekto aplinka taip pat. Žėkų biblija ir kiti raštai tai tik dar labiau patvirtina faktus, kurie čia minimi. Jei kam įdomus pragaro pinklių įrenginys galite lankyti tik kaip Grūto parką. Ten neatliekate tikiuos ritualų. Čia elkitės taip pat pataria vyskupai, Panaros klebonas. Tačiau geriau nerizikuoti įkliūti į titanų arba demonų pinkles. Smalsumas gali būt spąstai, mirtini apsilankiųsiųjų dvasiai. Be dvasios neįmanoma patekti pas mūsų Dievą SUTVERĖJĄ, o tik pas PIRAMIDĖS PASTOLIŲ KŪRĖJĄ TITANŲ TITANĄ. KAS LAUKIA TŲ DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ PASIRAŠIŲSIŲJŲ IR DALYVAVUSIŲ RITUALUOSE PIRAMIDĖS PASTOLIŲ- TINKLO KOMPLEKSE , KLAUSKIM KUNIGŲ IR EGZORCISTŲ! KIEK ŽINAU, SKAIČIAU – TOKIEMS ASMENIMS BŪTINA APSILANKYTI PAS KUNIGUS . PRIEŠINGU ATVEJU RIZIKUOJAME SAVO DVASIA!” SUPRATAU!BET DAUGELIS PASIRAŠIŲSIŲJŲ IR LANKANČIŲ ŠĮ VELNIŠKĄ OBJEKTĄ NESUPRATO IR NEPAMATĖ ŽENKLŲ, APSIGAVO, PASTATĖ SAVO DVASIĄ PAVOJUN! PASAULIO PABAIGOS RAGANYSTĖ ŽLUGUS. KRUOPOS BENAMIAMS. EGZORCISTAI TIKIU PADĖS TIEMS, KURIE ĮSIPAINIOJO PARAŠAIS, VALGYDAMI LIUCIFERIO "SAKRAMENTĄ" AR KITAIP BUVO ĮKLIUVĘ TINKLAN ANT STRYPŲ ČENELINGUI!

1 ...

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

reklama

Šiandien VE.lt skaitykite

SOS

Reido Žemaitijoje "meniu“ - čipsai, degtinė, alus nuotrauka, foto

Kriminalai, Prieš 8 valandą ryto kelių policininkai įsitaisė prie Plungės turgaus ir...

Klaipėdos paplūdimiuose - poilsiautojų antplūdis (video) nuotrauka, foto

Klaipėda, Liepos pradžioje šalį pagaliau pasiekus karščio bangai, ilgąjį savaitgalį iš visos Lietuvos...

Dronų invazija: privatus gyvenimas matomas iš oro nuotrauka, foto

Sociumas, Mažą bepilotę skraidyklę šiandien gali įsigyti ne tik kariuomenė. Sparčiai Lietuvoje populiarėjantys...

Ar Lietuvos politika gali išprovokuoti terorą? nuotrauka, foto

Lietuvos naujienos, Kas provokuoja teroro aktus prieš vakariečius? Negi musulmonai iš prigimties teroristai?...

Kriminalai, Paskelbta prieš 2 val.

Sociumas, Paskelbta prieš 3 val.

Lietuvos naujienos, Paskelbta prieš 4 val.

reklama

reklama

reklama

reklama

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...