Super miesto super tualetas


2018 m. rugpjūčio 18 d. 17:17 val., šeštadienis

ve  >  Žinios  >  Lietuva  >  Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuva

Super miesto super tualetas

(2)

2018-05-17, 08:48

Li­na Motužienė, Valstietis.lt

Super miesto super tualetas nuotrauka, foto

Aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­čią plun­giš­kę piktina sukrypęs tualetas prie senųjų kapinių.

© Valstietis.lt nuotr.

„Tai di­de­lė gė­da Plun­gei! Aš ne­su­pran­tu, ką da­ro žmo­nės, at­va­žiuo­jan­tys iš ki­to mies­to tvar­ky­ti sa­vo ar­ti­mų­jų ka­pe­lių, kai juos „pri­spau­džia rei­ka­las“? Ar ma­tė­te, koks prie se­nų­jų ka­pi­nių yra tu­a­le­tas? Bai­sus! Tie­siog ne­žmo­niš­kas! Jis ga­li net nu­virs­ti kam nors įė­jus! Ne­gi mū­sų su­per mies­tas tik to­kį su­per tu­a­le­tą teiš­ga­li?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si sen­jo­rė Al­do­na.

Aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti plun­giš­kė sa­kė daž­nai ei­nan­ti pa­si­vaikš­čio­ti po mies­tą ir, ži­no­ma, vis ką nors pa­ma­tan­ti. Mo­te­ris mi­nė­jo Bi­ru­tės gat­ve kar­tais nu­ei­nan­ti iki Lur­do. Vaiz­de­lis se­nų­jų ka­pi­nių pa­bai­go­je ją kas­kart pri­tren­ki­ąs – ten, anot mo­ters, dau­gy­bę me­tų, kaip sa­ko­ma, dar nuo „ca­ro ma­ro lai­kų“, te­bes­to­vi su­kry­pęs lau­ko tu­a­le­tas, ku­ris da­ro gė­dą vi­sam Plun­gės mies­tui!

Pa­kal­nė­je, prieš pat til­tą, ne­to­li gat­vės, riog­san­ti me­di­nė tu­pyk­la iš­ties yra pa­svi­ru­si, vi­du­je vaiz­de­lis taip pat tra­giš­kas. Juo pa­si­nau­do­ti žmo­gui, ypač ko­kiai pa­gy­ve­nu­siai mo­te­riš­kei, tu­rė­tų bū­ti ne­men­kas iš­šū­kis. Al­do­nos tei­gi­mu, to­kiu tu­a­le­tu pa­si­nau­do­ti iš­vis ne­įma­no­ma, jis ga­li nu­virs­ti bet ku­riuo mo­men­tu!

Pa­šne­ko­vei la­biau­siai ne­ma­lo­nu dėl žmo­nių, ku­rie at­va­žiuo­ja į Plun­gės se­ną­sias ka­pi­nes tvar­ky­ti ar­ti­mų­jų am­ži­no­jo po­il­sio vie­tų. „Gal jie iš­kart už­si­de­da saus­kel­nes? Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ką tu­ri da­ry­ti at­vy­ku­sie­ji iš to­liau. Kur jiems nu­bėg­ti pri­spau­dus rei­ka­lui? Net pa­krū­mės ap­link nė­ra, vi­sur iš­kirs­ta, pri­vers­ta vi­so­kių at­lie­kų. Anks­čiau, kol dar bu­vo ka­pi­nių sar­gė, ji kaž­kiek ap­kuop­da­vo tą tu­a­le­tą, pri­žiū­rė­da­vo, da­bar ne­bė­ra kam. Dėl to man ne­ma­lo­nu ir gė­da už Plun­gės mies­tą!“ – sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dės­tė Al­do­na.
Iš­ties sar­gės na­me­lis ša­lia se­nų­jų ka­pi­nių jau se­no­kai už­ra­kin­tas. Kaip tei­gė se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas – nuo pra­ėju­sių ru­dens sar­gės pa­slau­gų at­si­sa­ky­ta. Li­kęs kon­tei­ne­ri­nis na­me­lis at­ei­ty­je grei­čiau­siai taps tu­a­le­tu.

