2019 m. balandžio 22 d. 15:33 val., pirmadienis

ve  >  Žinios  >  Klaipėda  >  Klaipėda

Komentarai

2017-09-14, 12:00

VE

Elfas-kamarai

2017-09-16   14:54

IP: 82.135.197.143

O kas yra mu mu?

to Kamara.37.58.58.206

2017-09-16   14:44

IP: 86.62.255.24

Aciu jums ir linkiu sekmes
us jusu komentarus, aciu devui kad dar yra zmones Lietuvoje kurie zino istorija
o tokiems viskackoms kaip Arturas , ELFAS ir taip t. atrodo kad nera kur issireksti saves ir nora paroditi savo kvailuma tik irodo situ zmoniu silpnuma

Kamara

2017-09-16   13:45

IP: 86.100.115.25

Visos didžiosios valstybės turi prisiimti kaltę dėl II pasaulinio karo eigos. Tarybų sąjunga kalčiausia dėl tokios eigos. Ribentropo-Molotovo susitarimuose, o tiksliau slaptuosiuose dokumentuose buvo pasidalinta Pabaltijo šalimis, Lietuva pagal nacių ir sovietų papildomą sutartį Tarybų sąjungai atiteko vėliausiai, o tai 1939 rugsėjo mėnesį. 1940 m. birželio mėnesį, lygiai kaip Ukrainos teritorijoje Krymo pusiasalyje, be jokio pasipriešinimo tarybiniai kariai įžengė į Lietuvą, tuoj pat įvyko rinkimai ir išsirinko jau Tarybų Lietuvos valdžią. Maršalas Žukovas savo prisiminimuose kritikavo karinių įtvirtinimų statybą naujai prijungtose teritorijose dėl artimumo prie valstybinės sienos. Į jo kritika niekas nereagavo, pav,. Ablingoje kaip tik statė karinius įtvirtinimus, dėl ko pirmomis karo dienomis įvyko susišaudymas tarp tarybinių karių ir nacių kariuomenės. Naciai nusprendė, kad šaudė vietiniai gyventojai ir sudegino visą kaimą su gyventojais. Dėl Tarybų sąjungos gynybinių įtvirtinimų: pirma, jie nebuvo užbaigti, antra, juos nesunku apeiti ir palikti užnugaryje. Ribentropo Molotovo paktas Tarybų sąjungai nepadėjo sustiprinti savo karins pozicijas, atvirkščiai, permetę dalį karių į naujai užgrobtas žemes, išskaidė savo karines jėgas, kas leido vokiečiams pirmosiomis karo dienomis skinti vien pergales. Antra, tereikia paskaityti žurnalą "Naujoji Romuva", kuris buvo leidžiamas Nepriklausomoje Lietuvoje. Šiame žurnale buvo kritikuojama smetoninė valdžia ir tikimasi, kad žemė sovietai atiduos tiems, kurie ją dirba. Tarybų sąjungos socialinė politika buvo piešiama rožinėmis spalvomis, tačiau kai tik įžygiavo tarybinė kariuomenė prasidėjo lietuviams ne žadėtas rožinis gyvenimas, bet trėmimai, žmonių suėmimai. Pirmiausia išvežė valdininkus, karininkus, stambius ūkininkus. Tarybinė valdžia nepasitikėjo piliečiais, kurie gyveno naujai prijungtose teritorijose. Sovietai Lietuvos buržuazines valdžios kariuomenės karininkus išvežė arba atleido iš kariuomenės, liko tik eiliniai, kuriais tarybinė valdžia taip pat nepasitikėjo ir pirmosiomis karo dienomis liepė trauktis į Rusiją, išdavė šautuvą su vienu šoviniu, jei vokiečiai paimtų į nelaisvę - nusišauti. Tarybų sąjunga sudariusi Ribentropo - Molotovo paktą ir tapusi naciu drauge niekada tos gėdos nenusiplaus. Nacių pralaimėjimas buvo neišvengiamas, nes nuo civilizacijos atsiradimo nei vienam karaliui, diktatoriui nėra pasisekę užimti net dalies pasaulio. Tik psichiniai ligoniai tiki, kad gali tapti pasaulio viešpačiais. Hitleris turėjo psichinių sveikatos problemų. Tarybinės ir nacistinės valdžios pagrindinė politinė doktrina buvo melas ir didybės sindromas. Rusija nenori pripažinti, kad perėmė Tarybų sąjungos gėda, o tai draugystę su naciais, kuri II pasaulinį karą pavertė žudynėmis. Ar turi teisę Rusija smerkti nacius, kurie žudė pagal nacionalinę atranką, o Tarybinė valdžia pagal socialinę kilmę? Pasaulis lygina nacius ir sovietus, ir padeda lygybės ženklą. Po II pasaulinio karo didžioji dalis pasitraukusių į mišką lietuvių buvo tie, iš kurių tarybinė valdžia atėmė žemę, giminaičius išvežė gyvuliniais vagonais į Sibirą. Šiandien rusų politikai juos vadina naciais. Kodėl? Taip švarina savo draugystę su naciais. O gal ieško naujo priešo ir juo turime būti mes, lietuviai, kadangi miškuose, pagal Kremliaus politikierius, buvo naciai. Verdama nesantaikos košė.. Mes. lietuviai, sakome, kad tai Kremliaus darbas. Didžioji dalis Lietuvoje gyvenančių rusakalbių - Daukanto aikštės šeimininkės. O kodėl mes, Lietuvoje gyvenantys, save atiduodame politikų manipuliacijoms? Manau, todėl, kad norime girdėti, jog esame garbingų tautų atstovai ir todėl mums per žiniasklaidą skleidžiamos politikų sapalionės yra priimtinos. Lietuviškų politikierių sapalionių auka yra Elfas, o Rusijos komentatorius 37.58.58.206. Pjaukimės ir toliau, nes to nori politikieriai.

