2020 m. rugpjūčio 15 d. 08:33 val., šeštadienis

ve  >  Žinios  >  Nuomonės  >  Nuomonės

Nuomonės

Viltis miršta paskutinė

(3)

2016-02-27, 11:01

"Vakarų ekspreso" inf.

Viltis miršta paskutinė nuotrauka, foto

OPOS. Deja, pastaraisiais metais Europos Sąjungos kūne atsiveria vis daugiau netikėčiausių žaizdų. Sparčiausiai plečiasi mirtinos opos, kurių tikslas - valstybių Sąjungą paversti imperija. Ir ne bet kokia, o pasaulyje dar neregėta negirdėta ištvirkėlių buveine, nepaisančia jokios dorovės, nukreipta prieš normalias šeimas, prieš tautų tradicijas, susiformavusias per ilgus tūkstantmečius.

© AFP/Scanpix nuotr.

Reklama

Spaudai parengta ir planuojama perduoti į spaustuvę klaipėdiečių Kosto Kauko ir Dionyzo Varkalio knyga "Viltis miršta paskutinė".

Šiandien spausdiname pratarmę ir keletą ištraukų.

Pratarmė

Bėgo metai, šimtmečiai, tūkstantmečiai.

Žmonių gausėjo visuose žemynuose. Vienur jie tobulėjo sparčiau, kitur - lėčiau...

Mums, europiečiams, malonu, kad būta laikų, kuriais Europa tapdavo pasaulio civilizacijos lopšiu.

Gražus buvo ir Europos Sąjungos (ES) radimasis. Daugiau nei prieš šešis dešimtmečius žemyno vakarinėje dalyje įsteigta gynybos sandrauga. Po kurio laiko ji tapo ekonomine bendrija. Dar pora patobulinimų, ir 1992 m. sušvito Europos Sąjunga, kuriai dabar priklauso 28 valstybės ir beveik pusė milijardo žmonių.

Ilgai džiugino nepriklausomų valstybių ekonominis bendradarbiavimas, susiklausymas, siekiant taikos, materialinės gerovės, pagarbos visų tautų dorovinėms ir kultūrinėms tradicijoms.

Deja, pastaraisiais metais ES kūne atsiveria vis daugiau netikėčiausių žaizdų. Sparčiausiai plečiasi mirtinos opos, kurių tikslas - valstybių Sąjungą paversti imperija. Ir ne bet kokia, o pasaulyje dar neregėta negirdėta ištvirkėlių buveine, nepaisančia jokios dorovės, nukreipta prieš normalias šeimas, prieš tautų tradicijas, susiformavusias per ilgus tūkstantmečius. Daugelyje šalių jau tuokiasi vyrai su vyrais, moterys - su moterimis. Vaikų darželių auklėtojams ir mokyklų mokytojams įsakinėjama pradėti vaikų seksualinį auklėjimą nuo... 4 metukų, reikalaujama, kad 6 metų mažyliai žinotų apie lytinių santykių būdus, kad pagal galimybes juos... bandytų ir pasirinktų sau priimtiniausią lytį.

Europos valstybės buvo priverstos priimti kuo daugiau ateivių iš Afrikos ir Azijos. Spaudos pranešimais, Didžiojoje Britanijoje neregėtais tempais gausėja musulmonų, Londone dažniausias vaikų vardas - Mahometas. Prancūzijoje mažėja prancūzų, Vokietijoje - vokiečių.

Dauguma europiečių sunerimę dėl siaubingų buvusios mylimosios pokyčių. Drąsesnieji kai kada netgi pasikužda:

- Tautų sumaišymu, šeimų naikinimu, vaikų nužmoginimu siekiama pakirsti Europos šaknis, sunaikinti senųjų europiečių genofondą. Tai labai panašu į pragaro ir dar velniai žino kokių jėgų gudriai sugalvotą genocidą.

Nuolatos gausėja ir apie tautų ateitį negalvojančių karjeristų, parsidavėlių, vis garsiau besidžiaugiančių visomis, net keisčiausiomis naujovėmis.

Reklama

Iš Briuselio, Liuksemburgo, iš Strasbūro, kuriuose susitelkę tūkstančiai didžiausias algas sau pasiskyrusių parsidavėlių, mintys:

- Ne viskas Europos Sąjungoje patinka tik vidaus priešams;

- Priešų laukia gėdingiausias galas...

