2016 m. vasario 6 d. 22:13 val., šeštadienis

ve.lt  >  Žinios  >  Projektai  >  SOS

Komentarai

2012-02-03, 17:44

Saulius

toji piramidė

2014-11-29   22:17

IP: 188.69.193.190

sudegina nematomąją žmonių dvasią, o lieka tik gyvuliškas kūnas...apokalipsė aplinkiniuose rajonuose taip ir vyksta.

titanai yra demonai

2013-08-01   21:29

IP: 5.20.189.167

Iš Povilo biblijos- kas yra devas(ištrauka)

: Povilas Žėkas rašo:”Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys….” :” “Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą. Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.” „Apie titanus sužinojau dėl to, kad domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai. Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu..“ TITANAI YRA KRIKŠČIONIŠKAI KALBANT DEMONAI ARBA ANTIKRISTAI. Titanai iš istorijos: Atsiradimas: iš infointerneto •Titanai yra gimę iš pirmosios vampyrės – Titanės, Lilith. •Titanų tėvai dažniausiai būna Demonai. •Titanai gali gimti tada, kai jų abudu tėvai yra Titanai, arba tada, kai motina yra Titanė, o tėvas labai senas vampyras.


Stebėtojas

Pažystami vežė sergantį tėvuką į tuos pragaro vartus. Lauke pasakojo išrikiuota juodosios keramikos vazos į kurias dedama didelės sumos už įėjimą, atsieit savanoriškos aukos.
Tačiau vos grįžo namo, kadangi tėvukas buvo labai tikintis, jam nepadėjo piramidė ir vos tik pasiekė lovą, numirė.

Raganavimas ne Dievo

2013-04-18   23:47

IP: 62.212.200.172

PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ,KURI GALIOJA IKI ŠIŲ DIENŲ: Dievo Tėvo perspėjimas dar iki Kristaus, kuris galioja dabar : Šventajame rašte rašoma Dievas sako: „O bailiams, neištikimiesiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21, 8 ) Žmonės visais laikais siekė sužinoti ateitį. Retas kuris ir šiais laikais nėra įsipainiojęs į kokią nors spiritizmo formą. Gal tai paprasčiausias „žaidimas“ adata, staliuko kilnojimas, lėkštės sukimas, horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas pes Sekmines, Jonines ar Kalėdų naktį, gal kortavimas ar būrimas iš delno. Gal kas nuėjo tiek toli, kad susigundė kreiptis į ekstrasensus ar mirusiųjų iššaukėjus. Jei taip įvyko, dar galime atsisakyti viso to ir prašyti Dievo atleidimo.----------------- ŠIMTAPROCENTINĖ BIBLINĖ TIESA BURTININKAVIMAS - PASAULIO NUODAI. Pirmasis vardas, kurį randame Biblijoje, nurodant demonų pasaulio atstovą, kaip visi žinome, yra Žaltys , senoji Gyvatė, didysis Slibinas, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kaip jį pristato Apokalipsė. Gyvatė hebrajų kalboje yra nahash, šiuo vardu nurodomas tiek šliaužiantis gyvūnas, tiek magijos praktika. Tik kirčio vieta tariant žodį skirtinga: nahash = “būrimas”; išvestinis žodis nihesh reiškia “praktikuoti burtus”. Be to, hebrajų kalboje yra ir daugiau žodžių, reiškiančių gyvatę, pavyzdžiui, saraf (saraf = deginantis, iš jo ir „serafinas”) ir tannim (Septuagintoje ir Vulgatoje išverstas kaip Didysis Drakonas, kaip matysime toliau). Grįžtant prie mūsų žodžio, lhsh reiškia šnypštimą, kurį gyvatė išleidžia prieš puldama, bet taip pat ir tylų šnabždėjimą, kuriuo kerėtojas užburia žmones ir gyvūnus, pagaliau vartojamas ir nurodant pačius kerus bei burtininko sugebėjimus, kaip pavyzdžiui TM Ps 58,5-6: “Jų nuodai – kaip nuodai gyvačių, kaip kurčiõs, ausis užsikimšusios angies, kuri nebegirdi kerėtojų balso ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų”

Kur eina nabagai?

