2015 m. gegužės 30 d. 05:12 val., šeštadienis

ve.lt  >  Žinios  >  Projektai  >  SOS

Komentarai

2012-02-03, 17:44

Saulius

Paaiškina jutubėje

2014-12-05   13:46

IP: 5.20.189.167


Apie blogio šaknis burtininkaujant pasakoja jatubėje A.Bartelis."Įrašykite google: Burtininkavimas Albinas Bartelis. Žmogus Albinas papasakos apie Jūs." O jis pasakoja, kad ten paminėti okuktizmo veikėjai astrologai, burtininkai, piramidės Povylas yra demonų tarnai. Kas su jais bendrauja taip pat tokiais tampa, praranda Dievo malonę.Pataria atsiriboti nuo okultistų,atsiversti į Jėzų.Gi su kuo bendrauji,tai pas tą eisi po mirties.Jei su Dievu, tai pas Jį,o jei su demonais, tai pas demonus į sieros ežerą. Bus daug skausmo ir dantų griežimo amžinai. O dabar bendraujantiems su okultistais atsitinka įvairios bėdos, kurias jie užprogramuoja, užkeri.Jie patys sėdi tarsi ant parako statinės. Dauguma jų miršta staiga,jauni. Dieve, padėk įklimpusiems sugrįžti pas Tave.

toji piramidė

2014-11-29   22:17

IP: 188.69.193.190

sudegina nematomąją žmonių dvasią, o lieka tik gyvuliškas kūnas...apokalipsė aplinkiniuose rajonuose taip ir vyksta.

teisingai rašo a,vebras

2014-10-07   19:30

IP: 5.20.189.167
„Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais. Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams. Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti… Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio… O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo….Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas!… Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui!“ Įdomiai rašoma apie L.P. ir P. Ž. puslapyje atrakinus: A.VEBERIS.” ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA”. Merkinės( Česukų) piramidės veikla yra New age. Titanai su Liuciferiu valdo ją. Pakartoto Įstatymo knygoje izraelitams Dievas nurodo, kaip elgtis, ko nedaryti, kai įeis į Pažado žemę: „Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, ir už tokias bjaurystes Jis išnaikins tas tautas, prieš tau užimant kraštą. Būk tobulas prieš Viešpatį, savo Dievą“ (Įst 18, 9–14). Šventojo Rašto ištraukose atrandame įvairių dvasinių veiklų, kurios šiandien vadinamos ezoterinėmis. Dievas jas įvardina kaip „bjaurystes“, nes tai nėra tinkamas dvasinio pasaulio pažinimo būdas. Ezoterika – nekrikščioniška dvasinė veikla, kuria praktikuojantis žmogus tampa vienaip ar kitaip nuo jų priklausomas bei įtakojamas demoniškų jėgų. Nekrikščioniška dvasinė veikla: nekūniškoji patirtis (savęs stebėjimas iš šalies), okultiniai žaidimai; stiklinio rutulio, stalo stumdymas, kilnojimas; ateities būrimas rutuliu; burtažodžiai, užkeikimai; ritualiniai giedojimai, mantros; sugestija, mentalinė kitų kontrolė; automatiškas rašymas; dvasių vedimas; pranašavimas, aiškiaregystė, Taro kortos; būrimas iš delno, arbatos ar kavos tirščių; astrologija, horoskopai; hipnozė; spiritizmo seansai, kultai; baltoji ir juodoji magija ir kt. („Septyni žingsniai į laisvę Kristuje“, N. T. Andersonas). Aišku, tai toli gražu dar nėra visas sąrašas. Naujojo amžiaus (Ne Age) judėjimas ir šiuolaikinė ezoterika radosi visiškai nepriklausomai nuo bažnyčių, kaip „alternatyvaus religingumo“ forma. Šiuolaikinė ezoterika kaip „religijos pakaitalas“ yra toli pažengęs pokrikščioniškas reiškinys.”

titanai yra demonai

2013-08-01   21:29

IP: 5.20.189.167

Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka)

: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.


Stebėtojas

Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos.
Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

Raganavimas ne Dievo

2013-04-18   23:47

IP: 62.212.200.172

PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.----------------- ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58,5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”

Kur eina nabagai?