nu nu

2017-09-16   01:35

IP: 51.9.133.131

Huelfo shajka reiskiasi su savo pseudoistiriniais marazmais. O esme yra paprasta - huelfas ede sovietu siski ir piski ir buvo patenkintas, net iki siol prisimena. Lol

Elfas-kamarai

2017-09-15   23:56

IP: 90.141.88.21

Perdaug švelni su tokiais vatnikų troliais kaip 37.58.58.206.Dėk tiesiai į klyną tokiems pasakoriams,te pastaugia vilko balsu,antraip ir vapaliuosis čia visą anžinybę kaip glūšius:)

Kamarai

2017-09-15   20:27

IP: 37.58.58.206

o tai kaip taip išėjo, kad didžiosios Europos valstybės Miuncheno sutartimi leido Vokietijai atimti žemes iš Čekoslovakijos? Ar Tarybų Sąjunga kalta, ar ji dalyvavo šitame sandoryje? Taigi, ta pati Lenkija "padėjo" Vokietijai dalinti čekiškas žemes, atkandusi sau Tešino sritį. Ar čia taip pat kalta Rusija, tuometinė Tarybų Sąjunga? O jau kai vokiečiai užpuolė Lenkiją, kaip ją apginė "didžiosios Europos šalys"? Matot, paskelbti karą ir realiai kariauti yra skirtingi dalykai. Anglija "padėjo" Lenkijai nebent tuo, kad ten pabego lenkiška vyriausybė. Įdomiai pas jus išeina, viskuo kalta Rusija. Vokiečiai žudė žydus, o kalta Rusija, kad juos neišgelbėjo, o kodėl nekalta pav. Anglija, oficialai paskelbusi karą, bet realiai neskubanti į pagalbą Lenkijai, kodėl nekaltos JAV, už kelių dienų nuo karo pradžios , t.y. rugsėjo 5d. 1939m., paskelbusios apie savo neutralitetą? Kodėl nekalti lunatikai, kad neatskrido į pagalbą? Kodėl kalta būtent Rusija? Ar tai Rusija kalta, kad Lietuvoj karo pradžioj patys lietuviai nužudė 90% iš 200,000 čia pasilikusių žydų, kurie bėgo tarp kitko taip pat kaip tik į Rusiją? Ar jums žinomi kokie nors atvejai, kad Rusijoj būtų masiškai ar kaip nors kitaip žudomi žmonės pagal nacionalinį požymį? Ne? Tai gal į save atsigrežkit, paskui kitus kaltinkit. Ne jūs vieni "mokotes ne iš vadovėlių" ir turit "gyvą istoriją". Rusai praėjo tokias mokyklas, kariaudami su naciais, kol jūs, didvyriai slapstydavotes miškuose, kad jums geriau patylėt. Rusija dažnai padėdavo mažesnėm tautom išlikti šiame pasaulyje, ir bulgarams, ir armenams ir daug galima prisiminti, o kalbant apie 2 pasaul karą, tai lietuviai kaip tauta išliko būtent dėl to, kad rusai laimėjo šį karą, priimdami pagrindinį smugį ir sumokėję didelę gyvybių kainą. Jokia Europa jums nepadėjo. Amerika atskubėjo jau karo pabaigoj, kai jau vokiečiams buvo perlaužtas stuburas būtent jūsų taip nemėgstamos ir peikamos Tarybų Sąjungos, kurią jūs tapatinat su Rusija.