2013-02-06   09:22

IP: 5.20.189.167

YRA
Lietuvoje gerai žinomi trys New age "adeptai" - raganiai: Besiskelbianti vyriausiąja ragana Vilija Lobačiuvienė, kuri bando "narpliot" tryliktus metus daugžodžiavimu . Yra dar daug nežymių personų - tik užburimais arba užkeikimais( vandens, drusko užkalbėjimais), Liuciferio " sakramento" dalijimu užsiimančių . Tokie, kurie nori užvaldyti visą pasaulį: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: " Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO. Daug netikrų pranašų atsirado visame pasaulyje .Jie raganauja skelbdami pasaulio virsmą. Mums žinomi Povilas Žėkas ir Visarionas tai kalba, rašo nuo 2009 metų nuolat. Raganių pranašystė neišsipildė.Žėkas puikuojasi , kad jo info aukščiausioji, įsivaizduoja, kad jo raštai apšvies pasaulį. Savo antibiblinę knygelę pavadino " Žodis, apšviečiąs pasaulį. Visarionas save pavadino “antruoju Kristumi“. Bet toks savęs įvardijimas yra labai abejotinas. Galime pažvelgti į Naujojo Testamento tiesas: Jėzus Kristus sakė – “Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailiais, bet viduje yra plėšrūs vilkai. Iš jų vaisių juos pažinsite“. Jėzus Kristus ištarė ir kitus žodžius – “Kiekvienas augalas, kurio nepasodino mano Dangaus Tėvas, bus išrautas. Palikite juos. Jie akli aklųjų vadovai. O jei aklas ves aklą, abu įkris į duobę“...

LIUCIFERIS PUIKYBĘ TURĖJO

2013-01-21   17:45

IP: 62.212.203.88

BETTTTTT,BETTTTTTT, AR-------- AR____ AR---------
AR TEKO MATYTI TOKIĄ |
PASAULINIO LYGIO PUIKYBĘ? KAIP TAI PASIEKTI? TIKRIAUSIA GALIMA TIK RAGANAUJANT(SKELBIANT KAŽKĄ NETIKRĄ):MARGARITA TOKIĄ APTIKO ,DALINASI: RAŠTUOSE " DVASINĖ INFORMACIJA" Povilas Ž. rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." NEVERTA, NES TOKIA KOLKAS , IŠSKYRUS SIRIJŲAUS TIK VIENA. VIRŠŪNĖ. LYGIS...??? JIS TĘSIA: “ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." ČIA VIRŠŪNIŲ VIRŠŪNĖ. TIK LIUCIFERIS TOKIĄ BLOGIO GALIĄ TURi ???DIEVAS YRA TIK GĖRIS IR MEILĖ. MEILĖ NETURI BLOGIO>

MERKINĖS PIRAMIDĖS

2013-01-18   16:35

IP: 62.212.200.95

ČE SUKAI APSĖDO DAUGELĮ PAGONIŲ< NETURINČIŲ TIKĖJIMO STUBURO: Nesutinku, kad tie, kurie nesikeikia, išeina, kad nesveiki... piramidės garbėjų sąmonė pakitusi, jei taip pataria.... tikinčius vadina fanatais... kas tada tokie mokytojai - moderatoriai??? REIKIA ŠVIESTI PIRAMIDŽIŲ STEBUKLAI Nesuprantantys velniavos Česukų piramidėje ,net kunigų patarimo, naikina visa tai ir rašo: Merkines Povilo Zeko piramide Česukai, Žėkų knygaTitanų kovos… Toks jausmas, kad juos rašo religiniai fanatai, atvykę tiesiai iš viduramžiškos raganų medžioklės puotos. Jie niekaip negali atkibti nuo šio straipsnio ir rašinėja tik jiems vieniems suprantamus tekstus, kuriuose kas antras žodis yra “titanai, “Žėkai”, “Česukai”. Priminsiu, kad sveikas žmogus eidamas gatve ir pamatęs nepatinkančią jam piramidę, praeina pro ją abejingai arba riebiai nusikeikia. Šiuo atveju, kaip minėjau, panašu į kažkokį tarnavimą antipiramidžių dievui, kuris liepia naikinti ir rauti nuo žemės paviršiaus visus panašius statinius ir, be to, nuolat skelbti apie tai propagandą. Na, žodžiu, skelbiu vos keletą tokių komentarų Gintautai – žinai? skaitei Žėkų knygą ir raštus? Ištrauka: Joje aprašo Povilas :”O angelu sargu tavo, Povilai, buvau teisėtai pasivadinęs.”Taip pudrino smegenis Povilui titanas. Arba Povilas visiškai nučiuožė… nuo Dievo stogo, tinklan piramidės.VELNIAS PRISISTATĖ DIEVU POVILUI> žmonės pasirinko Antikristą piramidės lazdose su dvasiomis kalbėtis, kundalino raudoną( gyvuliškos energijos) ratą…kad tik nereiktų Dievo įsakymų laikytis.Titanas lengvai garbinamas: prašymais, ko nori, tą gauni… bet serga visi vistiek. Česukuose tinklas ant piramidės iš apverstų kryželių? Visi kiti ženklai titaniški(demoniški)…. APOKALIPSĖ PER NETIKRĄ PIRAMIDĘ Merkinės ( Česukų) valdose jau apokalipsė. Kitos tikrai nebus. RamybėsI Apokalipsė Česukuose reikalinga mūsų tikėjimo išbandymui, jo išgryninimui: Dievą mes mylime, gyvename sakramentiškai, ar lengvabūdiškai atvykę į piramidės karkasą po vožtuvu nuo Tikrojo Dievo apsaugoti mus, kažkaip įsivaizduojame imantys( melžiantys) iš Dievo energiją. Tikrumoje visi kryžiai Merkinės piramidės( prizmės karkaso) teritorijjojee, jos spindulyje – antikristiniai, t.y. padaryti palei titanų – demonijų nurodymus Povilui Žėkui, kuris klusniai vykdė tai: Merkinės piramidės stiklinis vožtuvas padarytas iš nuverstų metalinių kryželių.Aišku, kam tai naudinga ten šėlioti, Liuciferio plotkas su vandenėliu protui apsukti priimti raudoname žemiausioje raudonoje rato plotmėje, pagarbinant tą ožį viduje – titano širdį.Tikras Dievas piramid4s komplekse visur nukryžiuotas ant gėdos stulpo kryžiaus, nors buvo taip paniekintas tik V.J. Kristus. Pataria sirijaus komentatoriai , aiškina P.Ž. mokslo ir galių piramidėje kilmę: Piramidės ir sirijaus diktavimai nuo Liucifero, Sirijaus Amina skaitė Mikushiną ir Povilą . Ji liudija, kad jų abiejų info, kaip iš vieno piršto laužta.Plagijatdvyniai??? Amina : “Sia info perskaicius padariau galutines isvadas, issisklaide visos abejones, ka perskaiciau 3 valdovu laisku knygoje, radau sioje Povilo nuskaitytoje informacijoje, kuri yra koncentratas, kaip komfaro spiritas, sudetas tik i 16 lapu. Didziuojuosi musu Lietuvoje gyvenanciu Povilu, kuris irgi kaip T. Mikuskina , vertas tos info ir ja gali perduoti kitiems. Amina ”