2013-02-06   09:22

IP: 5.20.189.167

YRA
Lietuvoje gerai žinomi trys New age "adeptai" - raganiai: Besiskelbianti vyriausiąja ragana Vilija Lobačiuvienė, kuri bando "narpliot" tryliktus metus daugžodžiavimu . Yra dar daug nežymių personų - tik užburimais arba užkeikimais( vandens, drusko užkalbėjimais), Liuciferio " sakramento" dalijimu užsiimančių . Tokie, kurie nori užvaldyti visą pasaulį: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: " Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO. Daug netikrų pranašų atsirado visame pasaulyje .Jie raganauja skelbdami pasaulio virsmą. Mums žinomi Povilas Žėkas ir Visarionas tai kalba, rašo nuo 2009 metų nuolat. Raganių pranašystė neišsipildė.Žėkas puikuojasi , kad jo info aukščiausioji, įsivaizduoja, kad jo raštai apšvies pasaulį. Savo antibiblinę knygelę pavadino " Žodis, apšviečiąs pasaulį. Visarionas save pavadino “antruoju Kristumi“. Bet toks savęs įvardijimas yra labai abejotinas. Galime pažvelgti į Naujojo Testamento tiesas: Jėzus Kristus sakė – “Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailiais, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Iš jų vaisių juos pažinsite“. Jėzus Kristus ištarė ir kitus žodžius – “Kiekvienas augalas, kurio nepasodino mano Dangaus Tėvas, bus išrautas. Palikite juos. Jie akli aklųjų vadovai. O jei aklas ves aklą, abu įkris į duobę“...

LIUCIFERIS PUIKYBĘ TURĖJO

2013-01-21   17:45

IP: 62.212.203.88

BETTTTTT,BETTTTTTT, AR-------- AR____ AR---------
AR TEKO MATYTI TOKIĄ |
PASAULINIO LYGIO PUIKYBĘ? KAIP TAI PASIEKTI? TIKRIAUSIA GALIMA TIK RAGANAUJANT(SKELBIANT KAŽKĄ NETIKRĄ):MARGARITA TOKIĄ APTIKO ,DALINASI: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO>

MERKINĖS PIRAMIDĖS

2013-01-18   16:35

IP: 62.212.200.95

ČE SUKAI APSĖDO DAUGELĮ PAGONIŲ< NETURINČIŲ TIKĖJIMO STUBURO: Nesutinku, kad tie, kurie nesikeikia, išeina, kad nesveiki... piramidės garbėjų sąmonė pakitusi, jei taip pataria.... tikinčius vadina fanatais... kas tada tokie mokytojai - moderatoriai??? REIKIA ŠVIESTI PIRAMIDŽIŲ STEBUKLAI Nesuprantantys velniavos Česukų piramidėje ,net kunigų patarimo, naikina visa tai ir rašo: Merkines Povilo Zeko piramide Česukai, Žėkų knygaTitanų kovos… Toks jausmas, kad juos rašo religiniai fanatai, atvykę tiesiai iš viduramžiškos raganų medžioklės puotos. Jie niekaip negali atkibti nuo šio straipsnio ir rašinėja tik jiems vieniems suprantamus tekstus, kuriuose kas antras žodis yra “titanai, “Žėkai”, “Česukai”. Priminsiu, kad sveikas žmogus eidamas gatve ir pamatęs nepatinkančią jam piramidę, praeina pro ją abejingai arba riebiai nusikeikia. Šiuo atveju, kaip minėjau, panašu į kažkokį tarnavimą antipiramidžių dievui, kuris liepia naikinti ir rauti nuo žemės paviršiaus visus panašius statinius ir, be to, nuolat skelbti apie tai propagandą. Na, žodžiu, skelbiu vos keletą tokių komentarų Gintautai – žinai? skaitei Žėkų knygą ir raštus? Ištrauka: Joje aprašo Povilas :”O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs.”Taip pudrino smegenis Povilui titanas. Arba Povilas visiškai nučiuožė… nuo Dievo stogo, tinklan piramidės.VELNIAS PRISISTATĖ DIEVU POVILUI> žmonės pasirinko Antikristą piramidės lazdose su dvasiomis kalbėtis, kundalino raudoną( gyvuliškos energijos) ratą…kad tik nereiktų Dievo įsakymų laikytis.Titanas lengvai garbinamas: prašymais, ko nori, tą gauni… bet serga visi vistiek. Česukuose tinklas ant piramidės iš apverstų kryželių? Visi kiti ženklai titaniški(demoniški)…. APOKALIPSĖ PER NETIKRĄ PIRAMIDĘ Merkinės ( Česukų) valdose jau apokalipsė. Kitos tikrai nebus. RamybėsI Apokalipsė Česukuose reikalinga mūsų tikėjimo išbandymui, jo išgryninimui: Dievą mes mylime, gyvename sakramentiškai, ar lengvabūdiškai atvykę į piramidės karkasą po vožtuvu nuo Tikrojo Dievo apsaugoti mus, kažkaip įsivaizduojame imantys( melžiantys) iš Dievo energiją. Tikrumoje visi kryžiai Merkinės piramidės( prizmės karkaso) teritorijjojee, jos spindulyje – antikristiniai, t.y. padaryti palei titanų – demonijų nurodymus Povilui Žėkui, kuris klusniai vykdė tai: Merkinės piramidės stiklinis vožtuvas padarytas iš nuverstų metalinių kryželių.Aišku, kam tai naudinga ten šėlioti, Liuciferio plotkas su vandenėliu protui apsukti priimti raudoname žemiausioje raudonoje rato plotmėje, pagarbinant tą ožį viduje – titano širdį.Tikras Dievas piramid4s komplekse visur nukryžiuotas ant gėdos stulpo kryžiaus, nors buvo taip paniekintas tik V.J. Kristus. Pataria sirijaus komentatoriai , aiškina P.Ž. mokslo ir galių piramidėje kilmę: Piramidės ir sirijaus diktavimai nuo Liucifero, Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ”