Būdvardis parsidavėlis Lietuvių kalbos žodyne taip apibūdinamas: paperkamas, už pinigus išdavikiškai besielgiantis žmogus.

Tarp pavyzdžių yra sakinys iš Vinco Kudirkos raštų:

Visi keikė parsidavėlio dūšią ir gyvastį.

Reklama

Ir dabar keikia. Gal tik ne taip drąsiai...

Kituose žemynuose, rodos, jau nėra tautos, nesišaipančios iš palaida bala ir nužmogėjančių ištvirkėlių rojumi tampančios Europos.

Taip, taip, gerbiami skaitytojai! Gėris ir blogis, išmintis ir kvailystė susikerta ne tik pasakose ir anekdotuose...

Šioje knygoje pabandysime taupiais Šventojo Rašto, garsiausių mokslininkų, psichologų, dvasininkų, istorikų, rašytojų, žurnalistų, eilinių piliečių žodžiais nešališkai aptarti daugumoms liūdną, įvairiai sutrikusioms mažumoms irgi ne visada linksmą padėtį Europoje.

Pramonės, žemės ūkio, ekonomikos būklę pataisyti įmanoma per keletą dešimtmečių. Sugrįžti prie tradicinės dorovės gali neužtekti vienos kartos.

Todėl pasakojimus apie graudžią dabartį pradėsime mintimis apie dorovę.

Reklama

Kviečiame bičiulius, pažįstamus ir nepažįstamus, dar tvirtus ir jau gyvenimo sutrikdytus - visus visus: skaitydami šiuos pasakojimus vykime šalin išankstines nuomones ir susimąstykime. Tegul mūsų širdyse sušvinta tik kilniausios išsipildymo laukiančios viltys.

Graudžiai - apie dabartį, viltingai - apie ateitį

Klaipėdos kalvystės muziejuje, vadovaujamame Dionyzo Varkalio, kasmet apsilanko daug turistų ir iš užjūrio. Viename būrelyje buvo Amerikos lietuvių, kurie žinojo apie bendraautorių K. Kauko ir D. Varkalio knygas, jau buvo skaitę 2014 m. pasirodžiusią jų knygą anglų kalba "Who and why destroys the European Union?" ("Kas ir kodėl nori sužlugdyti Europos Sąjungą?")

Apžiūrėję muziejaus eksponatus, svečiai pradėjo kalbą apie kaskart kovingesniais tampančius lytinius sutrikėlius, JAV pradėjusius reikštis 1972 m.

Po keleto savaičių D. Varkalis nustebo savo elektroniniame pašte suradęs to seno dokumento kopiją:

"The 1972 Gay Rights Platforma". (Gėjų teisių platforma, 1972.)

Laiške rašoma, kad tai yra pirmoji sutrikėlių programa, sukurta 1972 m. Čikagoje įvykusiame Nacionaliniame gėjų suvažiavime.

Reklama

Nusprendėme čia suminėti keletą tame dokumente pareikštų reikalavimų:

Pakeisti visus valstybinės civilinės teisės aktus, kuriais diskriminuojami gėjai dėl darbo, būsto, dėl viešųjų paslaugų;

Atšaukti įsakymą, draudžiantį priimti į kariuomenę tuos, kurie priklauso seksualinėms mažumoms;

Skatinti ir remti lytinio švietimo kursus, kuriuose homoseksualumas pristatomas kaip alternatyva heteroseksualumui;

Nedelsiant paleisti visus gėjus, už seksualinį priekabiavimą uždarytus daboklėse, kalėjimuose, psichiatrijos ligoninėse;

Panaikinti visų valstijų įstatymus, draudžiančius transvestizmą: vyrų persirenginėjimą moterimis, moterų - vyrais.

Reklama

Lytinių sutrikėlių dabartis

***

Mes, smalsuoliai, bandome vertinti vyrų ir moterų santykius, vadovaudamiesi ne tiek patirtimi, kiek skaitytomis mokslo populiarinimo bei grožinės literatūros knygomis.

Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos IV tome, pasirodžiusiame 1978 m., straipsnyje "Homoseksualizmas", be kita ko, parašyta: "Tai yra įvairaus laipsnio ir pobūdžio lytinis potraukis tos pačios lyties asmenims. Dažniausiai būdingas psichopatiškiems, blogai prie gyvenimo prisitaikantiems asmenims (tiek vyrams, tiek moterims). (...) Dėl homoseksualizmo gali atsirasti depresija ir nepilnavertiškumo kompleksas. TSRS, kitų socialistinių šalių ir kai kurių kapitalistinių valstybių baudžiamojoje teisėje už homoseksualinius santykius nustatyta bausmė".

Toliau paaiškinti lytiniai potraukiai:

Būna potraukis į patį save (narcizmas), į tos pačios lyties asmenis (homoseksualizmas), į vaiką (pedofilija), į senį (gerontofilija), į giminaitį (incestofilija), į lavoną (nekrofilija), į gyvulį (zoofilija), į negyvą daiktą, simbolizuojantį lytinį partnerį (fetišizmas).

Gali atsirasti liguistas potraukis persirengti kitos lyties drabužiais (transvestizmas), stebėti lytinius santykius (vuerizmas), apsinuoginti kitos lyties asmenų akivaizdoje (ekshibicionizmas) ir kt. Kartais lytinis pasitenkinimas pasiekiamas kankinant partnerį (sadizmas) arba pačiam kenčiant (mazochizmas).

Tos pačios enciklopedijos VII tome, pasirodžiusiame 1981 m., yra straipsniai apie lytį, apie lytinį auklėjimą, apie lytinius sutrikimus.

Ten parašyta, kad svarbiausios tokių sutrikimų priežastys yra vaikystės aplinkoje, prastame auklėjime, kai kuriuose susirgimuose.

Aptariamas ir gydymas.

***

Psichologas Aleksandras Alekseičikas savo knygoje "Žmogaus silpnybių psichologija", išleistoje Vilniuje, Mokslo leidykloje, 1980 m., 101 puslapyje, be kita ko, rašo "Homoseksualizmas - tai ne tik reiškinys, rodantis, kokia sudėtinga yra lytinė sfera, bet ir kai kuriems žmonėms praktiškai iškylanti problema. Sprendžiant pagal įvairius duomenis, nuo šios anomalijos daugiau ar mažiau kenčia maždaug 1-3 proc. žmonių."

***

1991 m. lietuviškai pasirodė garsaus prancūzų rašytojo ir filosofo Alberto Kamiu romanas "Nuopuolis". Rašydami apie dabartinių žmonių nuopuolį, vėl jį paskaitėme ir nusprendėme čia pacituoti mūsų knygai, rodos, labai tinkamą to romano mintį: "Teisingumo jausmas, pasitenkinimas, kad esu teisus, džiaugsmas, kad galiu gerbti save, brangus pone, - yra galingos spyruoklės, padedančios atsilaikyti ir žengti pirmyn. O jeigu jas iš žmonių atimsite, paversite juos pasiutusiais šunimis. Kiek nusikaltimų įvykdyta vien dėl to, kad kaltieji negalėjo pakelti savo kaltės!" (P. 17.)

Homoseksualizacijos schema: ką turėtume žinoti?

Taip pavadintas vienas iš raiškiausių lietuviškų straipsnių apie gausėjančius lytinius sutrikėlius. Tai - JAV gyvenančios Audronės Simanonytės straipsnis, išspausdintas "Laisvame laikraštyje" 2013 m. rugpjūčio 24-30 d. numeryje.

Čia pateikiame keletą jo ištraukų:

"Turbūt ne man vienai, stebint gėjus, kyla klausimų: Kodėl jie taip keistai elgiasi? Kodėl savo intymias paslaptis neša į viešumą? Kodėl visus kaltina diskriminacija, o toleranciją bando brukti per prievartą?"

Šiandien mano rankose - knyga, kurioje galima rasti atsakymą į šiuos klausimus. Tai amerikiečių Marshall Kirk ir Hunter Madsen bendras darbas, pavadintas: "Po puotos, kai Amerika nugalės savo baimę ir neapykantą gėjams" ("Alter the Ball: How America Will Sonquer its Fear ant Hatred of Gais", 1990).

