2019 m. balandžio 19 d. 15:53 val., penktadienis

ve  >  Žinios  >  Jūra

Jūra

Klaipėdos-Kylio keltų linija - perspektyvi

2014-01-16, 14:39

Vida BORTELIENĖ, "Lietuvos žinios"

Klaipėdos-Kylio keltų linija - perspektyvi nuotrauka, foto

© Redakcijos archyvo nuotr.

Klai­pė­dos uos­tas pa­gal ro-ro kro­vi­nių mas­tą nė kiek ne­nu­si­lei­džia jū­ri­niam po­ri­nin­kui - kel­tų li­ni­ja su juo su­jung­tam Vo­kie­ti­jos Ky­lio uos­tui.

Ky­lio uos­to ad­mi­nis­tra­ci­ja pa­skel­bė pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tus, ku­rie ro­do ne­žy­mų vi­sos apy­var­tos di­dė­ji­mą (0,2 proc.) iki 6,32 mln. to­nų. Ky­lio spe­cia­li­za­ci­ja – uni­ver­sa­lių kro­vi­ni­nių ro-ro kel­tų ir ke­lei­vi­nė krui­zi­nė lai­vy­ba. Dvie­juo­se ro-ro ter­mi­na­luo­se per­krau­ta 5,1 mln. to­nų kro­vi­nių, 1,3 proc. dau­giau nei 2012 me­tais. Ky­lio uos­tą kom­pa­ni­jos „Ste­na Li­ne“ kel­tai jun­gia su Šve­di­jos Ge­te­bor­go kel­tų ter­mi­na­lu, o „DFDS Sea­ways“ kel­tai plau­kia kas­dien į Klai­pė­dą, 2 kar­tus per sa­vai­tę – į Us­ta Lu­gą Ru­si­jo­je.

Kro­vos apy­var­ta Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos KLAS­CO per­kė­los ter­mi­na­le, iš ku­rio „DFDS Sea­ways“ kel­tai kur­suo­ja į Karls­ham­ną Šve­di­jo­je ir Ky­lį, vir­ši­ja 5,2 mln. to­nų. Dar prieš me­tus kro­va bu­vo ne­tgi in­ten­sy­ves­nė, ta­čiau ne­di­de­lį su­ma­žė­ji­mą nu­lė­mė nu­trū­kęs ge­le­žin­ke­lio va­go­nų srau­tas, kai rug­sė­jo mė­ne­sį lai­vy­bos kom­pa­ni­ja už­da­rė ne­eko­no­miš­ką Klai­pė­dos- Zas­ni­co li­ni­ją. KLAS­CO va­do­vas Aud­rius Pa­uža ti­ki­si tech­ni­kos pa­gau­sė­ji­mo Ky­lio li­ni­jos kel­tuo­se, nors da­ry­ti api­bend­ri­ni­mus, kaip kei­čia­si kro­vi­nių srau­tai, bus ga­li­ma maž­daug po me­tų.

Pra­ėju­siais me­tais Ky­lio uos­te Klai­pė­dos kryp­ties kel­tams bu­vo įreng­tas nau­jas ter­mi­na­las (Os­tu­fer­ha­ven) su pa­to­gia ram­pa, pa­grin­di­nį dė­me­sį ski­riant kel­tų kro­vos grei­čiui - įdieg­ta elek­tro­ni­nė informa­ci­nė sis­te­ma įva­žia­vi­mo var­tuo­se, nu­pirk­tas nau­jas kra­nas, pa­sta­ty­ti san­dė­liai. Uos­to ad­mi­nis­tra­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad dau­giau­sia kro­vi­nių per­nai ga­ben­ta „DFDS Sra­ways“ kel­tais, nors di­džiau­siu prie­au­giu, skai­čiuo­jant pro­cen­tais, pa­si­žy­mė­jo „Ste­na Li­ne“ Ge­te­bor­go li­ni­ja.

„Per­nai mes bu­vo­me su­kon­cen­tra­vę dė­me­sį į Os­tur­fer­ha­ven, da­bar sie­kia­me plė­to­ti šią uos­to da­lį jun­giant ją su pra­mo­ni­ne zo­na. Mū­sų tiks­las – stip­rin­ti prieš­aki­nes po­zi­ci­jas Bal­ti­jos vals­ty­bių ro-ro trans­por­to rin­ko­je“, - tei­gė Ky­lio uos­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Dirc Claus.

Aikš­te­lė­mis iš­plės­ta Klai­pė­dos jū­rų per­kė­la ka­pi­ta­li­nę ter­mi­na­lo te­ri­to­ri­jos pert­var­ką sie­ja su Smel­tės pu­sia­sa­lio iš­vys­ty­mo ter­mi­nais. Dau­giau aiš­ku­mo čia ti­ki­ma­si šių me­tų pa­bai­go­je pa­sta­čius gre­ti­mai, prie Kiau­lės Nu­ga­ros sa­los, su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą.

Žymos: kylis, ro-ro

Griežtai draudžiama "Vakarų eksprese" paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės.

Tavo komentaras

Vardas*

El. paštas

Komentaras*

Siunčiama. Prašome palaukti...

Šiandien VE.lt skaitykite

Jūra

Žiniasklaidoje pasklidus, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vadovo postą rengiamasi atiduoti ,,Maxima...

Neigia gandus apie galimą uosto vadovą nuotrauka, foto

Antradienį skelbiama navigacijos pradžia eksploatuojamuose Lietuvos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose. ...

Vidaus vandenų keliuose - navigacijos sezono pradžia nuotrauka, foto

Maskvoje prasidėjo tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TansRussia 2019“. Jau dvidešimt ketvirtą...

Klaipėdos uostas pristatomas parodoje Maskvoje nuotrauka, foto

Daugiau nei 6 intensyvaus darbo valandos ant vandens pučiant stipriam vėjui –...

„Ambersail 2“ ruošiasi trečiajam sezono iššūkiui nuotrauka, foto

Kviečia į „GeoKiaušingą“: interaktyvų žaidimą Neringoje nuotrauka, foto

Neringa, Su šeima ar draugais, vaikais ar seneliais – ilgasis Velykų savaitgalis...

Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje - ypatingas metas nuotrauka, foto

Sveikata, "Galima sakyti, kad tai mūsų gydymo įstaigos Didysis penktadienis", - džiaugdamasis naujosiomis...

Kodėl Dalia Ibelhauptaitė emigravo iš Lietuvos nuotrauka, foto

Žmonės, Kodėl skundžiamasi, kad Lietuvoje visuomenė nedraugiška, pavydi, agresyvi? Kodėl mums atrodo, kad...

Kandidatas tapti Savivaldybės vadovu - Gintaras Neniškis nuotrauka, foto

Klaipėda, Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriumi gali tapti VšĮ "Klaipėdos keleivinis transportas" (KKT) vadovas...

Pasidalink

Jūsų vardas*

Draugo el. paštas*

Komentaras

Siunčiama. Prašome palaukti...