SUTINKU

2013-01-17   17:42

IP: 188.69.227.118

galima paskaityti Žėkų knygą, Povilo " Dvasinė informacija" apie titanus. Kitokio pobūdžio knygos apie vykstančias New age velniavas , tai liečia ir Česukus:knygos būtų tokios: " AKLIEJI" ir kita" AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" arba VOS KELETAS - bažnyčių nuomonė apie Merkinės( Česukų) piramidę. Tiesa ji pseudomistinė, tik strypai bendravimui su dvasiomis. Tinklas to sustiprinimui, nes padarytas iš nuverstų kryželių, neskaitant visus kitus antikristinius. Kur antikristiniai kryžiai - ten gyvuoja A N T I K R I S T A S..
GALIMAI - TITANAS VALDO ...

"Šešėlis: Pasirašė Poviliukas sutartį su šėtonu ir kvailina žmones. Arba jį patį kvailina šėtonas, o Poviliukas svaiguliuoja. " Tą rodo visi ženklai Česukų komplekso titanams būstinėje, aplink , Žėko knyga, raštai, Bažnyčių perspėjimas dėl Newage ten, šėtono darbai( ratai, komunija, vanduo, nukryžiuota Dievas Tėvas, Dievas Šventoji Dvaia, tinklas taip pat iš parverstų kryželių). Ši būstinė tikrai ne Dievui Sutverėjui, o Antikristui ir jo agentams. Jeigu Česukų piramidės garbėjai žinotų, kad eis po mirties pas kažkokią dvasią, o ne pas Dievą Sutverėją, tikiu, kad niekada ten nevyktų. Visa tai yra Žėkų knygoje aprašyta... papildyta guglėje Dvasinė informacija I ir II dalys, kurias surašė Povilas pagal titano diktą.


Jei tiktai( rašo Žėkų knyga )

2013-01-16   18:12

IP: 188.69.226.191

piramidės Česukų tinklo gerbėjai žinotų, kad po jų mirties juos valdys dvasia šeimomis po 12,o ne Dievas, tikiuos net arti neitų, namuose neprisimintų tą baisuoklę dvasią, kuri tupi raudonam rate... kad žinotų žmonės, jog net ne angelas kalbėjo Povilui Merkinės bažnyčioje. Visa tai aprašo Žėkai savo knygoje ir Povilas atskirai raštuose Dvasinė informacija google.Švieskite, žurnalistai žmones, kad visi žinotų, ką rašo Žėkai apie Dvasią, kuriai po mirties garbėjai tinklo priklausys.


1 ...

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

reklama

Šiandien VE.lt skaitykite

SOS

Iš bokšto - žvilgsnis į Kuršių neriją nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Vakar oficialiai atidarytas 15 metrų nuo žemės iškilęs Drevernos apžvalgos bokštas. Nors...

Gegužės 30-ąją gimtadienį švenčia nuotrauka, foto

Klaipėda, Jei pastebėjote, jog šiandien Jūsų giminaitis, draugas, pažįstamas ar kolega švenčia gimtadienį,...

LKL mažajame finale - užtikrinta "Neptūno" pergalė nuotrauka, foto

Sportas, laipėdos „Neptūnas“ net ir be dviejų startinio penketo žaidėjų: Simo Galdiko...

"An-2" istoriją aiškinsis Klaipėdoje nuotrauka, foto

Klaipėda, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, atliekantis parlamentinį tyrimą dėl lėktuvo "An-2"...

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 2 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 6 val.

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...