Ši knyga netgi vadinama homoseksualizmo biblija, o joje pateikiamas nuoseklus planas, kaip homoseksualizuoti tradicinių pažiūrų visuomenę. Skaitydamas knygą supranti, kad gėjai viešumoje nieko nedaro ,,šiaip sau". (...)

Gėjai "dirba" pagal formulę: kiek įmanoma stumti homoseksualumą į viešumą, nutildyti opoziciją ir galiausiai - pakeisti visuomenę.

"Patenkinkit mūsų reikalavimus, - sako žymus Naujosios Kairės aktyvistas Jerry Rubin, - ir mes tuojau pateiksime dvylika kitų. Kuo daugiau reikalavimų jūs patenkinsite, tuo daugiau mes reikalausime."

JAV - kontrastų šalis.

Ten labai gražiai ir prasmingai veikia mokslinis Šeimos problemų institutas.

Apsidžiaugėme spaudoje užtikę JAV šeimos tyrimo instituto vadovo mokslų daktaro Pauliaus Kamerono (Paul Cameron) straipsnį apie kūno vergus. Čia pateikiame šiai knygai ypač svarbias to garsaus mokslininko mintis:

Homoseksualai yra seksualiai sutrikę žmonės, užsiimantys pavojinga veikla. Mes neturime nei skatinti, nei įteisinti tokio destruktyvaus gyvenimo būdo, nes mums šie žmonės rūpi, kaip ir tie, kurie norėtų prie jų prisijungti.

Toje kontrastų šalyje homoseksualai leidžia 16 laikraščių...

Ten didelės operacijos dienomis 2013 m. vasarą suimti ir perduoti teismams 255 pedofilai...

Kunigas Jonas Ekertas (John Echert) pamoksluose smerkia gausėjančias seksualines mažumas...

Kai JAV Aukščiausiasis teismas įteisino homoseksualų santuokas, vieni piktinosi tuo gėdingiausiu nutarimu, kiti vadino jį svarbaus seksualinės revoliucijos etapo pabaiga, parengusia dirvą naujiems žygiams..."

Bus daugiau

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

2019-07-11   00:35

IP: 46.249.171.19

pasaulio pabaiga.

BOČIUS

2016-03-01   18:27

IP: 85.232.148.92

Baisu,kaip greit iš ligonio tampam viršesniu už kitus.

Lietuvis

2016-02-29   11:42

IP: 85.232.136.204

Ir nebijo leisti prieš pedomafiją nukreiptas knygas. Šaunuoliai.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Nuomonės

Su vyru auginame tris vaikus. Vyresnėliai – iš mūsų pirmų santuokų, ...

Kunigas šokiravo antrą šeimą sukūrusią porą nuotrauka, foto

Savo mintimis, pasiūlymais, džiaugsmais ir rūpesčiais galite pasidalinti tel. 49 34 35...

Gražinos skiltis: Ar galima maudytis Dangėje? nuotrauka, foto

Daug kalbame apie skaidrumą versle, politikoje ir, be abejo, sporte. Tačiau neretai...

Žaidimas į vienus vartus. Ir be vartininko... nuotrauka, foto

Politika yra menas statyti oro pilis. Tuo dar kartą įsitikinau, pažvelgęs į...

Makiažas Klaipėdos podukrai, vardu Smiltynė nuotrauka, foto

Palangos mįslė: poilsiautojai masiškai plūsta, o sergamumas – vienas mažiausių nuotrauka, foto

Vakarų Lietuva, Karštais vasaros savaitgaliais Lietuvos pajūris yra sausakimšas. Gelbėtojų skaičiavimu, praėjusį savaitgalį Palangos...

Šeštadienio horoskopas 12-kai zodiako ženklų nuotrauka, foto

Įvairybės, Dangaus kūnai:

Rugpjūčio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje nuotrauka, foto

Įvairybės, Dangaus kūnai: saulė teka 5.55 val., leidžiasi 20.50 val. Dienos ilgumas 14.55...

Istorinis įvykis: Klaipėdoje pristatyta knyga apie mūsų miesto olimpiečius nuotrauka, foto

Sportas, Penktadienio vakarą I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyko knygos "Klaipėdos sportininkai olimpinėse žaidynėse"...

Vakarų Lietuva, Paskelbta prieš 37 min.

Įvairybės, Paskelbta prieš 1 val.

Įvairybės, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...