SUTINKU

2013-01-17   17:42

IP: 188.69.227.118

galima paskaityti Žėkų knygą, Povilo " Dvasinė informacija" apie titanus. Kitokio pobūdžio knygos apie vykstančias New age velniavas , tai liečia ir Česukus:knygos būtų tokios: " AKLIEJI" ir kita" AKLAS AKLŲJŲ VADOVAS" arba VOS KELETAS - bažnyčių nuomonė apie Merkinės( Česukų) piramidę. Tiesa ji pseudomistinė, tik strypai bendravimui su dvasiomis. Tinklas to sustiprinimui, nes padarytas iš nuverstų kryželių, neskaitant visus kitus antikristinius. Kur antikristiniai kryžiai - ten gyvuoja A N T I K R I S T A S..
GALIMAI - TITANAS VALDO ...

"Šešėlis: Pasirašė Poviliukas sutartį su šėtonu ir kvailina žmones. Arba jį patį kvailina šėtonas, o Poviliukas svaiguliuoja. " Tą rodo visi ženklai Česukų komplekso titanams būstinėje, aplink , Žėko knyga, raštai, Bažnyčių perspėjimas dėl Newage ten, šėtono darbai( ratai, komunija, vanduo, nukryžiuota Dievas Tėvas, Dievas Šventoji Dvaia, tinklas taip pat iš parverstų kryželių). Ši būstinė tikrai ne Dievui Sutverėjui, o Antikristui ir jo agentams. Jeigu Česukų piramidės garbėjai žinotų, kad eis po mirties pas kažkokią dvasią, o ne pas Dievą Sutverėją, tikiu, kad niekada ten nevyktų. Visa tai yra Žėkų knygoje aprašyta... papildyta guglėje Dvasinė informacija I ir II dalys, kurias surašė Povilas pagal titano diktą.


Jei tiktai( rašo Žėkų knyga )

2013-01-16   18:12

IP: 188.69.226.191

piramidės Česukų tinklo gerbėjai žinotų, kad po jų mirties juos valdys dvasia šeimomis po 12,o ne Dievas, tikiuos net arti neitų, namuose neprisimintų tą baisuoklę dvasią, kuri tupi raudonam rate... kad žinotų žmonės, jog net ne angelas kalbėjo Povilui Merkinės bažnyčioje. Visa tai aprašo Žėkai savo knygoje ir Povilas atskirai raštuose Dvasinė informacija google.Švieskite, žurnalistai žmones, kad visi žinotų, ką rašo Žėkai apie Dvasią, kuriai po mirties garbėjai tinklo priklausys.