O kas dėl Krymo, tai aš nesupratau, kodėl būtent jūsų istorijoje tai baisiausia ir kas ten yra baisaus? Įvykus perversmui Ukrainoje ( tikriausiai nekaltinsit Rusiją kad ji organizavo Maidaną?) ir nesant šalyje legitimios vyriausybės, žmonės organizavosi, pravedė referendumą dėl savo nepriklausomybės, dalyvavo kitų, berods net 5 šalių prižiūrėtojai, kurie nepabijojo (būtų buvę daugiau, nes kvietė visus), tai va, žmonės patys nusprendė savo likimą, paskelbė nepriklausomybę, o paskui prašymą prisijungti prie Rusijos. Jeigu teisiškai, tai panašus precedentas buvo Jugoslavijoj, kai vyko Kosovo atsiskirimas , bet tada atidūs lietuviai nieko nematė ir jiems tai nebuvo baisu, kai amerikiečiai mėtė bombas ant taikiųjų gyventojų, kariaudami su eiliniu paskelbtu "tyronu". O Kryme viskas vyko sklandžiai, ukrainietiška armija gražiai pati išėjo, tai kas jums baisu, taip liko ir neaišku.

Kamara

2017-09-15   18:18

IP: 86.100.115.25

Naciai aiškino, kad Sudėtų kraštą, Austriją bei Klaipėdos kraštą prijungia dėl to, kad tai vokiškai kalbančios teritorijos. Negalima klumpių istorijoje negerbti klumpes. Didžiosios Europos valstybės pripažinusios žemių atėmimą iš suverenių valstybių: Čekijos, Lietuvos ir Austrijos okupaciją bei sudariusios nepuolimo sutartys, kai buvo užpulta Lenkija 1939 m. paskelbė karą Vokietijai. Tarybų sąjunga to nepadarė, o galėjo ir jau 1939 m. Fitleris būtų gavęs į skudurus. Sovietai sužaidė su ugnimi ir dėl to žuvo milijonai žydų ir kitų tautų žmonių. Klumpių istorijoje baisiausia yra tai, kad Rusija, atseit Krymas yra apgyvendintas rusų - prisijungė prie Rusijos. Kodėl Rusija pradėjo žaisti panašius teritorinius žaidimus, kaip naciai 1938-1939 metais? Nėra Rusija taikdarė ir niekada tokia nebuvo. Rusija tėra mūsų kaimynė ir šiandien apie 15% rusakalbių gyvena Lietuvoje. Mums, lietuviams, protų neišplausi, tiesa, jei turi. O protą turi didžioji dalis tautiečių, nes ta istorija yra gyva istorija, ją mokėsi ne iš vadovėlių, bet iš tėvų pasakojimų. Arūnas elgiasi labai blogai, nes negalima naudojant patyčias priminti istoriją. Toks priminimas turi vienintelį tikslą - kiršinti. Manau, kad 10 tūkstančių bauda, kuria sumokėtų V. Titovui atšaldytų Arūno norą naudoti patyčias. Kartoju. Čia nėra laisvės išraiška, čia patyčios.

Elfas

2017-09-15   17:52

IP: 82.135.197.143

Kremlinis trolis 37.58.58.206 su sovietinėm lakierkom,tai visąlaik kariauja:Šūdą malą ir trolina kožną laisvą dieną.

