2020 m. spalio 1 d. 18:57 val., ketvirtadienis

ve  >  Žinios  >  Laisvalaikis  >  Įvairybės

Įvairybės

10 įdo­mių fak­tų apie bai­da­res

10 įdo­mių fak­tų apie bai­da­res nuotrauka, foto

© Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Reklama

Plau­ki­mas bai­da­rė­mis - iš pažiū­ros, leng­vas spor­ti­nis užsi­ėmi­mas ar sma­gus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo būdas, spė­jęs tap­ti vasa­ros tra­di­ci­ja ne vie­nai drau­gų kom­pa­ni­jai. Na, o tiems kas dar nespė­jo pasi­mė­gau­ti šia pra­mo­ga vasa­rą, pui­kiai tiks sau­lė­ti rug­sė­jo savait­ga­liai. Tačiau prieš plau­kiant bai­da­rė­mis, siū­lo­me pasvars­ty­ti ar tik­rai, ši pra­mo­ga tokia papras­ta. Gal­būt joje yra kaž­kas int­ri­guo­jan­čio?

 Susi­pa­žin­ki­te su įdo­miais fak­tais, kurių dar nesa­te gir­dė­ję apie šią pra­mo­gą.

1. Ar žino­jo­te, jog iš tik­rų­jų žodis "bai­da­rė" reiš­kia "medžio­to­jo val­tis"? Šis pava­di­ni­mas atsi­ra­do tuo­met, kai inui­tai, ypi­kai bei ale­utai sukū­rė pir­mą­sias bai­da­res.

Tuo metu šios eski­mų gen­tys bai­da­res nau­do­da­vo būtent medžio­ji­mo per­spek­ty­voms, kadan­gi bai­da­rės buvo itin tylios trans­por­to prie­mo­nės, lei­džian­čios leng­vai sėlin­ti prie gro­bio. Jos būda­vo gami­na­mos iš ruo­nių ar kitų gyvū­nų odos, kuri būda­vo užtem­pia­ma ant medžio gaba­lo ar ban­gi­nio kau­lo.

2. "Umiag" bai­da­rės buvo nau­do­ja­mos seno­vės gen­čių, norint per­pluk­dy­ti visą šei­my­ną. O šių bai­da­rių ilgis sie­kė dau­giau nei 18 met­rų.

3.Bėgant metams, bai­da­rės ėmė tobu­lė­ti ir atsi­ra­do net kele­tas jų rūšių.

Pir­mo­ji ir tik­riau­siai geriau­siai žino­ma, tai turis­ti­nė bai­da­rė. Ji idea­lus pasi­rin­ki­mas ramioms, nes­rau­nioms upėms, mažiems eže­rams, kana­lams ir kitiems ramiems vidaus van­de­nims.

Ant­ro­ji - "Sit-on-top" tipo bai­da­rė. Pui­kiai tin­ka pra­mo­gai paplū­di­my­je, eže­re, plau­kio­jant kana­lais, o kai kuriais atve­jais net ekst­re­ma­liuo­se van­de­ny­se. Na, ir tre­čio­ji, tai jūrinė-ekspedicinė bai­da­rė. Ši pui­kiai tiks nau­jiems van­dens tel­ki­niams atras­ti, įveik­ti eže­rus, įlan­kas, jūras, marias ar net upes.

4. Plau­ki­mas bai­da­rė­mis tik­rai nebu­vo lai­ko­mos spor­to šaka nuo pat pra­džių.

Ofi­cia­liu olim­pi­niu spor­tu bai­da­rės buvo pri­pa­žin­tos tik 1936 m. vasa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Ber­ly­ne, Vokie­ti­jo­je. Ten jos taip pat gavo ir gar­bin­gą­jį olim­pi­nių žai­dy­nių sta­tu­są.

5. Šalis, turin­ti dau­giau­siai olim­pi­nių meda­lių bai­da­rių plau­ki­me - Ven­gri­ja.