SURINKS VISUS Į TINKLĄ

2012-12-19   18:39

IP: 188.69.225.236

VIETOJ KRISTAUS GARBINS NE5VARDINTĄ DIEVĄ - TITANĄ (2012-12-19 18:19:29)
2012-ųjų gruodžio renginiai Povilas iš Merkinės piramidės "Gruodžio 12 d. (trečiadienis) 19 h – kviečiu aplankyti Merkinės piramidę ir drauge pasimelsti už taiką pasaulyje 2013-aisiais metais."Povilas. Nori prisikviesti žūt būt garbinti titanus arba demonus . "Gruodžio 21d. (penktadienis) – Merkinės piramidė ir kupolas bus atviri lankytojams visą parą. Kviečiu atvykti visus, kurie trokštate patirti vienybę su Dievu, pajusti akivaizdų, stiprų atsaką į maldą asmeninėmis bei visuotinėmis intencijomis." Povilas Argi neturime Dievo Sutverėjo, kad turime melstis Žėkų titanams. "Gruodžio 22 d. (šeštadienis) 13 h – kviečiu aptarti „pasaulio pabaigos“ įspūdžius, pasidalinti ateities įžvalgomis bei informacija apie dvasines būsenas, kurias patirsite pastaruoju metu."Povilas Gąsdinote žmones kaskart vis kitaip: tai bus, tai nebus nieko, bet žus apie du trečdalius rašo Povilas. "Gruodžio 29 d. (šeštadienis) 13 h – dvasinių bičiulių bei daugiamečių piramidės lankytojų susitikimas. Kviečiu Merkinės piramidės erdvėje susitikti tuos, kurie čia lankėtės per pastaruosius 10 metų (2002-2012) bei patyrėte įvairių Dievo malonių. Dalinsimės savo gyvenimo džiaugsmais bei rūpesčiais. Drauge pasimelsime ir padėkosime Dievui už šio gyvenimo Stebuklą" Povilas Nereikia mums tokio stebuklo nuo titanų arba demonų, kuriuos laikote devais. Juk rašo Žėkas Povilas : "Povilas apie piramidės dievą:“ mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Tą griaunantį pradą vykdo gerai titanai satanai. Dar Povilas Žėkas : ”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.” Tėvo titano žodis įskiepytas į tą Liuciferio komuniją ( nori su juo suvienyt ragaujančius). Povilas Žėkas rašo : "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą,.......bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Voratinklis jau savaime aišku kam, prisiragavo liuciferio kumunės žmogeliai per titanus. Daug Merkinės piramidės pastolių komplekse "uždarytų dvasiškai.
REKLAMĄ (2012-12-19 18:21:47)
PIRAMIDININKAI VADINA RENGINIAIS . ATITRAUKIA VISUS NUO KRISTAUS...GĖDA.

Piramidės devas

2012-10-11   11:25

IP: 5.20.189.167

Povilas Žėkas atsako į savo paties užduotą klausimą:"Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu?

Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata."

Dievas Povilo Žėko štai toks Jo aprašomas :
Ž.Povilas apie Česukų piramidės dievą rašo:
„Apie titanus sužinojau dėl to, kad
domėjausi paties mūsų Dievo Tėvo prigimtimi. Titanai sukūrė būsimąjį visatų sistemos
kūrėją – mūsų visų Dievą Tėvą – ir suteikė jam laisvės kūrybai.
Kaip jau minėta, mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį,
kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie
įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą.
Griaunančiojo prado tikslas – užgniaužti kuriantįjį pradą bei
sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę.Mūsų sistemos valdovai yra Kristus ir
Jo amžinasis priešininkas – Antikristas. Tik dvasinei šeimai priklausanti siela turi teisę sugrįžti pas Dievą.“ Ar tai ta šeima, kuriai vadovaus Tavo, Povilai minima dvasia. Atseit titanas?Valdys ne dievas, o kažkokia dvasia. Dvasios valdo mus šeimomis tik PIKTOSIOS ARBA VADOVAUJAMOS ANTIKRISTO.

1 ...

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

reklama

Šiandien VE.lt skaitykite

SOS

"Dragūnas" 21 įvarčio skirtumu nukovė latvius nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos "Dragūno" vyrai Baltijos rankinio lygos (BHL) pirmenybėse iškovojo gražią pergalę –...

"Neptūnas" trečiąkart įveikė Kėdainių "Nevėžį" nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai, rungtyniavę be dviejų svarbių žaidėjų - Jerai Granto ir...

"Vakarų ekspresas". 1991 02 07 nuotrauka, foto

VE-25, Neabejotinai pagrindinė tų dienų aktualija - artėjanti visuotinė Lietuvos gyventojų apklausa.

Rytoj - Morės pietūs nuotrauka, foto

Klaipėda, Sekmadienį Klaipėdos etnokultūros centras klaipėdiečius ir miesto svečius kvies švęsti Užgavėnes Teatro...

Sportas, Paskelbta prieš 1 val.

VE-25, Paskelbta prieš 2 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...