Kamarai

2017-09-15   17:22

IP: 37.58.58.206

dėl kokios priežasties Tarybų Sąjunga turėjo 1939 užpulti Vokietija? TSRS nebuvo pasiruošusi karui ir ėjo į visus įmanomus sandorius kad užtempti laiką, todėl ir buvo tas Rybentropo-Molotovo paktas su slaptu protokolu, kuriuo Sovietai nutolino savo bendras sienas nuo Maskvos, nebūtų to pakto, vokiečiai užpultų per kelis šimtus kilometrų arčiau ir neaišku kaip viskas baigtusi. Užteks svaigti, kartoju, kai TSRS pasirašė tą abipusio neųžpuolimo paktą, JAU VISA EUROPA BUVO PASIRAIŠUSI su vokiečiais tokius sandorius. Miuncheno susitarimas tarp Vokietijos,Anglijos,Prancūzijos ir Italijos dėl Čekoslovakijos žemių perdavimo Vokietijai buvo pasirašytas 1938m rugsėjo 30 d., kitą dieną buvo pasirašytas abipusio neužpuolimo susitarymas tarp Anglijos ir Vokietijos, o neužilgo ir tarp Vokietijos ir Prancūzijos. O tai reiškia palei jūsų logiką, kad jie buvo nacių draugai dar iki "draugystės" tarp Vokietyjos ir TSRS. Kažkodėl klumpių istorijoj šitie faktai visiškai neužfiksuojami , o viskas prasideda nuo Molotovo-Rybentropo pakto, kuris buvo žymiai vėliau ir buvo kaip atsakymas susiklosčiusiai Europoje situacijai. Taigi, istorija yra nenutrūkstama ir neprasideda ten, kur jums patogu.
O Arūnui galima palinkėti dvasiškai sveikti, nes kūrybingi žmonės yra itin jautrūs ir labiausiai paveikiami išorinės propagandos, tuo labiai kad dabar iš kiekvieno lygintuvo ir arbatinuko sklinda "rusai puola".. Vėl gi pasikartuosiu, panaši situacija buvo ir prieš 2 Pasaul karą, kai vargšai vokietukai praplautom smegenim ėjo laisvinti pasaulį nuo žydų ir komuniakų.

katcapai ir labusai praplauti visi

2017-09-15   15:32

IP: 202.174.147.59

eikit dirbti asilai. uzknysot jau nesamones rasyti visi. vatnikai i labusai kurie raso nesamones yra tv aukos ir duchai

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Klaipėda

Šiandien 17 val. labai svarbias LKL rungtynes Panevėžyje su vietos "Lietkabeliu" žais...

Stebėkime "Neptūno" varžybas kartu - "Alyne" nuotrauka, foto

Dienraščio "Vakarų ekspresas" redakcija tęsia konkursą "Automobilių statymo ypatumai". 

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai nuotrauka, foto

Dienraščio "Vakarų ekspresas" redakcija tęsia konkursą "Automobilių statymo ypatumai". 

Vakarų Lietuvos automobilių statymo ypatumai nuotrauka, foto

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija planuoja tobulinti Miesto tvarkymo ir švaros taisykles –...

Bręsta draudimas maitinti paukščius nuotrauka, foto

Šilutės rajone – šuns gelbėjimo operacija nuotrauka, foto

Kriminalai, Sekmadienio vakarą kilo gaisras Saugų kaime (Šilutės r.) esančiame nedideliame, iš kelių...

Taurės varžybose - shodaniečių pergalės nuotrauka, foto

Sportas, Vilniuje vykusiame „Ippon cup“ turnyre dalyvavo rekordinis sportininkų skaičius, į šias varžybas...

Sumokėjo ir už tai, kad taupė nuotrauka, foto

Lietuva, „Rašau jums norėdamas papasakoti, o gal ir atkreipti dėmesį, į vieną...

Stebėkime "Neptūno" varžybas kartu - "Alyne" nuotrauka, foto

Klaipėda, Šiandien 17 val. labai svarbias LKL rungtynes Panevėžyje su vietos "Lietkabeliu" žais...

Kriminalai, Paskelbta prieš 16 min.

Sportas, Paskelbta prieš 34 min.

Lietuva, Paskelbta prieš 2 val.

Klaipėda, Paskelbta prieš 3 val.

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...