6. Ši spor­to šaka taip pat susi­lau­kė popu­lia­ru­mo ir tarp sie­kian­čių­jų pasau­lio rekor­dų.

Reklama

Vie­nas drą­sos rei­ka­lau­jan­tis rekor­das buvo pasiek­tas 1928 metais. Tuo­met 29 metų WW1 vete­ra­nas Franz Romer tapo pir­muo­ju žmo­gu­mi, per­plau­kiu­siu Atlan­to van­de­ny­ną bai­da­re. Tais metais jis savo kelio­nę pra­dė­jo Lisa­bo­no­je ir nuke­lia­vęs 4000 mylių (6437,38 km) atvy­ko į Puer­to Riką.

7. Dar vie­nas ekst­re­ma­lus pasau­lio rekor­das buvo užfik­suo­tas 2009 metais, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Tai aukš­čiau­sia­sis "kri­ti­mas" nuo kriok­lio bai­da­re. Krioklys sie­kė net 57,6 m aukš­tį, o drą­su­sis irk­luo­to­jas buvo ame­ri­kie­tis Tyler Bradt.

8. Na, o kiek kūry­biš­kes­nis rekor­das buvo užfik­suo­tas Niu­jor­ke, 2011 metais. Tuo metu, kar­tu plau­kiant galė­jo­te pama­ty­ti net 1902 bai­da­res.

9. Jei­gu kada nors lan­ky­si­tės Miun­che­ne, Vokie­ti­jo­je, galė­si­te išvys­ti seniau­sias bai­da­res muzie­ju­je "Pen­ki Žemy­nai".

Šios bai­da­rės buvo sukur­tos šiau­rės ame­ri­kie­čių 1577 metais!

10. Na, o tie­sa ta, kad bai­da­rių plau­ki­mo grei­tis iš tik­rų­jų pri­klau­so nuo jų ilgio: kuo trum­pes­nė - tuo lėčiau ji plau­kia. Tad, jei­gu nori­te aplenk­ti visus drau­gus, rin­ki­tės ilgiau­sią­ją bai­da­rę!

Žymos: baidarė, baidarės

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Įvairybės

AVINAS. Padidėjęs energetinis potencialas skatins labiau darbuotis, o galbūt ieškotis tinkamesnio darbo...

Ketvirtadienio horoskopas 12 zodiako ženklų nuotrauka, foto

AVINAS. Jumyse prabus arba visu gražumu išsiskleis kritiko ar mistiko savybės. Manysite,...

Trečiadienio horoskopas 12 zodiako ženklų nuotrauka, foto

AVINAS. Šiandien sunku bus apsispręsti svarbiuose dalykuose. Miglotai suvoksite realybę, perspektyvas. Galbūt...

Antradienio horoskopas 12-kai zodiako ženklų nuotrauka, foto

Astrologinė prognozė kitai savaitei, rugsėjo 28 – spalio 4 dienoms.

Astrologinė prognozė šiai savaitei nuotrauka, foto

Bibliotekoje - išskirtinės kokybės audioteka nuotrauka, foto

Renginiai, Spalio 1-ąją Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje prasidėjo jau aštuntoji Klaipėdos...

Iš Vilniaus - su nugalėtojų taure nuotrauka, foto

Sportas, Klaipėdos tenisininkai iš Vilniuje, SEB arenoje, vykusio Lietuvos teniso klubų čempionato finalinio...

Vytautas Buzas - į Palangos "Kuršius" nuotrauka, foto

Sportas, Palangos "Kuršiai" turi naują vyriausiąjį trenerį. Juo tapo 32-ejų Vytautas Buzas.

Sugautą lašišą ar šlakį nuo spalio 1-osios privaloma paleisti nuotrauka, foto

Lietuva, Aplinkos apsaugos departamentas, tęsdamas akciją „Lašiša 2020“, primena, kad prasideda naujas jos...

Renginiai, Paskelbta prieš 28 min.

Sportas, Paskelbta prieš 28 min.

Sportas, Paskelbta prieš 56 min.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...