„Me­di­nės bū­de­lės pa­kal­nė­je tu­ri ne­lik­ti. Pas­ku­ti­niai me­tai, kaip ji ten sto­vi. Taip, pro­ble­ma yra, steng­si­mės kuo grei­čiau iš­spręs­ti. Šiuo me­tu ne­tu­riu nė vie­no dar­bi­nin­ko, ku­rį ga­lė­čiau ten nu­siųs­ti“, – sa­kė G. Do­mar­kas, ap­gai­les­tau­da­mas, kad da­bar se­niū­ni­ja ne­be­gau­na dar­bi­nin­kų pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą.

Vis­gi se­niū­nas pa­ža­dė­jo, jog ar­ti­miau­siu me­tu su­kry­pęs tu­a­le­tas lai­ki­nai bus „ap­tam­py­tas“, kar­tu ieš­ko­ma ga­li­my­bių įreng­ti nor­ma­lų tu­a­le­tą sar­gės na­me­ly­je. Rei­kės apie 20 met­rų nu­ties­ti ka­na­li­za­ci­ją – maž­daug už to­kio at­stu­mo nuo kon­tei­ne­ri­nio na­me­lio yra tam skir­tas šu­li­nys. „Gal­būt pa­vyks tu­a­le­tą ten įreng­ti dar šie­met“, – svars­tė se­niū­nas.

Prie ki­tų ka­pi­nių, pa­sak G. Do­mar­ko, yra ga­na nor­ma­lūs lau­ko tu­a­le­tai. Jie pri­žiū­ri­mi, tu­ri­nys kas kiek lai­ko vis iš­trau­ki­amas.

Žymos: tualetai, plungė

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Komentarai

isrankiesiems

2018-05-17   12:52

IP: 78.62.150.6

pirkite is Kaunieciu auksini

2018-05-17   09:33

IP: 78.58.46.50

Čia geriausia vieta dėl patapšnotojo.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Vakarų Lietuva

„The Flying Bulls“ šou perkeliamas į šeštadienį nuotrauka, foto

Dėl netinkamų skrydžiams sąlygų „The Flying Bulls“ pasirodymas yra perkeliamas iš penktadienio...

Daug metų domėjausi Karaliaus Vilhelmo kanalu, rinkdamas apie jį faktus, ne todėl,...

Karaliaus Vilhelmo kanalas (Klaipėdos kanalas) nuotrauka, foto

Jau vienuoliktą kartą per visą Lietuvą nuvilnijo „Darom“ banga. Prie šios gražios...

Valdininkų pamiršto Bachmano dvaro parką sutvarkė vietos gyventojai nuotrauka, foto

Klaipėdos rajono savivaldybė vicemerės Rūtos Cirtautaitės iniciatyva organizuoja „Gražiausios šimtmečio sodybos“ konkursą!

Bus renkamos gražiausios šimtmečio sodybos nuotrauka, foto

Vyro neištikimybė: aš pavargau, pasidaviau ir nėra jėgų taikytis nuotrauka, foto

Psichologija, Nežinau ar kreipiuosi deramai, bet… Šeimos nebeliko po 24 m. bendro ...

Galkino dėmesį Grybauskaitei siūlo praleisti pro ausis nuotrauka, foto

Lietuva, Palangos koncertų salėje pasirodymą surengęs Maksimas Galkinas pokštavo apie Rusiją, neseniai praūžusį...

Dvi dešimtis kačių auginantys doviliškiai: "Žmonių abejingumas žudo" nuotrauka, foto

Gyvūnai, Klaipėdos rajone, Dovilų miestelyje, gyvenanti Vidos ir Antano Navickų šeimyna ketvirtį amžiaus...

Kodėl nekonfiskuotas E.Dragūno „Lamborghini“ nuotrauka, foto

Kriminalai, Egidijus Dragūnas per trejus metus du kartus prie vairo buvo sustabdytas neblaivus....

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...